Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
11/06/2012
Về việc dự lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 1653/ĐHV-HCTH
 
V.v dự lễ bế giảng và trao bằng cử nhân,
kỹ sư năm 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2011

 
                        Kính gửi:
                                                - Trưởng các đơn vị;
                                                - Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội CCB.
 
            Thực hiện chương trình công tác năm học 2011 - 2012, Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2012 từ ngày 12/6 đến ngày 15/6/2012. Để lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2012 được tổ chức trang trọng, phù hợp với các hoạt động kết thúc năm học 2011 - 2012, Nhà trường quyết định triệu tập đại biểu và các thành phần tham dự như sau:
            1. Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2012
            - Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2012 (tối thứ Ba).
            - Địa điểm: Sân khấu A4, Trường Đại học Vinh.
            - Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ; Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị trong toàn trường và toàn thể sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2012.
            2. Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2012 ở các khoa
            - Thời gian: Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6/2012 (có lịch kèm theo).
            - Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.
            - Thành phần tham dự: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện các phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Đào tạo; Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Tổ chức Lễ trao bằng; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ công chức của khoa; Sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 của khoa.
            Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ.
 
Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g;
- Lưu HCTH.
 
 
 
 
                                                                                            PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

Lịch trao bằng các khoa: Lịch trao bằng.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh