Home | Login | VietNam
HomeAbout usCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyVăn kiện ĐảngẢnh
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
08/06/2009
Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2009

 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 19-HD/BTGTW về hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên. Dưới đây là nội dung chính của Hướng dẫn.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và những định hướng nội dung trong công tác năm 2009; căn cứ vào tình hình cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2009 như sau:
A- Đối với giảng viên, giáo viên các bộ môn lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng và các trường chuyên nghiệp dạy nghề và giáo viên các trường phổ thông
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giảng viên, giáo viên các bộ môn lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và chỉ đạo việc bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông.
Nội dung học tập gồm 3 chuyên đề:
1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá X “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”. Chú ý liên hệ với ngành giáo dục trong phạm vi cả nước và địa phương.
Tài liệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá X và cuốn “Hỏi đáp về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá X” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản chính trị quốc giá, H, 2009).
2. Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
3. Chủ đề học tập năm 2009 của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Tài liệu: Sử dụng cuốn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009).
Thời gian và phương thức tiến hành: Mỗi chuyên đề bố trí một buổi nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới.
Riêng đối với giảng viên các trường đại học và cao đẳng đã tiến hành làm thí điểm chương trình, giáo trình lý luận chính trị mới, cần tổ chức trao đổi, thảo luận, góp ý về nội dung và phương thức triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các ý kiến, đề xuất các biện pháp tiếp thu, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.
B- Về sinh hoạt đầu khoá của sinh viên, học sinh và trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường nói trên tổ chức sinh hoạt đầu khoá theo 3 nội dung tại mục A.
Trong quá trình triển khai cần gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường thực hiện cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động và chỉ đạo thực hiện.
C- Về đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục của nhà trường
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn những nội dung và hình thức lồng ghép, tích hợp tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình các môn học của các cấp học ở các đơn vị được chọn làm điểm trong năm học 2009-2010, chuẩn bị tích cực cho triển khai đại trà vào năm học 2010-2011.
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh