Home | Login | VietNam
 
HomeAbout usCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyVăn kiện ĐảngẢnh
 
Home
 
About us
 
Tin tức sự kiện
 
Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trịHướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2009
25/06/200908/06/2009

Quy định số 12/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 19-HD/BTGTW về hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên. Dưới đây là nội dung chính của Hướng dẫn.

 
Thông báo lịch học lớp đảng viên mới năm 2009Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
02/06/200929/05/2009

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2009, Ban Thường vụ Đảng uỷ quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới vào các ngày từ 6/6/2009 đến 10/6/2009 tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh. Sau đây là lịch học cụ thể.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 220-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Theo đó, Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 77-QĐ/TW, ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Dưới đây là toàn văn của Quy chế.

 
Hoạt động chuyên đề
 
Giải pháp tăng cường chấp hành kỷ luật ĐảngTư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
16/06/200916/06/2009

Trong điều kiện Ðảng cầm quyền, nội dung kỷ luật của Ðảng bao gồm ba bộ phận: Kỷ luật nội bộ Ðảng; kỷ luật về mặt Nhà nước; kỷ luật của các đoàn thể chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên. Tất cả các quy định trên đòi hỏi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ để bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh. Khi tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định đó cũng là vi phạm kỷ luật của Ðảng, đều phải được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh.

 Nâng cao ý thức trách nhiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu là một yếu tố quan trọng khắc phục suy thoái kinh tế, nhu cầu khách quan của phát triển.

 
Một số vấn đề cần chú trọng trong công tác tư tưởng hiện nayTư tưởng của V.I.Lênin và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
29/04/200922/04/2009

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, khi nào Đảng giữ vững sự độc lập, tự chủ và sáng tạo về đường lối thì phong trào cách mạng phát triển thuận lợi và thắng lợi, còn khi phạm sai lầm, giáo điều, chủ quan, duy ý chí thì phong trào cách mạng gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Công tác tư tưởng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào việc tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng và toàn thể nhân dân phấn đấu cho mục tiêu cao cả của cách mạng.

Đối với Việt Nam, tư tưởng của Lênin, học thuyết cách mạng của Người đã có vai trò, tác động to lớn không chỉ đối với cách mạng giải phóng dân tộc mà còn đối với công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo.

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị
Giải pháp tăng cường chấp hành kỷ luật Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2009
Thông báo lịch học lớp đảng viên mới năm 2009
Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
Quy định của Ban Thường vụ Đảng uỷ về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp người vào Đảng
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng tháng 5/2009
Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về giáo dục và đào tạo trong tình hình mới
Một số vấn đề cần chú trọng trong công tác tư tưởng hiện nay
 
Tin tức sự kiện
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh