Home | Login | VietNam
HomeAbout usCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyVăn kiện ĐảngẢnh
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
13/03/2009
Đảng bộ Trường Đại học Vinh được tặng Cờ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2004-2008)
  

Ngày 6/3/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quyết định số 1234-QĐ/TU về xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Quyết định số 1235-QĐ/TU về việc tặng cờ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2004-2008). Theo các quyết định này, năm 2008, với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Trường Đại học Vinh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và được tặng Cờ cho Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2004-2008).

          Năm 2008, Đảng uỷ đã quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách của cấp trên cho toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Chúng ta đã đẩy mạnh công tác dân chủ ở cơ sở, tích cực khai thông thông tin làm cho cán bộ công chức, học sinh, sinh viên hiểu được những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức của Nhà trường. Qua đó, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Trường.
          Đảng ủy đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/ĐU của Đảng ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Hiện nay, toàn Trường có 825 cán bộ, trong đó có 3 giáo sư, 33 Phó Giáo sư, 103 tiến sĩ, 316 thạc sĩ. Năm 2008, Nhà trường đã cử 28 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại 10 quốc gia: Mỹ, Đức, Ba Lan, Nga, Pháp, New Dilân, Nhật, Trung Quốc, Rumani, Hàn Quốc. Số lượng cán bộ này bằng số lượng cán bộ cử đi nước ngoài 10 năm trước cộng lại. Kinh phí dành hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2008 là gần 1,9 tỷ đồng.
Đảng uỷ đã chỉ đạo xây dựng, đổi mới, hoàn thiện tất cả chương trình đào tạo cho 43 ngành và các hệ đạt chất lượng cao, hiện đại, liên thông theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thể chế hoá quy chế của Hiệu trưởng Nhà trường. Quy mô đào tạo được mở rộng nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đào tạo. Chất lượng đào tạo được giữ vững và có tiến bộ ở một số lĩnh vực. Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Hai không" và cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội". Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 một cách bài bản và nghiêm túc.
Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết 240-NQ/ĐU của Đảng uỷ về đổi mới phương pháp dạy và học nhằm tích cực hoá quá trình học tập của người học, phát huy tính chủ động sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu, thực hiện chuyển quá trình đào tạo thành tự đào tạo. Nhà trường đã từng bước triển khai vững chắc quá trình chuyển phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Đây là một bước chuyển có tính chiến lược phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên khoá 48 và 49 đã đi vào nền nếp.
Đảng uỷ, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ đã thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Việc đăng ký, nghiệm thu, quản lý các đề tài và cấp kinh phí được thực hiện có nền nếp và hiệu quả với tổng số tiền dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học gần 1,6 tỷ đồng. Trong năm 2008 đã có 6 đề tài khoa học cấp nhà nước, 41 đề tài cấp Bộ được phê duyệt. Đặc biệt lần đầu tiên các nhóm đề tài của Trường đã đấu thầu thành công 4 đề tài trong khuôn khổ dự án phát triển giáo viên do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, 02 đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế theo nghị định thư, 02 đề tài cấp Nhà nước và 02 đề tài trọng điểm cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Bình.
         Thực hiện kế hoạch huấn học, Đảng uỷ đã mở 02 lớp tìm hiểu về Đảng cho 1.095 cán bộ, sinh viên, 1 lớp đảng viên mới cho 201 đảng viên dự bị, 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 148 học viên là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Đảng bộ đã kết nạp mới 214 đảng viên (trong đó có 27 cán bộ), chuyển chính thức cho 138 đảng viên dự bị, đổi, phát thẻ cho 92 đảng viên; đề nghị Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 04 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí. Đảng ủy đã tổ chức cho tất cả các đảng viên khai phiếu đảng viên, bổ sung phiếu đảng viên, đối khớp phiếu đảng viên với hồ sơ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên đạt yêu cầu.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường được tăng cường. Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua các đợt sinh hoạt dân chủ và việc tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, tình hình chính trị của Đảng bộ ngày càng ổn định hơn. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt bí mật quốc gia. Năm 2008, Trường Đại học Vinh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
          Công tác kiểm tra của Đảng uỷ có trọng tâm và trọng điểm. Đảng ủy đã ban hành 1 chỉ thị và 4 hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng uỷ đã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết 80-NQ/ĐU của Đảng uỷ về công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra toàn diện các hoạt động của Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 234-NQ/ĐU của Đảng ủy về đào tạo theo học chế tín chỉ; kiểm tra chéo chấm điểm xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các vi phạm có thể xảy ra nên trong năm 2008 toàn Đảng bộ không có đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.
Cơ sở vật chất, tài chính có sự phát triển mạnh với việc được thụ hưởng các dự án của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á và việc tăng thu hợp lý từ hoạt động đào tạo, dịch vụ và bước đầu có thu từ hoạt động khoa học công nghệ. Công tác điều hành ngân sách đảm bảo tính kế hoạch và hiệu quả. Đã bước đầu thử nghiệm phân cấp quản lý gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thu nhập của cán bộ, công chức được đảm bảo và có tăng. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra tài chính được tiến hành thường xuyên và hàng quý đều có báo cáo trước hội nghị Đảng ủy mở rộng và Hội đồng Nhà trường.
Đảng uỷ đã chỉ đạo Nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Năm 2008, Nhà trường đã tiến hành xong các thủ tục nhận đất cho Trung tâm Giáo dục quốc phòng; hoàn thành các thủ tục đất và triển khai xây dựng trại hải sản ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh với tổng kinh phí được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp trên 31 tỷ đồng; khởi công xây dựng Nhà truyền thống; tiếp tục triển khai khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập và các thủ tục giải phóng khu Việt Đức. Hoàn thành việc quyết toán 7 công trình xây dựng còn tồn đọng từ năm 1999 đến nay. Đặc biệt sau hơn 40 năm thành lập lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Dự án xây dựng khối Trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh với tổng kinh phí trên 43 tỷ. Nhà trường đã đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý hành chính, tài chính, nâng cao chất lượng website của Trường. Hiện nay, toàn Trường Đại học Vinh đã được phủ sóng mạng Internet không dây do Công ty VDC online tài trợ với tổng giá trị là 100.000 USD.
          Có thể khẳng định, năm 2008, Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Nhà trường tiếp tục có những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo nên những bước đột phá trong quá trình đa ngành hoá, khẳng định được vị thế và thương hiệu của Nhà trường, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
                                                                                                      Nguyễn Quang Tuấn
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh