Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
12/12/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho Cao học K21 (đợt 4) và K22 (Đợt 1) tại Long An

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc môn học cho học viên Cao học khóa 21 tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (đợt 4) vào các ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2014 và cho học viên khóa 22 vào ngày 22 tháng 12 năm 2014 (xem chi tiết ở file đính kèm).

 
24/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 13 và 14/12/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2014 (Tuần 18) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
05/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 29 và 30/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2014 (Tuần 1) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
01/11/2014
  Hướng dẫn ra đề thi kết thúc học phần đào tạo cao học

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị có đào tạo thạc sĩ xây dựng bộ đề thi (áp dụng từ khóa đào tạo thứ 22 trở đi) cho các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ do đơn vị phụ trách như sau (Xem văn bản đính kèm).

 
01/11/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 15 và 16/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung) cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2014 (Tuần 17) tại Nhà học B1 (chi tiết xem các file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
06/10/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 01 và 02/11/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh (gồm cả lịch thi lại và thi bổ sung cho chuyên ngành Kinh tế chính trị) vào các ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2014 (Tuần 16) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 
08/09/2014
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 27 và 28/9/2014

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh vào các ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (Tuần 15) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân ở mục Học viên - Sinh viên trên trang chủ của Trường Đại học Vinh.

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn; Website: www.vinhuni.edu.vn Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh