Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
16/07/2012
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013

 

      Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện để tổng hợp lập ngân sách dự toán năm học 2012 - 2013 của toàn Trường theo lịch trình như sau:
      Các đơn vị triển khai lập kế hoạch bắt đầu từ ngày 06/7/2012 và gửi về các phòng ban chức năng để rà soát trước ngày 25/7/2012 (Trách nhiệm kiểm tra, rà soát được quy định tại các biểu mẫu).
      Các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm rà soát tổng hợp từ ngày 25/7/2012 và gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/8/2012.
      Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo trình Hiệu trưởng để lên lịch duyệt kế hoạch trước ngày 15/8/2012.

      Thông tin chi tiết có trong các file đính kèm dưới đây:

 

Cong_van_huong_dan_lap_KH_nam_hoc_2012-2013_121607171853.doc
 

 

V_121607171930.v_xay_dung_va_lap_ke_hoach_nam_hoc_2012_-_2013.PDF
 

Bieu_mau_XD_KH_giang_day_nam_hoc_2012-2013_121607171936.xls
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh