Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
26/03/2015
  Thông báo danh sách thi và học bổ sung 2 học phần Triết học và Tiếng Anh cho học viên Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh

Nhằm giúp học viên hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo, Nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung các học phần Triết học và Tiếng Anh cho những học viên vắng thi có lí do chính đáng (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau). Danh sách những học viên đủ điều kiện thi bổ sung xem bản đính kèm.

 
14/02/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 14 và 15/3/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2015 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). 

 
13/02/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 14 và 15/3/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2015 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm).

 
26/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 07 và 08/02/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 07 và 08 tháng 02 năm 2015 (Tuần 3) tại Nhà học A3 (chi tiết xem các file đính kèm).

 
14/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K21 và K22 tại Trường ĐH Sài Gòn vào 29-30/01/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 (đợt 4) và Khóa 22 (đợt 2) tại Trường Đại học Sài Gòn vào các ngày 29 và 30 tháng 01 năm 2015 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
12/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K22 (đợt 1) tại Đồng Tháp

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 (đợt 1) tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2015 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
07/01/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 24 và 25/01/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2015 (Tuần 2) tại Nhà học A3 (chi tiết xem các file đính kèm).

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh