Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
27/04/2015
  Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 4/2015

Ngày 27 tháng 04 năm 2015, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 
24/04/2015
  Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các ban Đảng Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An, các ban Đảng của Tỉnh ủy, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khoá XXX quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
23/04/2015
  Phân công chuẩn bị tham luận cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phân công cho các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chuẩn bị tham luận trình bày tại đại hội như sau:

 
23/04/2015
  Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2016

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2016. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ 3 đến 9 tháng.

23/04/2015
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh