Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Thông báo
17/04/2014
  Kế hoạch triển khai công tác xây dựng mở lớp học phần đại học chính quy năm học 2014 - 2015

Để có số liệu mở các lớp học phần nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên đại học chính quy năm học 2014-2015, Nhà trường đề nghị các khoa đào tạo căn cứ khung chương trình đào tạo các ngành đại học chính quy các khoá 51, 52, 53, 54 và khóa 55 triển khai kế hoạch thống kê số liệu sinh viên đăng ký học các học phần năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

 
15/04/2014
  Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc giải phóng Khu nội trú cán bộ

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngày 14/4/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã cho ý kiến về chủ trương giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ để thực hiện chỉnh trang khuôn viên Nhà trường. Để việc giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ được thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

 
02/04/2014
  Thông báo kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ (xét điều kiện) đợt 2 năm học 2013 - 2014

Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa về việc đăng ký kiểm tra Ngoại ngữ (xét điều kiện). Cụ thể như sau:

02/04/2014
  Quyết định ban hành Quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh (Chi tiết có ở file đính kèm).

Quyết định ban hành Quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh

 
01/04/2014
  Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 3 năm 2014

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 

12345

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh