Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
27/05/2013
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 5 năm 2013
           ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                  Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2013
                          *            
                Số 303-TB/ĐU
 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 5 năm 2013
 
Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2013
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2013.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Giáo dục chính trị, Kinh tế và Chi ủy chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.       
Võ Thị Phú,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục chính trị,
2.       
Nguyễn Thị Thúy,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục chính trị,
3.       
Ngô Thị Yến,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục chính trị,
4.       
Vũ Văn Hùng,
Sinh viên lớp 50B khoa Giáo dục chính trị,
5.       
Và Bá Khù,
Sinh viên lớp 50B khoa Giáo dục chính trị,
6.       
Lê Thị Thương,
Sinh viên lớp 50B khoa Giáo dục chính trị,
7.       
Trần Ngọc Đoàn,
Sinh viên lớp 51B khoa Giáo dục chính trị,
8.       
Hoàng Kim Cúc,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
9.       
Trần Thị Thu Hằng,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
10.     
Nguyễn Thị Huyền,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
11.     
Nguyễn Thị Kiều Lê,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
12.     
Phan Huy Mạnh,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
13.     
Nguyễn Hoàng Nam,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
14.     
Phạm Công Sơn,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
15.     
Phan Thị Hương Thảo,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
16.     
Trần Thị Huyền Trang,
Sinh viên lớp 50B khoa Kinh tế,
17.     
Võ Thị Định,
Cán bộ Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào,
18.     
Thái Thị Ngọc Loan,
Cán bộ Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào.

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 29/5/2013 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận khoa Giáo dục chính trị và Chi ủy chi bộ các khoa: Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

1.       
Đặng Sỹ Lợi,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục chính trị,
2.        
Nguyễn Văn Quang,
Sinh viên lớp 53B khoa Công nghệ thông tin,
3.        
Hán Thị Thu Hà,
Sinh viên lớp 50A khoa Ngoại ngữ,
4.        
Trần Thị Hồng Lam,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục quốc phòng.

  
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm Phó Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2010-2015, gồm:
- Đồng chí Nguyễn Văn Hải, chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế, giữ chức Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Lê Thị Hằng, chuyên viên phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên giữ chức Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Lê Hoài Thanh, chuyên viên Trung tâm Đào tạo từ xa giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa nhiệm kỳ 2010-2015.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và nhất trí đề nghị đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Sang, cán bộ giảng dạy khoa Công nghệ thông tin, giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về quy trình giới thiệu nhân sự Trưởng khoa Giáo dục để thay cho đồng chí Nguyễn Bá Minh, Trưởng khoa Giáo dục, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối; công tác quản lý hoạt động dạy - học của các đơn vị; công tác chuẩn bị thi tuyển sinh đại học năm 2013; kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2012-2013; công tác chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ; kế hoạch tuyển sinh Sau đại học…
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe và thảo luận công tác kế hoạch - tài chính và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: định hướng chuẩn bị cho kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường (1959-2014); kế hoạch tổng kết năm học 2012-2013; công tác quyết toán tài chính 5 tháng đầu năm 2013…
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Công văn số 2693-CV/UBKTTW ngày 26/4/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (15/10/1948-15/10/2013).
- Thông báo số 734-TB/TU ngày 30/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.
- Thông báo số 735-TB/TU ngày 30/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2013.
- Quyết định số 4036-QĐ/TU ngày 30/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên.
- Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 04/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chấm điểm thi đua Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc năm 2013.
- Công văn số 612-CV/BTGTU ngày 26/4/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013).
- Công văn số 621-CV/BTGTU ngày 04/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thông báo số 130-TB/TW ngày 05/5/2013 của Ban Bí thư Kết luận về công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012.
- Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Thông báo số 433-TB/UBKTTW ngày 09/5/2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Kết luận làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 
- Công văn số 1201-CV/BTCTU ngày 09/5/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày 09/4/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165.
- Công văn số 1962-CV/TU ngày 09/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Hướng dẫn số 373-HD/DVTU ngày 13/5/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo năm 2013.
- Kết luận số 62-KL/TW ngày 14/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Báo cáo số 216-BC/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 15/5/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về báo cáo tình hình và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2013.
- Kế hoạch số 05-KH/BTCTU ngày 15/5/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về giao ban cụm công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2013.
- Báo cáo số 217-BC/TU ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Thông báo số 99-TB/BPGVCT 03 ngày 20/5/2013 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Nghệ An về phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công văn số 639-CV/BTGTU ngày 20/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới.
- Báo cáo số 150-BC/BTGTU ngày 20/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy về một số tình hình dư luận xã hội trong tỉnh tháng 5 năm 2013.
- Công văn số 83-CV/UBKT ngày 20/5/2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc tặng kỷ niệm chương và bằng khen 25 năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
- Công văn số 84-CV/UBKT ngày 20/5/2015 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc lập danh sách cán bộ chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Hướng dẫn số 12-HD/DVTU ngày 20/5/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2013.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2013
1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013); kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6/2013);  kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1/6/2013 đến ngày 8/6/2013. 
2. Chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên; công tác chuẩn bị tuyển sinh đại học năm 2013.
3. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015.
4. Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của các ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ; chỉ đạo tổng kết năm học 2012-2013 của các đơn vị; chỉ đạo Lễ tốt nghiệp ra Trường cho sinh viên năm cuối.
5. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2013. Tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường.
6. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát trong quý 2 năm 2013 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                       BÍ THƯ
   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đơn vị, các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                               Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh