Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Thông báo
15/12/2014
  Công văn đề nghị kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Công văn số 1991-CV/BTCTU ngày 08/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu:

 
11/12/2014
  Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 12 năm 2014

Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 
06/12/2014
  Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

Ngày 6/11/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 134- HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Ban Biên tập Website trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm (đính kèm) và Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng của Nhà trường (đính kèm).

04/12/2014
  Thông báo danh sách các tập thể và cá nhân đăng ký tham dự cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô chữ) Trường Đại học Vinh (tính đến hết ngày 30/11/2014 theo dấu bưu điện)

Tính đến hết ngày 30/11/2014 (theo dấu bưu điện), Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô chữ) Trường Đại học Vinh đã nhận được tác phẩm tham dự cuộc thi của 34 tác giả với 100 tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức thông báo danh sách các tập thể và cá nhân đăng ký tham dự cuộc thi như sau.

 
03/12/2014
  Góp ý bản dự thảo báo cáo Tự đánh giá (chu kì 2)

Thực hiện chủ trương và kế hoạch của Nhà trường về tự đánh giá và đăng kí kiểm định chất lượng trường đại học, Trường gửi kèm theo công văn này bản dự thảo báo cáo Tự đánh giá dùng để kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh chu kì 2 để đồng chí góp ý. Nội dung góp ý đề nghị ghi trực tiếp bằng mực đỏ vào văn bản dự thảo và nạp về Trường (qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng) trước 17h00 ngày 15/12/2014. Nếu không có ý kiến sửa đổi thì đề nghị ghi “đồng ý” và kí xác nhận vào văn bản.

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh