Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
18/01/2011
Thông tri triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, đảng viên toàn Trường

 

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Vinh, ngày 17 tháng 1  năm 2011
                                *
                    Số 57-TT/TV
THÔNG TRI
Triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, đảng viên toàn Trường
 
 
Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011); hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010; triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2011; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
1. Thành phần tham dự:
Đảng uỷ, Ban giám hiệu; Cán bộ, công chức toàn Trường; Ban Chấp hành các đoàn thể cấp Trường; Đảng viên toàn Đảng bộ.
2. Nội dung:
- Mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011).
- Tổng kết công tác Đảng năm 2010; triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2011.
- Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.
- Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ ngày 21/01/2011.
4. Địa điểm:  Hội trường A, Trường Đại học Vinh.
            Nhận được Thông tri này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu Văn phòng Đảng uỷ thông báo cho các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu; Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể lập danh sách và thông báo cho đại biểu của đơn vị mình sắp xếp công việc tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ.
 
 
Nơi nhận:                                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như mục 1,                                                                                               PHÓ BÍ THƯ
- Lưu: Văn phòng Đảng uỷ.                                                                           (Đã ký)   
                                                                       
                                                                                                                   Phạm Minh Hùng
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh