Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Thông báo
15/09/2014
  Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô chữ) Trường Đại học Vinh

Thực hiện Kế hoạch số: 2899/KH-ĐHV, ngày 4 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014), Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng của Trường Đại học Vinh.

11/09/2014
  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác "Dấu ấn Trường Vinh" chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Thực hiện Kế hoạch số: 2899/KH-ĐHV, ngày 4 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014), Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác "Dấu ấn Trường Vinh".

10/09/2014
  Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ "Hát trong ngày hội trường" chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014)

Thực hiện Kế hoạch số: 2899/KH-ĐHV, ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014) và Chương trình công tác năm học 2014 - 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ "Hát trong ngày hội trường".

05/09/2014
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014)

Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 - 2015 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014).

09/09/2014
  Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 8/2014

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh