Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
06/10/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 01 và 02/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung cho chuyên ngành Kinh tế chính trị) vào các ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2014 (Tuần 16) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
08/09/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 27 và 28/9/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (Tuần 15) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
05/09/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 3) tại Đồng Tháp và Long An

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 (đợt cuối) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 17 - 19 tháng 9 năm 2014 và tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (đợt 3) vào các ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2014 (xem chi tiết ở file đính kèm). Học viên có thể xem Danh sách dự thi, phòng thi trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
25/08/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 13 và 14/9/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2014 (Tuần 14) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
28/07/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 16 và 17/8/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 20 và 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2014 (Tuần 13) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
01/07/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K20 và K21 tại Vinh vào ngày 26 và 27/7/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2014 (Tuần 12) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên-Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
17/06/2014
  Danh sách phòng thi K21 tại ĐH Vinh thi ngày 21/6/2014 và K22 tại ĐHSG thi ngày 28/6/2014

Tiếp theo Thông báo về lịch thi Tuần 10 ngày 03/6/2014, Nhà trường thông báo Danh sách theo phòng thi cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi bổ sung/thi lại môn Tiếng Anh và môn Triết học vào ngày 21 tháng 6 năm 2014 (Tuần 10) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 

   © 2008  Bản quyền của Trường Đại học Vinh

     Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện thoại: (038)3855452; Fax: (038)3855269; Email: webmaster@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh