Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Thông báo
15/11/2014
  Thông báo Lịch học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt tháng 11/2014

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng là cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường. Thời gian: 5 ngày, bắt đầu từ sáng thứ Bảy, ngày 22/11/2014. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

 
12/11/2014
  Hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo Sau Đại học

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quyết định số 3139/QĐ-ĐHV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo sau đại học như sau (Chi tiết xem văn bản đính kèm):

 
11/11/2014
  Công văn về việc yêu cầu báo cáo số lượng, danh sách sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

Theo kế hoạch, Nhà trường dự kiến tổ chức họp kiện toàn Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh” năm học 2014 - 2015 vào ngày 18 tháng 11 năm 2014. Để đảm bảo quyền lợi, kịp thời động viên, hỗ trợ các em sinh viên đặc biệt khó khăn, Nhà trường yêu cầu các khoa triển khai các nội dung sau:

 
10/11/2014
  Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành hướng dẫn nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

 
04/11/2014
  Thông báo triệu tập nghiên cứu sinh lần 2 năm 2014.

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập các nghiên cứu sinh khoá 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (trừ các NCS đã bảo vệ luận án các cấp) của Trường để báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ theo các nội dung như sau:

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh