Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Hoạt động Đảng - Đoàn thể
18/01/2011
Phân công chuẩn bị cho hội nghị cán bộ, công chức, đảng viên toàn Trường

 

      ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                 Vinh, ngày 17 tháng 1  năm 2011
                             *
                Số 58-CV/TV                                        
 
                          Kính gửi:   - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
                                              - Các đoàn thể.
                       
             Để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011); hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010; triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2011; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào sáng ngày 21/1/2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phân công và giao nhiệm vụ cho các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các đơn vị, các đoàn thể
- Tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011); chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bằng các việc làm cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
- Lập danh sách đại biểu sẽ tham dự lễ kỷ niệm và hội nghị (đại biểu không tham dự phải nêu rõ lý do) gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 19/1/2011 để bố trí chỗ ngồi.
- Thông báo cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên của đơn vị mình sắp xếp công việc để dự lễ kỷ niệm và hội nghị đầy đủ, đúng giờ.
2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ
- Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục chính trị chuẩn bị tham luận để trình bày tại hội nghị với nội dung: “Các giải pháp để học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp”.
- Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử chuẩn bị tham luận để trình bày tại hội nghị với nội dung: “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
- Chi bộ khoa Giáo dục chuẩn bị tham luận để trình bày tại hội nghị với nội dung: “Khoa Giáo dục với việc thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012”.
- Chi bộ Thanh tra giáo dục - Đảm bảo chất lượng chuẩn bị tham luận để trình bày tại hội nghị với nội dung: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.
3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên
- Trang trí hội trường, làm ma két lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Mời các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Chụp ảnh tư liệu và đưa tin về lễ kỷ niệm và hội nghị trên Website của Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân.
4. Phòng Quản trị
- Chuẩn bị hội trường A, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội nghị. Chuẩn bị máy nổ dự phòng.
- Làm công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong toàn Trường.
- Mở cửa tầng 2 của Hội trường và bổ sung 100 ghế nhựa cho đại biểu tham dự lễ kỷ niệm và hội nghị.
5. Phòng Quản lý khoa học và thiết bị
Chuẩn bị màn hình, máy chiếu phục vụ lễ kỷ niệm và hội nghị.
6. Phòng Hành chính Tổng hợp
- Chuẩn bị nước uống, hoa tươi cho lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy đón tiếp đại biểu.
7. Phòng Bảo vệ
- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.
- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu về dự lễ kỷ niệm và hội nghị.
8. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cấp kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban giám hiệu duyệt.
9. Văn phòng Đảng uỷ
- Chuẩn bị, hoàn tất và in ấn tài liệu tại lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Chuẩn bị kinh phí khen thưởng cho tập thể và cá nhân.
- Gửi giấy mời các đại biểu ngoài Trường tham dự lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Làm thông tri triệu tập lễ kỷ niệm và hội nghị.
- In giấy khen của Đảng ủy cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng.
10. Đoàn trường
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Chuẩn bị lễ tân phục vụ lễ kỷ niệm và hội nghị (2 nữ sinh viên).
- Mua khung giấy khen của Đảng ủy cho các tập thể và cá nhân.
- Đưa các thông tin, khẩu hiệu tuyên truyền về lễ kỷ niệm và hội nghị lên bảng điện tử của Nhà trường.
11. Khoa Giáo dục và khoa Giáo dục quốc phòng
- Khoa Giáo dục cử 20 nữ sinh viên, khoa Giáo dục quốc phòng cử 20 nam sinh viên tham gia chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm và hội nghị.
- Lập danh sách sinh viên tham gia chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm và hội nghị gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 19/1/2011. Thông báo cho sinh viên có mặt tại Hội trường A vào 17 giờ ngày 19/1/2011 để tập chương trình.
 
Nơi gửi:                                                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Đảng ủy, Ban giám hiệu,                                                                         PHÓ BÍ THƯ
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,                                                                                              (Đã ký)
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.                             
                                                                                                                 Phạm Minh Hùng
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh