Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học>>  Các đề tài đã nghiệm thu
05/04/2009
  Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2008

Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2008

 
05/04/2009
  Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2007

Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2007

 
05/04/2009
  Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2006

Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường đã nghiệm thu năm 2006

 
05/03/2009
  Các đề tài KHCN cấp Trường từ năm 2006 đến nay đã nghiệm thu

Các đề tài KHCN cấp Trường từ năm 2006 đến nay đã nghiệm thu

 
17/02/2009
  Các đề tài Khoa học cấp Bộ và Nhà nước đã được triển khai ở Trường Đại học Vinh
 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh