Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Kỷ niệm 50 năm thành lập trường
13/10/2009
Chỉ thị của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ khai giảng khoá 50 và tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ====&====                                                                    =====================
      Số: 2304 /CTCT-HSSV                                                Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2009
 
CHỈ THỊ CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
V.v tổ chức Lễ khai giảng khoá 50 và tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009
 
 
                                Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị
 
                Nhà trường quyết định tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 50 và tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009.
                I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
                Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 50 và tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009 phải được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng tốt đẹp, cổ vũ cán bộ công chức vào học sinh, sinh viên trong toàn trường nỗ lực trong giảng dạy, công tác, học tập và rèn luyện.
                II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BUỔI LỄ
                1. Khai giảng khoá đào tạo thứ 50 của Nhà trường.
                2. Tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009.
                3. Trao học bổng tài trợ của các tổ chức cho HSSV.
                III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
                                Từ 19h00', ngày 21 tháng 10 năm 2009 (tối thứ Tư)
                                Tại Sân khấu A4.
                IV. THÀNH PHẦN DỰ LỄ
                1. Đảng uỷ, Ban giám hiệu, BCH Công Đoàn cơ sở, Ban thường vụ Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV, Thủ trưởng các đơn vị trong trường.
                2. Cán bộ công chức toàn trường (Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho CBCC tham dự đầy đủ).
                3. Sinh viên khoá 50, sinh viên đạt danh hiệu SV giỏi, SV xuất sắc năm học 2008 - 2009 và sinh viên được nhận học bổng.
                V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
                Nhà trường giao cho các đơn vị, phòng ban chuẩn bị cho buổi lễ như sau:
                1. Phòng CTCT-HSSV:
                - Tổ chức Lễ báo công cho đại biểu sinh viên khoá 50, SV xuất sắc tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào sáng ngày 20/10/2009.
                - Phối hợp và chỉ đạo toàn bộ chương trình buổi lễ.
                - Trang trí sân khấu. Làm công tác tuyên truyền. Làm biển tên các khoa. Chuẩn bị hoa tặng. Huy động lực lượng tham gia. Chuẩn bị chương trình văn nghệ. Chuẩn bị bài phát biểu của Hiệu trưởng, lễ tuyên thệ của sinh viên. Mời các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cho buổi lễ.
                - Chuẩn bị hồ sơ, quyết định, tràng hoa, giấy khen, phần thưởng cho các danh hiệu SV giỏi, SV xuất sắc.
                - Hợp đồng ánh sáng, âm thanh, loa máy phục vụ buổi lễ.
                - Làm chương trình trình diễn máy tính.
                - Mời đại biểu ngoài trường tham dự buổi lễ.
                2. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên:
                Phối hợp với Phòng CTCT-HSSV chuẩn bị chương trình văn nghệ, huy động lực lượng sinh viên tham gia và điều hành nội dung buổi lễ.
                3. Phòng Quản trị:
                - Bố trí bàn, ghế cho đại biểu, khách mời. Bố trí nguồn điện, ánh sáng, đèn trang trí. Mở các phòng học, nhà vệ sinh cần thiết.
                - Cử cán bộ trực điện.
                - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước và sau buổi lễ.
                4. Phòng Hành chính Tổng hợp:
                - Chuẩn bị nước uống, hoa trang trí, khăn trải bàn đại biểu.
                5. Phòng Đào tạo:
                - Phối hợp Phòng CTCT-HSSV chuẩn bị tốt nội dung tuyên dương SV giỏi, SV xuất sắc.
                6. Phòng QL KH-TB:
                - Chuẩn bị máy chiếu, máy tính, màn hình; cử cán bộ phục vụ.
                7. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
                - Cấp phát kinh phí đầy đủ cho các hoạt động sau khi được Ban giám hiệu Nhà trường duyệt.
                8. Phòng Bảo vệ:
                - Tăng cường cán bộ làm công tác an ninh, bảo vệ cho buổi lễ và trong toàn khu vực trường.
                9. Các khoa đào tạo:
                - Quán triệt, chỉ đạo, quản lý tốt để sinh viên khoá 50, SV giỏi, SV xuất sắc thực hiện tốt việc mặc đồng phục, tham gia buổi lễ trọn vẹn; tham gia các chương trình tập huấn theo yêu cầu của Ban tổ chức.
                - Chuẩn bị băng cờ, khẩu hiệu chào mừng theo hướng dẫn của Phòng CTCT-HSSV.
               
 
Nơi gửi:                                                                                              HIỆUTRƯỞNG
- Như k/g (thực hiện)                                                             
- Công Đoàn, Đoàn TN, Hội SV                                                              (Đã ký)
- Lưu CTCT-HSSV, HCTH.                                                                     
                                                                                           PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Ngọc Hợi
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh