Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của Trường Đại học Vinh gồm:

  • Đảng bộ Trường Đại học Vinh
  • Trường Đại học Vinh được tổ chức theo mô hình  trường  đại học 3 cấp: Trường – Khoa – Bộ môn.
  • Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên

Hiện nay, Trường Đại học Vinh có 17 khoa đào tạo đại học, 1 khoa đào tạo sau đại học, 1 khối THPT Chuyên; 18 phòng, ban, trung tâm, viện, trạm  và 8 trung tâm nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và phục vụ;

Đảng bộ Trường Đại học Vinh   Chi tiết

Từ khi thành lập Trường Đại học Vinh đến nay, Đảng bộ Trường Đại học Vinh luôn là hạt nhân lãnh đạo Nhà trường vượt qua những khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển. Nghị quyết Hội nghị Đảng ủy Trường giữa nhiệm kỳ (4/2008) đã xác định phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong thời gian tới là: “Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hoá Nhà trường để từng bước xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học trọng điểm tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số ngành với phương châm: đi tắt, đón đầu, hiệu quả, đồng bộ và hiện đại”. 

Ban giám hiệu   Chi tiết

Ban giám hiệu Nhà trường là những nhà trí thức có uy tín trong chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết và cộng sự trong công tác; đứng đầu là GS.TS Đinh Xuân Khoa, vị Hiệu trưởng thứ 9 của Trường.

Tổ chức Đảng - Đoàn thể

Khoa đào tạo   Chi tiết

Các Phòng, Ban, Trung tâm    Chi tiết

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh