Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học
17/11/2014
  Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

Mẫu báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường

 
09/09/2014
  Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN 8 tháng đầu năm 2014

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN 8 tháng đầu năm 2014 kèm theo Công văn của Phòng KHTB

 
26/03/2014
  Kết quả xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài KHCN cấp Trường năm 2014

Thực hiện Quyết định số 578/QĐ-ĐHV ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; các Hội đồng xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài KHCN cấp Trường năm 2014 đã họp trong đầu tháng 3 năm 2014.

 
26/12/2013
  Tình hình nghiệm thu đề tài KHCN Trường Đại học Vinh thực hiện năm 2013

Tình hình nghiệm thu đề tài KHCN Trường Đại học Vinh thực hiện năm 2013

 
02/10/2013
  Thống kê giờ hoạt động KH&CN - Một số điểm cần lưu ý
 
07/05/2013
  Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2014 đưa ra tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện

Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2014 đưa ra tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện

 
28/01/2013
  Seminar khoa học của TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

     Nhân dịp TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà, cán bộ nghiên cứu tại Viện Vật lý, TU-Chemnitz, CHLB Đức về công tác tại Việt Nam, khoa Điện tử Viễn thông mời TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà về làm việc và trình bày seminar khoa học với chủ đề: "Kính hiển vi điện tử quét (STM) nghiên cứu cấu trúc nano tại bề mặt tiếp xúc rắn lỏng và khả năng ứng dụng của cấu trúc ở cấp độ phân tử trong lĩnh vực vi điện tử".

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh