Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Thông báo
26/08/2014
  Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh năm học 2013 - 2014

Trường Đại học Vinh thông báo về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014

26/08/2014
  Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2014 - 2015

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2014 - 2015 như sau:

17/08/2014
  Về việc đón tiếp sinh viên khóa 55 nhập học

 Trường Đại học Vinh thông báo về việc đón tiếp sinh viên khóa 55 nhập học như sau:

 
12/08/2014
  Thông báo về việc lùi lại lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51 đợt 1

Nhà trường thông báo về việc lùi lại lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51 đợt 1 như sau:

06/08/2014
  Về việc xét công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên chính quy đợt tháng 8/2014

Trường đại học Vinh thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên chính quy đợt tháng 8/2014 như sau:

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh