Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Tin tức và sự kiện
10/08/2012
Kết quả thực hiện quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2015-2020

 

Kết quả thực hiện quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2015-2020
 
Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BCSĐ ngày 08/6/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ năm 2012 và Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Trường Đại học Vinh đã tổ chức các hội nghị theo đúng hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ kết quả phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị liên tịch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường - Ban Giám hiệu và căn cứ phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã thống nhất đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2015-2020 gồm những đồng chí có tên sau đây:
I. Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch Hiệu trưởng giai đoạn 2012-2015
1. PGS.TS. Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. PGS.TS. Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
II. Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2012-2015
            1. PGS.TS. Trần Văn Ân, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị.
            2. TS. Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo.
            3. PGS.TS. Đinh Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Ngữ văn.
            4. PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            5. PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường.
            6. PGS.TS. Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            7. PGS.TS. Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            8. PGS.TS. Mai Văn Trinh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
            9. PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            10. TS. Mai Văn Tư, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng.
III. Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch Hiệu trưởng giai đoạn 2015-2020
1. PGS.TS. Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. PGS.TS. Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
IV. Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2015-2020
            1. PGS.TS. Nguyễn Hoa Du, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Hóa học.
            2. TS. Bùi Văn Dũng, Trưởng khoa Kinh tế.
            3. TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Đảng ủy viên, Hiệu trưởng Trường mầm non thực hành.
            4. TS. Lưu Tiến Hưng, Trưởng khoa Điện tử viễn thông.
            5. PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Giáo dục.
            6. TS. Đoàn Hoài Sơn, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Vật lý.
            7. PGS.TS. Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            8. PGS.TS. Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.
            9. ThS.NCS Trần Bá Tiến, Trưởng khoa Ngoại ngữ.
           10. PGS.TS. Mai Văn Trinh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
 
 
Tin: Nguyễn Quang Tuấn
           
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh