Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Tuyển sinh
21/04/2014
  Thông báo quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Vinh

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh năm 2014), Trường Đại học Vinh thông báo một số thông tin về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển như sau:

 
10/04/2014
  Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2014

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

 
10/04/2014
  Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh, Năm học 2014 - 2015

Đ­ược sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2014 - 2015, Tr­ường Đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên như­ sau:

 
03/04/2014
  Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (Chi tiết có ở file đính kèm).

Năm 2014 Trường Đại học Vinh thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau: Tiếp tục thi tuyển sinh theo hình thức 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 44 ngành, Xét tuyển 3 ngành, Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu 2 ngành

31/03/2014
  Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2014

Triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN; Căn cứ Công văn số 820/BGDĐT-GDQP ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQP-AN, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2014 như sau:

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh