Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Học bổng
06/01/2010
Thông báo chỉ tiêu học bổng tài trợ của Bộ Khoa hoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức cho sinh viên (Công văn số 59/CV-CTCT HSSV ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng nhà trường)

                Kính gửi:  Các ông Trưởng khoa

 

Nhà trường vừa nhận được công văn số 11094/BGDĐT-HTQT ngày 29/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc xét trao học bổng tại chỗ của Bộ Khoa hoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức cho sinh viên Trường Đại học Vinh.

 

Đối tượng:

Sinh viên hội đủ tác tiêu chí:

- Là sinh viên hệ chính quy trong chỉ tiêu ngân sách nhà nước;

- Có kết quả học tập học kỳ II năm học 2008 - 2009 đạt từ 7,5 điểm trở lên đối với sinh viên đào tạo theo niên chế và điểm quy đổi tương đương 7,5 điểm đối với sinh viên đào tạo theo tín chỉ; rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Từ năm học 2008 - 2009 đến nay chưa được nhận các loại học bổng: học bổng tài trợ, học bổng cử tuyển và học bổng của Dự án PTGV THPT&TCCN.

(Ưu tiên xét chọn đối với sinh viên hệ cử nhân khoa học tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện).

 

Chỉ tiêu:

Các khoa: Kinh tế, Vật lí, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Chính trị, Địa lí mỗi khoa chọn 01 sinh viên.

 

Yêu cầu trưởng các khoa căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, tổ chức xét chọn, lập danh sách gửi về Trường (qua Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên) trước 15h30’ ngày 11/01/2010 (thứ Hai). Sinh viên được đề nghị xét học bổng trực tiếp lên Phòng CTCT HSSV lúc 10h00’ ngày 12/10/2009 để được hướng dẫn làm hồ sơ.

 

Nơi nhận:                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như k/g;                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Website trường (đẻ t/b);

- Lưu HCTH, CTCT HSSV.

 

  

 PGS.TS Phạm Minh Hùng

                       (Đã ký)

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh