Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
27/03/2013
Thông báo về việc sinh viên khoá 53 hệ chính quy đăng kí học ngành thứ 2

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên khoá 53 hệ chính quy

đăng kí học ngành thứ 2

    

 

            Kính gửi:  - Trưởng các khoa đào tạo;

         - Các lớp sinh viên khoá 53 chính quy.

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Quy định số 2989/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT. Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa 53 về việc đăng ký học thêm ngành thứ 2 như sau.

1. Điều kiện để sinh viên đăng ký học ngành thứ 2

- Sinh viên khóa 53 đăng ký học ngành thứ 2 phải có điểm trung bình chung tích luỹ của học kỳ 1 năm thứ nhất từ 2.00 điểm trở lên đối với các ngành ngoài sư phạm; 2.50 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.

- Sinh viên đăng ký học các ngành sư phạm phải có ngoại hình cân đối, không có dị tật, dị hình, không nói ngọng, nói lắp, không vi phạm kỷ luật.

- Khối lượng học tập tích lũy phải đạt từ 15 tín chỉ trở lên.

2. Quy định đăng ký học ngành thứ 2

Sinh viên học ngành thứ nhất

Được đăng ký học ngành thứ 2

Các ngành khối C

Các ngành khối C, D

Các ngành khối A, A1, B

Các ngành khối A, A1, B, D

Các ngành khối D

Các ngành khối A, D

Các ngành khối T

Các ngành khối T, B

Các ngành khối M

Các ngành khối M, D, C

            3. Quy trình đăng ký học ngành thứ 2

- Sinh viên viết đơn đăng ký học ngành thứ 2 theo đơn vị lớp, các lớp lập danh sách (mẫu kèm theo) có xác nhận của khoa chủ quản nộp về Trường (qua phòng Đào tạo) để xét duyệt.

- Phòng Đào tạo nhận đơn và danh sách đăng ký học ngành thứ 2 từ ngày 15/04/2013 đến ngày 28/04/2013.

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển học ngành thứ 2

Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ/sinh viên, nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo.

            Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy chế số 43 và thông tư sửa đổi về việc đăng ký học ngành thứ 2, căn cứ vào năng lực, thời gian, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, không để ảnh hưởng đến kết quả học tập của ngành chính.

 

Thông_báo_đăng_ký_học_ngành_2_k53_đợt_1_132703111435.doc

Mẫu_đơn_đăng_ký_học_ngành_2_đợt_1_khóa_53_132703111510.doc

Mẫu_danh_sách_học_ngành_2_đợt_1_khóa_53_132703111523.doc

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh