Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo>>  Sau đại học
02/01/2013
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học 19 (Tuần 9) tại Vinh

 Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 19 tại Trường Đại học Vinh (Tuần 9) vào các ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2013 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0. Khi dự thi học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

 
10/09/2012
  Lịch thi kết thúc môn học cao học khóa 18 (thi bổ sung) và 19 (Tuần 6) tại Vinh

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học tuần thứ 6 (ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2012) cho Cao học 19 và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường Đại học Vinh (xem file đính kèm). Đối với thi bổ sung và thi lại của Cao học khóa 18, học viên cần theo dõi kết quả học tập trong tài khoản cá nhân để chủ động đăng kí thi lại/bổ sung trực tiếp tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng. Nhà trường sẽ cập nhật danh sách học viên Cao học 18 thi lại/bổ sung vào ngày 18 tháng 9 năm 2012. Đề nghị học viên theo dõi và dự thi để kịp tiến độ đào tạo.

 
24/08/2012
  Lịch thi kết thúc môn học Cao học 19 (Tuần 5) và thi bổ sung cho Cao học 18 tại Trường ĐH Vinh

             Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc môn học cho cao học khóa 19 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2012 (xem file đính kèm). Bố trí phòng thi cụ thể sẽ được thông báo vào tuần thứ 2 (từ ngày 27/8/2012 - 01/9/2012) của năm học mới. Đề nghị học viên theo dõi và dự thi.

 
21/08/2012
  Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá trong đào tạo sau đại học
  

Cụ thể hóa Qui chế đào tạo thạc sĩ theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/02/2011, Nhà trường tạm thời hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá trong đào tạo sau đại học như sau (xem file đính kèm). Hướng dẫn này qui đình về phương thức đánh gá, điều kiện được dự thi kết thúc môn học, số lần tối đa được dự thi cho mỗi lần học và học lại.

23/06/2012
  Lịch thi và Danh sách Cao học 18_Vinh thi lại và thi bổ sung ngày 30/6 và 01/7/2012
  

 Để chuẩn bị đủ điều kiện cho học viên cao học khóa 18 bảo vệ luận văn từ tháng 7-10/2012, Nhà trường thông báo Lịch thi và Danh sách học viên cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung và thi lại ngày 30 tháng 6 và 01 tháng 7 năm 2012 tại phòng A2-204 (xem file đính kèm). Học viên thuộc danh sách này cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác thực dự thi và làm thủ tục thi nếu chưa thực hiện (gặp cô Nguyễn Thị Thanh).

18/06/2012
  Danh sách học viên CH 18 tại Trường ĐH Vinh thi bổ sung + thi lại ngày 23-24/6/2012
          Nhà trường thông báo Danh sách (chỉnh sửa) các học viên cao học khóa 18 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung và thi lại vào các ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Học viên thuộc danh sách này cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác thực dự thi và làm thủ tục thi (nếu chưa thực hiện).
          Như lần trước đã thông báo, các trường hợp thi lại các môn còn lại sẽ được tổ chức vào sáng 29 và 30 tháng 6 năm 2012. Học viên chú ý theo dõi thông báo trên website nhà trường (dự kiến đăng tải vào 21-23/6) để dự thi.
 
16/06/2012
  Lịch thi CH 19 (đợt 2) và Danh sách thi lại CH18 tại Trường ĐH Đồng Tháp

Trường thông báo Lịch thi đợt 2 cho Cao học khóa 19 và Danh sách học viên thi lại cho Cao học khóa 18 tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 25-27 tháng 6 năm 2012 (xem file đính kèm). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh