Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
17/04/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào ngày 10 và 11/5/2014
 
04/04/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21-SG (đợt 1) và K21-LA (đợt 2)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Sài Gòn và tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An như sau:

 
28/03/2014
  Danh sách học viên cao học K20 tại Vinh thi bổ sung vào 12 và 13/4/2014

Nhà trường thông báo Danh sách và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung/thi lại vào các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2014 (thi cùng Tuần 5 với K21) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh. Để được dự thi chính thức, học viên có tên trong danh sách đính kèm cần đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng để xác nhận có thể dự thi và làm thủ tục thi trước ngày 11 tháng 4 năm 2014 (gặp cô Nguyễn Thị Thanh).

 
26/03/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 21 tại Vinh vào 12 và 13/4/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2014 (Tuần 5) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
24/02/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào 15 và 16/3/2014
 
10/02/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 và 21 tại Vinh vào 01 và 02/3/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2014 (Tuần 3) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học sinh-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
21/01/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học Khóa 20 tại Vinh vào 22 - 23/02/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 đào tạo tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014 tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học sinh - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh