Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU    ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN
  Nghiên cứu khoa học
  Các đề tài đã nghiệm thu
Tạp chí khoa học
  Thông báo
  NCKH Sinh Viên
  Thiết bị
  Nghiên cứu khoa học>>  Thông báo
01/12/2010
  Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh năm 2010 (Thông báo số 2)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ, tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh đào tạo tại cơ sở sau đại học Trường Đại học Vinh, Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu sinh năm 2010. Ngày 19/11/2010, nhà trường đã gửi thông báo số 1 về hội thảo. Ngày 1/12/2010, nhà trường đã gửi thông báo số 2 về hội thảo (xem file kèm)

 
12/06/2009
  Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm “Nửa thế kỷ trường Đại học Vinh anh hùng”

Nhân dịp Kỷ niệm “Nửa thế kỷ Trường Đại học Vinh anh hùng”, Nhà trường tổ chức Hội nghị khoa học nhằm trao đổi các phương hướng nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu mới trong tất cả các lĩnh vực và giao lưu giữa các nhà khoa học.

 
14/05/2009
  Thông báo về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử Proquest central, Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam - VinaREN
  

Nhằm cung cấp nguồn thông tin khoa học cho Cán bộ, Giảng viên, NCS, Học viên cao học, HSSV phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Nhà trường đã triển khai việc kết nối hệ thống Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN ) và mua bản quyền sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến ProQuest Central do Công ty iGroup Asia Pacific Ltđ, Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia cung cấp.

04/05/2009
  Thông báo về Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2008-2009

Thông báo về Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2008-2009

 
07/04/2009
  Các mẫu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường, Bộ, thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ

Phòng QLKH-TB cung cấp các mẫu đăng ký đề tài cấp Trường, Bộ, thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ để các cán bộ sử dụng. Chú ý rằng thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ  chỉ sử dụng sau khi đề tài đã được Hội đồng xét chọn. 

 
09/03/2009
  Thông báo về việc tập huấn “Sử dụng và khai thác hệ thống thông tin của Nhà trường” cho cán bộ trong trường
Trong khuôn khổ Dự án Giáo dục Đại học 2, Tiểu dự án A “Tăng cường, mở rộng và nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý Trường Đại học Vinh” có hoạt động tập huấn ngắn hạn “Sử dụng và khai thác hệ thống thông tin của Nhà trường”. Đối tượng tham gia khoá tập huấn gồm toàn thể cán bộ trong toàn trường.
 
04/03/2009
  Thông báo cho các chủ đề tài cấp Bộ, Nhà nước thực hiện năm 2008
Để biên soạn cuốn “Các hoạt động KHCN của trường ĐH Vinh 2008", Phòng QLKH-TB đã đề nghị ông (bà) khi nghiệm thu cuối năm 2008 cần nộp cho Phòng QLKH-TB bản báo cáo việc thực hiện phần việc năm 2008 của đề tài cấp Bộ do ông (bà) chủ trì (theo mẫu đã gửi)
 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh