Home | Login | VietNam
HomeAbout usCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyVăn kiện ĐảngẢnh
 
Tin tức sự kiện
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Hoạt động chuyên đề
16/06/2009
Giải pháp tăng cường chấp hành kỷ luật Đảng

Trong điều kiện Ðảng cầm quyền, nội dung kỷ luật của Ðảng bao gồm ba bộ phận: Kỷ luật nội bộ Ðảng; kỷ luật về mặt Nhà nước; kỷ luật của các đoàn thể chính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên. Tất cả các quy định trên đòi hỏi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ để bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh. Khi tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định đó cũng là vi phạm kỷ luật của Ðảng, đều phải được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh.

 
16/06/2009
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

 Nâng cao ý thức trách nhiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu là một yếu tố quan trọng khắc phục suy thoái kinh tế, nhu cầu khách quan của phát triển.

 
29/04/2009
Một số vấn đề cần chú trọng trong công tác tư tưởng hiện nay

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, khi nào Đảng giữ vững sự độc lập, tự chủ và sáng tạo về đường lối thì phong trào cách mạng phát triển thuận lợi và thắng lợi, còn khi phạm sai lầm, giáo điều, chủ quan, duy ý chí thì phong trào cách mạng gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Công tác tư tưởng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào việc tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng và toàn thể nhân dân phấn đấu cho mục tiêu cao cả của cách mạng.

 
22/04/2009
Tư tưởng của V.I.Lênin và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đối với Việt Nam, tư tưởng của Lênin, học thuyết cách mạng của Người đã có vai trò, tác động to lớn không chỉ đối với cách mạng giải phóng dân tộc mà còn đối với công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo.

 
16/04/2009
Để phát huy hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng

Tự phê bình và phê bình là quy luật của xây dựng và phát triển Đảng, là truyền thống tốt đẹp của Đảng ta. Trong học tập, công tác, sinh hoạt, chúng ta không thể tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm, thiếu sót... Tự phê bình và phê bình là tìm ra những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm, nhược điểm để khắc phục, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, giúp cho đảng viên và tổ chức của Đảng tiến bộ.

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh