Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Đào tạo
Các ngành đào tạo Đại học Chính quy
  Các ngành đào tạo Sau đại học
  Quy chế đào tạo
  Chương trình đào tạo
  Tin tức hoạt động
  Đại học
  Sau đại học
  Đào tạo
29/05/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 27 và 28/6/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2015 (Tuần 8) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
13/05/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 30 và 31/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2015 (Tuần 7) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
12/05/2015
  Danh sách thi kết thúc học phần bổ sung cho cao học K21 tại Vinh vào ngày 16 và 17/5/2015

Nhà trường thông báo Danh sách thi bổ sung cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2015 (Tuần 6) tại Nhà học A3 (chi tiết xem file đính kèm).

 
22/04/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K22 tại Vinh vào ngày 16 và 17/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2015 (Tuần 6) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
16/04/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 09 và 10/5/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 21 và Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2015 (Tuần 5) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
01/04/2015
  Lịch thi kết thúc môn học cho cao học K21 và K22 tại Vinh vào ngày 18 và 19/4/2015

Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc môn học cho học viên cao học Khóa 21 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015 (Tuần 20) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm).

 
31/03/2015
  Lịch thi kết thúc học phần cho Cao học K21 và K22 tại Đồng Tháp (vào 20-21/4), tại tp HCM (vào 23-24/4) và tại Long An (vào 25-26/4/2015)

Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Đồng Tháp (đợt 2) vào các ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3) vào các ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học KTCN Long An (đợt 2) vào các ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2015 (xem chi tiết ở các file đính kèm).

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh