Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Thông báo
08/10/2013
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 9 năm 2013

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
*
Số 812-TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2013
 

 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 9 năm 2013
 
 
Ngày 04 tháng 10 năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2013
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2013.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Kinh tế, Nông Lâm Ngư và Chi ủy chi bộ các khoa: Giáo dục, Điện tử viễn thông kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.    
Nguyễn Thị Hà Trang,
Sinh viên lớp 51A khoa Sinh học,
2.    
Trần Thị Vinh Hạnh,
Sinh viên lớp 51B khoa Sinh học,
3.    
Mai Thị Hằng,
Sinh viên lớp 51B khoa Sinh học,
4.    
Trần Hải Nga,
Sinh viên lớp 51B khoa Sinh học,
5.    
Nguyễn Thị Bảo Yến,
Sinh viên lớp 51B khoa Sinh học,
6.    
Đinh Công Bình,
Sinh viên lớp 52A khoa Sinh học,
7.    
Nguyễn Thị Huyền,
Sinh viên lớp 52A khoa Sinh học,
8.    
Nguyễn Thị Thanh Lương,
Sinh viên lớp 52B khoa Sinh học,
9.    
Nguyễn Thị Hoa Lê,
Cán bộ khoa Ngữ văn,
10.  
Nguyễn Thị Diệu Linh,
Sinh viên lớp 51B khoa Ngữ văn,
11.  
Nguyễn Thị Thanh Tâm,
Sinh viên lớp 51B khoa Ngữ văn,
12.  
Võ Thị Cẩm Ly,
Cán bộ khoa Lịch sử,
13.  
Trần Thị Mơ,
Sinh viên lớp 51A khoa Lịch sử,
14.  
Nguyễn Thị Oanh,
Sinh viên lớp 51A khoa Lịch sử,
15.  
Phạm Thị Huế,
Sinh viên lớp 51B khoa Lịch sử,
16.  
Lưu Thị Sen,
Sinh viên lớp 51B khoa Lịch sử,
17.  
Nguyễn Thị Dung,
Sinh viên lớp 52A khoa Lịch sử,
18.  
Nguyễn Thanh Hương,
Sinh viên lớp 51B khoa Kinh tế,
19.  
Phạm Thị Phương Thùy,
Sinh viên lớp 51B khoa Kinh tế,
20.  
Nguyễn Hoa Tú Xuyên,
Sinh viên lớp 51K khoa Nông Lâm Ngư,
21.  
Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
Cán bộ khoa Giáo dục,
22.  
Lê Thục Anh,
Cán bộ khoa Giáo dục,
23.  
Phạm Thị Huyền,
Cán bộ khoa Giáo dục,
24.  
Nguyễn Thị Minh,
Cán bộ khoa Điện tử viễn thông,
25.  
Lê Thị Kiều Nga,
Cán bộ khoa Điện tử viễn thông,
26.  
Nguyễn Thị Kim Thu,
Cán bộ khoa Điện tử viễn thông.

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các Đảng ủy bộ phận, Chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 11/10/2013 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng ủy bộ phận các khoa: Toán học, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Kinh tế, Luật và Chi ủy chi bộ: khoa Địa lý, khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.    
Đặng Thị Cẩm,
Sinh viên lớp 50A khoa Toán học,
2.    
Trần Thị Hằng,
Sinh viên lớp 50B khoa Toán học,
3.    
Mai Thị Hồng Giang,
Sinh viên lớp 51B khoa Toán học,
4.    
Nguyễn Thị Quý,
Sinh viên lớp 49K khoa Hóa học,
5.    
Trương Thị Ngọc Hiền,
Sinh viên lớp 50B khoa Hóa học,
6.    
Thạch Thị Lộc,
Sinh viên lớp 53A khoa Hóa học,
7.    
Vũ Thị Hường,
Sinh viên lớp 53K khoa Hóa học,
8.    
Âu Ngọc Hoàn,
Học viên cao học khóa 21 khoa Sinh học,
9.    
Lô Văn Bống,
Sinh viên lớp 50B khoa Sinh học,
10.  
Trần Thị Kiều Ngân,
Sinh viên lớp 50B khoa Sinh học,
11.  
Dương Thị Nhung,
Sinh viên lớp 51B khoa Sinh học,
12.  
Lê Thị Huệ,
Sinh viên lớp 53A khoa Ngữ văn,
13.  
Phạm Thị Chi,
Sinh viên lớp 51B khoa Lịch sử,
14.  
Hoàng Thị Dung,
Sinh viên lớp 51B khoa Lịch sử,
15.  
Phạm Văn Hoàng,
Sinh viên lớp 53B khoa Lịch sử,
16.  
Nguyễn Công Luận,
Sinh viên lớp 53B khoa Lịch sử,
17.  
Nguyễn Hoàng Dũng,
Cán bộ khoa Kinh tế,
18.  
Lê Hồng Hạnh,
Cán bộ khoa Luật,
19.  
Ngô Thị Thu Hoài,
Cán bộ khoa Luật,
20.  
Phạm Huỳnh Đức,
Sinh viên lớp 53K khoa Địa lý,
21.  
Phạm Thị Phương,
Sinh viên lớp 53K khoa Địa lý,
22.  
Nguyễn Minh Đức,
Sinh viên lớp 51B khoa Công nghệ thông tin,
23.  
Dương Xuân Linh,
Sinh viên lớp 51K khoa Công nghệ thông tin,
24.  
Phạm Duy Hải,
Cán bộ Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào.

 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất về nhân sự Trưởng phòng Tổ chức cán bộ để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xem xét, quyết định.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định chia tách, thành lập bộ môn, tổ công tác và bổ nhiệm Trưởng bộ môn, Tổ trưởng cho các đơn vị:
- Thành lập bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện trực thuộc khoa Vật lý.
- Đổi tên bộ môn Cơ sở xây dựng khoa Xây dựng thành bộ môn Kiến trúc quy hoạch.
- Đổi tên bộ môn Thi công xây dựng khoa Xây dựng thành bộ môn Công nghệ và Tổ chức xây dựng.
- Tách bộ môn Công trình giao thông khoa Xây dựng thành 2 bộ môn: bộ môn Cầu hầm và bộ môn Đường bộ.
- Bổ nhiệm có thời hạn thạc sĩ Phạm Thị Hiền Lương, Trưởng bộ môn Công trình giao thông khoa Xây dựng giữ chức Trưởng bộ môn Cầu hầm.
- Bổ nhiệm tiến sĩ Nguyễn Cẩn Ngôn, cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng, giữ chức Trưởng bộ môn Đường bộ.
- Bổ nhiệm có thời hạn tiến sĩ Hắc Xuân Cảnh, cán bộ giảng dạy khoa Lịch sử, giữ chức Trưởng bộ môn Quản lý văn hóa.
- Bổ nhiệm có thời hạn thạc sĩ Nguyễn Phúc Ngọc, cán bộ giảng dạy khoa Điện tử viễn thông, giữ chức Trưởng bộ môn Điện tử.
- Thành lập tổ Quản lý ký túc xá Cơ sở 1 trực thuộc Trung tâm Nội trú.
- Thành lập tổ Quản lý ký túc xá Cơ sở 2 trực thuộc Trung tâm Nội trú.
- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Luận, cán bộ Trung tâm Nội trú, giữ chức Tổ trưởng tổ Quản lý ký túc xá Cơ sở 1.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng các đơn vị:
- Bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Ánh Dương, Chi ủy viên, giáo viên Trường Trường Trung học phổ thông Chuyên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên.
- Bổ nhiệm tiến sĩ Trần Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghệ - Giáo dục thể chất - Quốc phòng và An ninh Trường Trường Trung học phổ thông Chuyên, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên.
- Điều động thạc sĩ Đặng Thị Lê Na, cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục, đến làm việc tại Trường Mầm non thực hành và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành.
- Bổ nhiệm đồng chí Dương Thị Nga, Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ, Mẫu giáo bé Trường Mầm non thực hành, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã chuẩn y đề nghị của Chi ủy Chi bộ phòng Quản trị về việc bổ sung đồng chí Âu Đăng Thất, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, vào Ban Chấp hành Chi bộ và giữ chức Ủy viên.
5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thông qua đề nghị của khoa Luật về chủ trương tuyển dụng cán bộ giảng dạy.
- Cho phép tuyển dụng những người đang học thạc sĩ (đã đáp ứng đủ các điều kiện chung khác theo quy định của Nhà trường).
- Cho phép tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học (chuyên ngành Luật) loại Giỏi tại các cơ sở đào tạo ngành Luật có uy tín với các điều kiện đi kèm như sau: Điểm thi đại học đạt từ 20 điểm trở lên và có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 hoặc TOEFL đạt từ 450 điểm trở lên.
6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ giảng dạy cho các khoa đào tạo và các trường trực thuộc năm học 2013-2014. Căn cứ vào điều kiện thực tế của các đơn vị và Kế hoạch Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ giảng dạy và giáo viên cho các bộ môn, tổ chuyên môn của các khoa đào tạo và Trường Trung học phổ thông Chuyên trong năm học 2013-2014 là 36 người trên tổng số chỉ tiêu của các đơn vị đề nghị là 58 người. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao cho Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục với các nội dung cụ thể như: đánh giá kết quả công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013; cho ý kiến về công tác quản lý sinh viên; việc rà soát, điều chỉnh khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy…
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản với các nội dung cụ thể như: đánh giá duyệt kế hoạch năm học 2013-2014; công tác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2013-2014…
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Báo cáo số 250-BC/TU ngày 05/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay.
- Báo cáo số 253-BC/TU ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn số 14-HD/DVTU ngày 06/9/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2013) và 14 năm “Ngày Dân vận của cả nước”.
- Công văn số 466-CV/DVTU ngày 06/9/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng tới kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.
- Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.
- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 18/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.
- Thông báo số 882-TB/TU ngày 19/9/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung giao ban với bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tháng 9/2013.
- Công văn số 104/HSV ngày 20/9/2013 của Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh tạo điều kiện mượn địa điểm và trang thiết bị hội trường để tổ chức Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An vào ngày 04/11 và ngày 05/11/2013.
- Quy định số 199-QĐ/TW ngày 23/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị.
- Báo cáo số 173-BC/BTGTU ngày 25/9/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình dư luận xã hội trong tỉnh tháng 9 năm 2013.
- Kết luận số 39-KL/TU ngày 01/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng báo chí.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 10 NĂM 2013
1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy; 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2013); 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2013).
2. Tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể.
3. Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng cho sinh viên khoá 54, học viên cao học khóa XXI và tuyên dương danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2012-2013.
4. Chỉ đạo công tác tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học khóa XIX.
5. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                        BÍ THƯ
   - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                          
   - Các ban của Đảng uỷ,                                                           
   - Các đơn vị, các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                  Đinh Xuân Khoa
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh