Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

TIN TỪ ĐƠN VỊ \ Phòng Hành chính-Tổng hợp
27/05/2011
Danh bạ Trường Đại học Vinh năm 2011
 

 

DANH BẠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Vinh University
 
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Add: 182, Le Duan Street, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam
 
                                                Tel: 038.3855452, 3551810
                                                Fax: 038.3855269
                                                Website: http://www.vinhuni.edu.vn
                                                Email: vinhuni@hn.vnn.vn
 
 
Địa chỉ liên hệ thông tin về Danh bạ Trường Đại học Vinh
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Vinh
ĐT: 038.3551810, 3855452; Fax: 038.3855269
Email: phonghcth@vinhuni.edu.vn
 
 
 
Nghệ An, tháng 5 năm 2011
 
 
MỤC LỤC
 

1.    
Ban Giám hiệu
 
2.    
Khoa Công nghệ Thông tin
 
3.    
Khoa Địa lý
 
4.    
Khoa Điện tử Viễn thông
 
5.    
Khoa Giáo dục
 
6.    
Khoa Giáo dục Chính trị
 
7.    
Khoa Giáo dục Quốc phòng
 
8.    
Khoa Hoá
 
9.    
Khoa Kinh tế
 
10.          
Khoa Lịch sử
 
11.          
Khoa Luật
 
12.          
Khoa Ngoại ngữ
 
13.          
Khoa Ngữ Văn
 
14.          
Khoa Nông Lâm Ngư
 
15.          
Khoa Sau đại học
 
16.          
Khoa Sinh
 
17.          
Khoa Thể dục
 
18.          
Khoa Toán
 
19.          
Khoa Vật lý
 
20.          
Khoa Xây dựng
 
21.          
Trường Mầm non thực hành
 
22.          
Trường THPT Chuyên
 
23.          
Ban Quản lý các dự án xây dựng
 
24.          
Phòng Bảo vệ
 
25.          
Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên
 
26.          
Phòng Đào tạo
 
27.          
Phòng Hành chính Tổng hợp
 
28.          
Phòng Hợp tác quốc tế
 
29.          
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 
30.          
Phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị
 
31.          
Phòng Quản trị
 
32.          
Phòng Thanh tra giáo dục
 
33.          
Phòng Tổ chức Cán bộ
 
34.          
Trạm Y tế
 
35.          
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 
36.          
Trung tâm Đào tạo từ xa và Quan hệ doanh nghiệp
 
37.          
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 
38.          
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
39.          
Trung tâm Phục vụ sinh viên
 
40.          
Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào
 
41.          
Viện Văn hoá và Ngôn ngữ
 
42.          
Các ban, trung tâm chuyên môn, nghiên cứu, ứng dụng
 

 
QUY ƯỚC TRÌNH BÀY TRONG DANH BẠ
 
            1. Ban Giám hiệu, khối các đơn vị đào tạo, khối các đơn vị phục vụ; tên các đơn vị trong khối sắp theo thứ tự chữ cái đầu.
            2. Thông tin về mỗi đơn vị được trình bày theo thứ tự: Tên đơn vị; số điện thoại, số fax; năm thành lập; hình thức khen thưởng cao nhất của đơn vị; tổng số cán bộ, công chức, viên chức; chức danh, trình độ đào tạo; các chức vụ chủ yếu trong đơn vị; các tổ bộ môn (tổ công tác), số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong tổ.
            3. Thông tin về mỗi thành viên trong đơn vị được trình bày theo thứ tự: Họ và tên; học hàm, học vị, danh hiệu cao quý; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể; địa chỉ nhà riêng; số điện thoại nhà riêng; số điện thoại di động; địa chỉ email.
            Thông tin được cập nhật vào tháng 5 năm 2011.
 
QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG DANH BẠ
 
Cao đẳng
CN
Cử nhân
CS
Cán sự
CV
Chuyên viên
CVC
Chuyên viên chính
ĐT
Điện thoại
ĐTCQ
Điện thoại cơ quan
GS
Giáo sư
GV
Giảng viên
GVC
Giảng viên chính
GVCC
Giảng viên cao cấp
GVTH
Giáo viên thực hành
KS
Kỹ sư
KTV
Kỹ thuật viên
NGƯT
Nhà giáo ưu tú
NV
Nhân viên
NVKT
Nhân viên kỹ thuật
PGS
Phó Giáo sư
TC
Trung cấp
TH
Trung học
THCC
Trung học cao cấp
ThS
Thạc sĩ
TL QLHS
Trợ lý Quản lý học sinh
TL QLSV
Trợ lý Quản lý sinh viên
TS
Tiến sĩ
TVV
Thư viện viên
TVVC
Thư viện viên chính
VP
Văn phòng
 
 
BAN GIÁM HIỆU
 

Hiệu trưởng
PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.3855531
Số 37, đường Đặng Thái Thân, K.8, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840527 (0913.518382)
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Phạm Minh Hùng
Phó Bí thư Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.855531
Khối 3, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557480 (0913.509140)
Email: hungpm@vinhuni.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.3557481
Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557481 (0903.459777)
Email: ngositung@yahoo.com, tungns@vinhuni.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Thái Văn Thành
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.3856835
Số 37, đường Lương Thế Vinh, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590214 (0913.384618)
Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com, thanhtv@vinhuni.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Đình Phương
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.3557480
Khối 22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845616 (0913.327040)
Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

 
 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Điện thoại: 038.3855413
Năm thành lập: 1998
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 37
Chức danh, trình độ đào tạo: GVC: 4, GV: 29, TS: 3, ThS: 23, CN: 11
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.TS. Nguyễn Trung Hoà, ĐT: 0904.162168
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Lê Ngọc Xuân, ĐT: 0912.123 611
Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Phan Lê Na, ĐT: 0914.855007
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Nguyễn Quang Ninh,ĐT: 0902.145 147
Trợ lý đào tạo: GV.CN. Nguyễn Công Nhật, ĐT: 0915.184648
Cố vấn học tập: GV.CN. Phạm Trà My, ĐT: 0946.377599
Bí thư liên chi đoàn: GVHDTH.CN. Nguyễn Thanh Sơn, ĐT: 0983.799233
 
Bộ môn Khoa học máy tính: 8
1. Phan Lê Na, GVC, TS, Trưởng Bộ môn,
Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn trường
Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855097 (0914.855007); Email: phanlenadhv@gmail.com
2. Nguyễn Trung Hoà, GVC, TS, Trưởng khoa,  Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 04, ngõ 10, đường Đốc Thiết, K.Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835508 (0904.162168)
3. Trần Xuân Hào, GV, ThS
Số 12, đường Phạm Kinh Vỹ, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552626 (0989.161272)
4. Nguyễn Thị Minh Tâm, GV, ThS
Khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3821591 (0912.343460)
5. Trần Xuân Sang, GV, ThS
Xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857307 (0983.237704)
6. Lê Hồng Trang, GV, ThS
ĐT: 0912.690280
7. Nguyễn Thị Hồng Anh, GV, ThS
Đường Hồng Bàng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847519 (0904.025868)
8. Nguyễn Thị Uyên, GV, CN
Đường Đặng Như Mai, xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.777480
 
Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 4
1. Vũ Văn Nam, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 01, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856752 (0912.279166)
2. Lê Ngọc Xuân, GVC, TS, Phó Trưởng khoa
Số 15B, ngõ 4, đường Đặng Tất, K.Trung Hoà 2, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840368 (0912.123611)
3. Nguyễn Quang Ninh, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 01, ngõ 70, đường Phượng Hoàng, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855966 (0902.145147)
4. Đặng Hồng Lĩnh, GV, ThS
Số 07, ngõ 8, đường Trần Quang Diệu, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3250399 (0983.577388)
 
Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 3
1. Trương Trọng Cần, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 21, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855668 (0984.725725)
2. Hồ Thị Huyền Thương, GV, ThS
Số 11, ngõ B1, đường Cây Xanh, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3837682 (0976.346577)
3. Phạm Thị Thu Hiền, GV, ThS
B6-04, TeccoTower, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565669 (0989.817878)
 
Bộ môn Các hệ thống thông tin: 9
1. Trần Thị Kim Oanh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 21, đường Trần Quang Khải, K.16, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3563606 (0983.556448)
2. Phan Anh Phong, GV, ThS
Khối 22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.210062
3. Hoàng Hữu Việt, GV, ThS
Số 312, Chung cư Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3523022 (0912.920629)
4. Nguyễn Ngọc Hiếu, GV, ThS
Số 35, đường Hoàng Thị Loan, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855332
5. Lương Xuân Phú, GV, ThS
Khối 1, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.050424
6. Cao Thanh Sơn, GV, ThS
Số 267, đường Hà Huy Tập, K.3, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3852421 (0912.445955); Email: ctsdhv@yahoo.com
7. Mạnh Thiên Lý, GV, ThS
Số 08, đường Đinh Văn Chất, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.127174
8. Lê Văn Tấn, GV, ThS
Số 36, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.055691; Email: tandhv@gmail.com
9. Hoàng Hữu Tính, GV, KS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01682.373468
 
Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông: 5
1.Vũ Chí Cường, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 03, ngách 3, ngõ 101, đường Lê Viết Thuật, xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857368 (0913.054141)
2. Lê Văn Minh, GV, ThS
Phường Trường thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.555488 (0912.077733)
3. Trần Văn Cảnh, GV, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.743733; Email: tvcanh@vinhuni.edu.vn
4. Nguyễn Công Nhật, GV, ThS, Trợ lý đào tạo
Số 15C, đường Phạm Ngọc Thạch, K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3560700 (0915.184648)
5. Phạm Trà My, GV, CN, Cố vấn học tập
ĐT: 0946.377599
 
Tổ Hành chính: 8
1. Nguyễn Minh Hoàng, GV HDTH, CN, Tổ trưởng
Số 04, ngõ 1, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8933838 (0948.578778)
2. Nguyễn Doãn Chung, KTV, CN
Số 06, ngõ11, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.799266
3. Văn Thị Phương, CN, CV Văn phòng
Số 07, đường Trần Quang Diệu, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0917.104168
4. Nguyễn Thị Hoài Phương, KTV, CN
Số 7B, đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.338290
5. Đinh Xuân Đức, CV, CN, TL QLSV
Hẻm 3, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.445668
6. Nguyễn Thanh Sơn, GV HDTH, CN
Khối 3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.799233
7. Lường Hồng Phong, GV HDTH, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.911911
8. Nguyễn Thị Nhã, KTV, CN
Số 25, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01653.477258
 
 
KHOA ĐỊA LÝ
 
Điện thoại: 038.3555732
Năm thành lập: 04/12/2003
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 22
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GVC: 1, GV: 15, GVTH: 3, CV: 2; TS: 1, ThS: 17, CN: 4.
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Đào Khang, ĐT: 0912.627198
Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Đậu Khắc Tài, ĐT: 0989.302236
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Võ Thị Thu Hà, ĐT: 0946.543456
Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Phạm Vũ Chung, ĐT: 0916.290678
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Việt Hà, ĐT: 0989.256276
 
Bộ môn Địa lý tự nhiên: 5
1. Đào Khang, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn
Số 14A, đường Hồ Quý Ly, K.15, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855846 (0912.627198); Email: daokhang2009@yahoo.com
2. Phạm Vũ Chung, GV, ThS, Trợ lý đào tạo
Số 21A, ngõ 4, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555747 (0916.290678); Email: vuchungdhv@gmail.com
3. Trần Xuân Quang, GVTH, CN
Khối Trung Đông, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566547 (0989.650820); Email: tranquangdhv@yahoo.com.vn
4. Trần Thị Mai Phương, GV, ThS
Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3822641 (0982.200305); Email: trmaiphuongdhv@gmail.com
5. Trần Thị Tuyến, GV, ThS
Tầng 2, nhà A9, Khu Tập thể Cọc Sợi, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557754 (0915.346082); Email: ttt.dhv@gmail.com
 
Bộ môn Địa lý kinh tế: 6
1. Hồ Thị Thanh Vân, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 39, đường Nguyễn Gia Thiều, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520858 (0982.352447); Email: hovandhv@yahoo.com.vn
2. Vũ Văn Lương, GVTH, CN
Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.559576; Email: vuluongdhv@gmail.com
3. Trần Thị Ngân Hà, GV, ThS
TECCO Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847339 (0915.233433, 0972.200033); Email: trannganha_dhv@yahoo.com
4. Nguyễn Thị Hoài, GV, ThS
Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3949414 (0913.049068); hoaigvdhv@gmail.com
5. Nguyễn Thị Trang Thanh, GV, ThS
Số 04, ngõ 2, đường Lê Văn Tám, K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832155 (0989.456628); Email: trangthanhdl@gmail.com
6. Hoàng Phan Hải Yến, GV, ThS
Số 57, đường Tạ Quang Bửu, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856769 (01689.999488); Email: hoangphanhaiyen@gmail.com
 
Bộ môn PPGD - Bản đồ - Thực nghiệm: 6
1. Mai Văn Quyết, GV, Trưởng Bộ môn
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856199 (0912.917982); Email: quyetmv07@yahoo.com.vn
2. Nguyễn Thị Việt Hà, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 31, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558378 (0989.256276); Email: nguyenviethatl@gmail.com
3. Trần Đình Du, GVTH, ThS
Số 04, ngõ 133, đường Chu Văn An, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.125457; Email: trandinhdu2003@yahoo.com
4. Nguyễn Thị Phương Thảo, CV, ThS, TL QLSV
Xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3252525 (0983.327102); Email: tombong030406@gmail.com
5. Võ Thị Vinh, GV, ThS
Số 47, đường Tú Xương, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.928 996; Email: vothivinhdhv@gmail.com
6. Lương Thị Thành Vinh, GV, ThS
Xóm 16, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3851562, 038.3852586 (0953.080793); Email: hvhaivinh@yahoo.com
 
Bộ môn Quản lí tài nguyên: 5
1. Đậu Khắc Tài, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555731 (0989.302236); Email: taidk@vinhuni.edu.vn
2. Đặng Thị Bích Hạnh, CN, CV Văn phòng
Số 23, ngõ 5, đường Cao Bá Quát, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.88601126 (0946.240576); Email: hanhgiacdhv@yahoo.com
3. Nguyễn Văn Đông, GV, ThS
Số 16, ngõ 33B, đường Trần Bình Trọng, K.Trung Nghĩa, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.650836; Email: dongdldhvinh@vinhuni.edu.vn
4. Võ Thị Thu Hà, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 134, nhà B4, chung cư Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0946.543456; Email: vothuha_dhv@yahoo.com
5. Nguyễn Thị Mai Lan, GV, ThS
Khối 8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.488277; Email: mailan1006@gmail.com
 
 
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
 
Điện thoại: 038.3856956
Năm thành lập: 2002 (khoa Công nghệ), khoa Điện tử Viễn thông năm 2010.
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 22
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GVC: 2, GV: 18, TS: 3, ThS: 13, CN: 9, KS: 6
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ: GVC.TS. Lưu Tiến Hưng, ĐT: 0913.396780
Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Hoa Lư, ĐT: 0913.028889
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Lê Thị Kiều Nga, ĐT: 0919.562208
Trợ lý đào tạo: GV.KS. Lê Văn Chương, ĐT:  0974.040568
Cố vấn học tập: GV.ThS. Cao Thành Nghĩa, ĐT: 0982.484616
Bí thư liên chi đoàn: GV.KS. Tạ Hùng Cường, ĐT: 0943.456897
 
Bộ môn Điện tử: 8
1. Lê Đình Công, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3519014 (0913.398646); Email: ledinhcong@vinhuni.edu.vn  
2. Lưu Tiến Hưng, GVC, TS, Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ
Số 24, ngõ 64, đường Phan Đăng Lưu, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3550688. (0913.396780); Email: hunglt@vinhuni.edu.vn
3. Nguyễn Phúc Ngọc, GV, ThS
TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.625859; Email: nguyenphucngoc@vinhuni.edu.vn 
4. Phạm Mạnh Toàn, GV, ThS
Ngõ 1, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01999.893022; Email: phammanhtoan@vinhuni.edu.vn  
5. Tạ Hùng Cường, GV, KS, Bí thư Liên chi đoàn
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0943.456897; Email: tahungcuong3011@gmail.com  
6. Nguyễn Thị Minh, GV, ThS
Xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857706 (0984.041579); Email: minhnt@vinhuni.edu.vn 
7. Hoàng Thị Hà, CN, CV Văn phòng
Số 20, đường Phan Huy Ích, K.6,  P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552064 (0983.130868); Email: haht@vinhuni.edu.vn
8. Nghiêm Thăng Hùng. KTV, CN
Số 38B, đường Bùi Thị Xuân, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.856124; Email: nghiemthanghung@vinhuni.edu.vn  
                       
Bộ môn Viễn thông: 7
1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 16, ngõ 6B, đường Hồng Bàng, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565499 (0913.571177); Email: ntqhoa@vinhuni.edu.vn  
2. Lê Thị Kiều Nga, GV, ThS
Số 66, đường Nguyễn Chích, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3849778 (0919.562208); Email: ngale@vinhuni.edu.vn  
3. Cao Thành Nghĩa, GV, ThS
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3516813 (0982.484616); Email: caothanhnghia@vinhuni.edu.vn  
4. Đinh Hồng Tiến, KTV, CN
Số 72, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.717677; Email: dinhhongtien@vinhuni.edu.vn  
5. Nguyễn Thị Kim Thu, GV, ThS
Ngõ 1, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.901288; Email: ntkthu@vinhuni.edu.vn  
6. Nguyễn Trọng Khánh, GV, ThS
Số 31, ngõ 2, ngách 2, đường Hermann Gmeiner, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.475680; Email: khanhvnu@vinhuni.edu.vn  
7. Dương Đình Tú, GV, CN
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0932.325007; Email: duongdinhtu@vinhuni.edu.vn
 
Bộ môn Điều khiển tự động: 7
1. Đặng Thái Sơn, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 23, đường Đào Tấn, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6688868 (0912.379397); Email: sondt@vinhuni.edu.vn  
2. Nguyễn Hoa Lư, PGS, TS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Số 07, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855639 (0913.028889); Email: hoalunguyen@yahoo.com
3. Nguyễn Anh Quỳnh, GV, ThS
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0948.554666; Email: quynhna@vinhuni.edu.vn  
4. Lê Văn Chương, GV, KS
Số 01, ngõ 2, đường Tuệ Tĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0974.040568; Email: chuonglv@vinhuni.edu.vn  
5. Nguyễn Văn Hải, KTV, CN
Số 40, đường Lý Nhật Quang, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8936936 (0989.223606); Email: thanhhai@vinhuni.edu.vn  
6. Hồ Sỹ Phương. GV, KS
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.336638; Email: hophuong@vinhuni.edu.vn  
7. Mai Thế Anh, GV, CN
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01683.826375; Email: theanh46k@gmail.com
 
 
KHOA GIÁO DỤC
 
Điện thoại: 038.3855723, Email:khoagiaoduc@vinhuni.edu.vn
Năm thành lập: 1995
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 37
Chức danh, trình độ đào tạo GV: 35, HC: 3; PGS: 4, GVC: 9; TS: 3, ThS: 23, CN: 7
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, ĐT: 0912.022119
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Phan Quốc Lâm, ĐT: 0912.079483
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, ĐT: 0903.410233
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Nguyễn Như An, ĐT: 0912.742787
Trợ lý đào tạo hệ không CQ:GV.ThS. Phan Xuân Phồn, ĐT: 0984545499
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.TS. Chu Thị Hà Thanh, 0916.542059
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh, ĐT: 0915.217680
 
Bộ môn Tâm lý học: 6
1. Phan Quốc Lâm, GVC, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 07, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855721 (0912.079483); Email: lampq@vinhui.edu.vn
2. Nguyễn Bá Minh, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3569825 (0912.022119); Email: minhnb@vinhui.edu.vn
3. Lê Thục Anh, GV, ThS
P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568191 (0982.568191); Email: thucanh75@gmail.com
4. Dương Thị Linh, GV, ThS
Số 26A, ngõ 16, đường Nguyễn Viết Xuân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565223 (0904.727472); Email: duonghalinh33@yahoo.com.vn
5. Dương Thị Thanh Thanh, GV, ThS
Số 16, đường Phan Huy Ích, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554352 (0904.768538); Email: duongthanhthanhdhv@yahoo.com
6. Nguyễn Thị Hằng, GV, ThS
Số 10, ngõ 16, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.245148; Email: ntthuhang81@gmail.com
 
Bộ môn Giáo dục học: 6
1. Nguyễn Thị Hường, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường, ĐTCQ: 038.3856331
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3849060 (0915.051198); Email: nguyenthihuongcd@gmail.com
2. Nguyễn Như An, GV, ThS
Khối Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3252787 (0912.742787); Email: annn@vinhuni.edu.vn
3. Nguyễn Thị Nhân, GV, ThS
P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520704 (0936.374476); Email:gdhnhan@yahoo.com.vn
4. Nguyễn Thị Phương Nhung, GV, ThS
Số 20, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831078 (0978.373778); Email: phuongnhungdhv@yahoo.com.vn
5. Chu Trọng Tuấn, GVC, ThS
Số 19B, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551636 (0912.022174); Email: chutrongtuangdh@yahoo.com
6. Bùi Văn Hùng, GV, ThS
Số 03, ngõ 24, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0949.328199; Email: hungbv@vinhuni.edu.vn
 
Bộ môn Cơ bản và Phương pháp: 7
1. Chu Thị Thuỷ An, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 04, ngõ 1, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856892 (0912.884326); Email: chuthuyan@gmail.com
2. Chu Thị Hà Thanh, GVC, TS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Khối 1, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832808 (0916.542059); Email: chuhathanhdhv@yahoo.com
3. Nguyễn Tiến Dũng, GV, ThS
Số 04, đường Ngô Đức Kế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840100 (0904.939545); Email: dungnt_gdth@gmail.com
4. Phạm Thị Thanh Tú, GVC, ThS
Số LK 29, đường V.I.Lênin, xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3515202 (0983.219799); Email: phamtudhv@gmail.com
5. Nguyễn Thị Châu Giang, GV, ThS
Số 01, ngõ 19, đường Đinh Bạt Tuỵ, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832041 (0912.414359); Email: giangmother@yahoo.com.vn
6. Bùi Thị Thu Thuỷ, GV, ThS
Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552023 (đang đi học tại Pháp)
7. Nguyễn Thị Phương Nhung, GV, ThS
Phòng 130, nhà C3A, chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 09133.23807; Email: nhungnguyen@vinhuni.edu.vn
 
Bộ môn Phương pháp và Hướng dẫn thực hành Giáo dục Mầm non: 5
1. Trần Thị Hoàng Yến, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Khối Tân Hòa, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565963 (0989.146168)
2. Nguyễn Thị Thu Hạnh, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 02, ngõ 8, đường Trần Quang Diệu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8601080 (0915.217680); Email: nguyenhanh_mn_dhv@yahoo.com
3. Phạm Thị Huyền, GV, ThS
Số 10, ngõ 4, đường Nguyễn Khuyến, K.10, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831166 (0988.704446)
4. Đặng Thị Lê Na, GV, CN
Số 10, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855876 (0982.433099)
5. Trần Thị Thuý Nga, GV, ThS
Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6666577 (0915.472769)
 
Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật: 7
1. Nguyễn Hữu Dỵ, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 04, đường Ngô Đức Kế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840100 (0903.414789); Email: dynguyenhuu@gmail.com
2. Phan Thị Dung, CN, CV Văn phòng
Số 03, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856264 (0943.303789); Email: phanthidung35@yahoo.com
3. Nguyễn Thị Thanh Giang, GV, CN
ĐT: 038.3594919 (0914.360229)
4. Bùi Thị Quỳnh Hoa, CS, TL QLSV
Ngõ 10, đường Xuân Diệu, K3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.404016; Email: hoabtq@vinhuni.edu.vn
5. Lê Thị Quý, GV, CN
Khối 22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3842719 (0912.828241)
6. Mai Tuấn Sơn, GV, CN
Khối 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0913.531015; Email: mtson1958@yahoo.com
7. Thái Mạnh Thuỷ, GV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3761361 (0917.748913)
 
Bộ môn Cơ sở và cơ bản Giáo dục Mầm non: 6
1. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, PGS, TS, Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khối 8, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854811 (0903.410233); Email: mytrinhdhv@gmail.com
2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, GV, ThS
Khối 4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8900576 (0983.217004); Email: hanhnguyen004@gmail.com
3. Phạm Thị Hải Châu, GV, ThS
Khối 15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555488 (0983.105805); Email: chauphamhai@gmail.com
4. Hồ Thị Hạnh, GVC, ThS
Số 28, ngõ 2, đường Phùng Chí Kiên, xóm 16, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.125345; Email: ho.hanh79@yahoo.com.vn
5. Phan Xuân Phồn, GV, ThS
Đường Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3518856 (0984.545499); Email: phonhiendhv@gmail.com
6. Lê Công Phượng, GV, BS
Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855767 (0913.504646); Email: phuonglc@yahoo.com
 
 
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
 
Điện thoại: 038.3855624; Email: kgdctdhv@gmail.com
Năm thành lập: 1986
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 28
Chức danh, trình độ đào tạo: TS: 5, ThS: 18, CN: 5
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.TS. Đinh Thế Định, ĐT: 0912.626385
Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Trần Viết Quang, ĐT: 0912.627109
Phó trưởng khoa: GVC.TS. Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 0982.737170
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.ThS. Thái Bình Dương, ĐT: 0912.657125
Trợ lý đào tạo: GVC.ThS. Phan Quốc Huy, ĐT: 0912.376524
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Phan Văn Tuấn, ĐT: 0985.520211
 
Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: 6
1. Phan Văn Bình, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 05, ngõ 4, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568904 (0912.627949); Email: vanbinh_dhv@yahoo.com.vn
2. Đinh Thế Định, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 039.837284 (0912.626385); Email: dinh2008dhv@yahoo.com.vn
3. Vũ Thị Phương Lê, GVC, ThS
Số 20B1, đường Duy Tân, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520881 (0946.209888); Email: vtphuongle@gmail.com
4. Nguyễn Thị Kim Dung, CN, CV Văn phòng
Số 3, ngõ 17, đường Bùi Thị Xuân, K.9, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554263 (0904537859); Email: ntkdung.dhv@gmail.com
5. Trương Thị Phương Thảo, GV, ThS
Chung cư Trung Đô, đường V.I.Lênin, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0388602171 (0912.488444); Email: truongphuongthaodhv@gmail.com.
6. Phạm Thị Thuý Hồng, GV, ThS
Khối Tân Hòa, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3.830806 (0983.411685, 0944.341345); Email: mrsthuyhong@gmail.com
 
Bộ môn Triết học Mác - Lênin: 7
1. Nguyễn Thái Sơn, GVC, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khối 4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8902106 (0982.737170, 038.8902106); Email: ntsdhv@gmail.com
2. Trần Viết Quang, GVC, TS, Phó trưởng khoa
Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.627109; Email: quangdhv@yahoo.com.vn
3. Nguyễn Trung Ngọc, GV, CN
Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856233 (0983.856233)
4. Nguyễn Văn Thiện, GVC, TS
Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.825894 (0913.354484)
5. Phan Huy Chính, GV, ThS
Khối 9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556285 (0915.233880); Email: phanhuychinh@yahoo.com
6. Nguyễn Trường Sơn, GVC, ThS
Khối Yên Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0943.700767
7. Lê Thị Nam An, GV, ThS
Hẻm 5/55 đường Trần Tấn, xóm 15, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8966886 (038.8903575); Email: namandhv@gmail.com
 
Bộ môn Lịch sử Đảng: 5
1. Hoàng Thị Hằng, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856471 (0915.039897); Email: hoanghang.dhv@gmail.com
2. Phan Quốc Huy, GVC, ThS, Trợ lý đào tạo
Số 05, đường Nguyễn Huy Oánh, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566508 (0912.376524); Email: quochuydhv2005@yahoo.com.vn
3. Nguyễn Thị Tân, CV, CN, TL QLSV
Số 07, ngõ 2, đường Nguyễn Huy Oánh, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3561563 (0986.702549); Email: nttan.dhv@gmail.com
4. Nguyễn Văn Trung, GV, ThS
Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.577166; Email: trungnv2008@yahoo.com
5. Trần Cao Nguyên, GV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.453046; Email: nguyengdct@gmail.com
 
Bộ môn Kinh tế Chính trị: 4
1. Đinh Trung Thành, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551253 (0904.252425); Email: dinhtrungthanhdhv@gmail.com
2. Nguyễn Thị Mỹ Hương, GVC, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551253 (0915.228878); Email: ngthmyhuongdhv@yahoo.com
3. Nguyễn Thị Hải Yến, GV, ThS
Số 71, đường Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845102 (0904.916767); Email: haiyen.na@gmail.com
4. Nguyễn Thị Diệp, GVC, ThS
Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.447188; Email: diepdhv@yahoo.com.vn
 
Bộ môn Phương pháp và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 6
1. Thái Bình Dương, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn,
Uỷ viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 22, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834309 (0912.657125); Emaill: thaiduong.dhv@gmail.com
2. Phạm Thị Bình, GVC, ThS
Chung cư TECCO, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3588768 (0983.551387); Email: binhdhvna@yahoo.com.vn
3. Hoàng Thị Nga, GV, ThS
Đường Lý Thái Tông, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.067973; Email: hoangngadhv@ymail.com
4. Bùi Thị Cần, GV, ThS
Số 54, đường Đào Duy Từ, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3561940 (01633341773, 01674.473699); Email: thanhcan.miss@gmail.com
5. Phan Văn Tuấn, GV, ThS, Bí thư Liên chi đoàn
Số 05, ngõ 4, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568904 (0985.520211); Email: phanvantuan94@yahoo.com
6. Nguyễn Thị Nga, GV, CN
ĐT: 0987.423924; Email: youandnga@gmail.com
 
 
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 
Ðiện thoại: 038.3551541
Năm thành lập: 06/06/1983
Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 12
Chức danh, trình độ đào tạo: ThS: 1, Cử nhân quân sự: 8, Cử nhân các ngành khác: 4
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: Thượng tá Trương Xuân Dũng, ĐT: 0915.184 606
Phó Trưởng khoa: Thượng tá Phùng Đình Cẩn, ĐT: 0983.893197
Phó Trưởng khoa: Đại uý, ThS. Trần Văn Thông, ÐT: 0989.640989
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trung tá Nguyễn Ðức Minh, ÐT: 0915.099295
Trợ lý đào tạo: Thiếu tá Phạm Đình Thắng, ÐT: 0912.627038
Bí thư liên chi đoàn: CN. Lê Duy Hiếu, ĐT: 0977.150397
 
Bộ môn Đường lối quân sự: 6
1. Trần Văn Thông, Đại uý, ThS, CNQS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ÐT: 0989.640989; Email: vanthongdhv@gmail.com
2. Trương Xuân Dũng, Thượng tá, CNQS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Xóm 7, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.184606; Email: xuandung686@gmai.com, dungtx@vinhuni.edu.vn
3. Phùng Đình Cẩn, Thượng tá, CNQS, Phó Trưởng khoa
Xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.893197; Email: canpd@vinhuni.edu.vn
4. Phạm Đình Thắng, Thiếu tá, CNQS, Trợ lý đào tạo
P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ÐT: 0982.200270; Email: dinhthang70dhv@gmail.com
5. Lê Duy Hiếu, CN, Bí thư liên chi đoàn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.150397; Email: duyhieudhv@gmail.com
6. Vương Thị Hồng, CN, CV Văn phòng
Số 6, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856250 (0977.654122); Email: vuonghong58@yahoo.com

Bộ môn Kỹ thuật - Chiến thuật: 7
1. Nguyễn Đình Mỹ, Thượng tá, Trưởng Bộ môn
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ÐT: 038.3552931 (0989.532296); Email: dinhmydhv@gmail.com
2. Nguyễn Ðức Minh, Trung tá, CNQS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ÐT: 038.512198 (0915.099295)
3. Nguyễn Văn Tường, Trung tá, CNQS
Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
ĐT: 036.3994141 (0983.920337); Email: nguyenvantuongdhv@gmail.com
4. Nguyễn Đình Phi, CN
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.632224; Email: dinhphidhv@gmail.com
5. Hoàng Thị Hằng, CN, Trợ lý vật chất
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6298290 (0973.398718); Email: hoanghang810@gmail.com
6. Dương Văn Hải, Trung tá, CNQS
Xóm 9, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.737276
 
 
KHOA HOÁ HỌC
 
Điện thoại: 038.3855751
Năm thành lập: 1961
Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2000
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 34
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 3; GVC: 11; KTV: 7; GVTH: 1; CV: 2; TS: 10; ThS: 26; CN: 6, KS: 4.
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Lê Văn Năm, ĐT: 0912.592253
Phó Trưởng khoa: GVC.TS.Nguyễn Hoa Du, ĐT: 0912.574484
Phó Trưởng khoa: GVC.ThS. Trương Văn Nam, ĐT: 0912.917228
Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Phan Thị Hồng Tuyết, ĐT: 0912876384
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.ThS. Lê Danh Bình, ĐT: 0904.876959
Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, ĐT: 0982.090905
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Lê Thế Tâm, ĐT: 0989.640960
 
Bộ môn Hoá vô cơ: 9
1. Phan Thị Hồng Tuyết, GVC, TS, Bí thư chi bộ cán bộ, Trưởng Bộ môn
Khối 1, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831197 (0912.876384); Email: hongtuyetncs@yahoo.com
2. Nguyễn Hoa Du, GVC, TS, Đảng uỷ viên, Phó trưởng khoa
Giám đốc Trung tâm Kiểm định an toàn Thực phẩm - Môi trường
Số 09, ngõ 4, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3550128 (0912.574484); Email: hoadu.nguyen@gmal.com
3. Phan Văn Hoà, GV, ThS
Đang NCS tại Hoa Kỳ
ĐT: 038.3592059 (0988.080981)
4. Phan Thị Minh Huyền, GV, ThS
Số 10, đường A1, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590137 (0988.209500)
5. Hồ Thị Hoàn, CN, CV Văn phòng
Số 17, đường Nguyễn Xí, tổ 3, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.572523; Email: hohoandhv@gmail.com
6. Nguyễn Thị Tâm, KTV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0168.5401398
7. Phạm Đức Trực, GV, TS
Đang làm postdoctor tại Australia
8. Ngô Thuỷ Hà, KTV, ThS
Số 26, ngõ A, đường Duy Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831021 (0989.802658)
9. Chu Thị Thanh Lâm, KTV, ThS
Số 39, ngách 11, ngõ 60, đường Trần Tấn, xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.687316
 
Bộ môn Hoá hữu cơ: 5
1. Lê Đức Giang, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 18, ngõ 32, đường Phan Vân, K.11, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3539231 (0912.091407); Email: leducgiang@gmail.com
2. Hoàng Văn Lựu, PGS,TS
Số 06, ngõ 8, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3830118 (0915.128200)
3. Nguyễn Thị Chung, GVC, ThS
Khối 1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835880 (0915.231789)
4. Đậu Xuân Đức, GV, ThS
ĐT: 0977.848874; Email: xuanduc80@gmail.com
5. Trịnh Thị Thanh Hà, KTV, CN
Số 45, đường Phong Định Cảng, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.553221
 
Bộ môn Hoá phân tích: 7
1. Võ Thị Hoà, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 36, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846133 (0989.257577); Email: bachlieu36@gmail.com
2. Nguyễn Khắc Nghĩa, PGS, TS, NGƯT
Khối 9, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856146 (0912.292656)
3. Nguyễn Trung Dũng, GV, ThS
(đang đi nghiên cứu sinh ở Nga)
4. Đinh Thị Trường Giang, GV, ThS
Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3518896 (0912.922718); Email: dttgiangkh@gmail.com
5. Mai Thị Thanh Huyền, GV, ThS
(đang đi nghiên cứu sinh ở Nga)
6. Lê Thị Hoa, KTV, ThS
Số 28, ngách 2, ngõ 278, đường Trường Chinh, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3539982 (0904.556755)
7. Trương Thị Bình Giang, GV, CN
Số 04, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855911 (0977.431912); Email: tbgiang1912@gmail.com
 
Bộ môn Hoá lý - Hoá đại cương: 7
1. Trương Văn Nam, GVC, ThS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 04, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
 ĐT: 038.3855911 (0912.917228)
2. Nguyễn Xuân Dũng, GV, TS
Số 10, đường A1, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590137 (0912.918313)
3. Võ Công Dũng, GV, ThS
Số 51, ngõ 74, đường Phan Chu Trinh, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3534199 (0925.801936)
4. Nguyễn Hoàng Hào, GV, ThS
Xóm 1, xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.273677; Email: hoanghaovn@yahoo.com
5. Mai Thị Xuân Hương, GVC, ThS,
Số 04, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855911 (0913.323946)
6. Nguyễn Thị Bích Ngọc, GV, ThS
Khu đô thị mới Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.090905; Email: ngockhoahoa@gmail.com
7. Nguyễn Thị Hoà, KTV, CN
Số 52, đường Phan Sỹ Thục, K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.505123
 
Bộ môn Công nghệ thực phẩm: 9
1. Trần Đình Thắng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Khối 7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551866 (0913.049689); Email: thangdhv@gmail.com; thangtd@vinhuni.edu.vn
2. Đào Thị Thanh Xuân, GV, ThS
Số 19, ngõ 6, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.956935; Email:thanhxuan7879na@yahoo.com
3. Lê Thế Tâm, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 25, đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3837142 (0989.640960); Email: thetam169dhvinh@yahoo.com
4. Trần Thị Phương Chi, GV, ThS
Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.553914; Email: phuongchi35@gmail.com
5. Hoàng Văn Trung, GV, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.311681; Email: hoangtrungdhv@gmail.com
6. Nguyễn Tân Thành, GV, KS
Số 18, hẻm 1, ngõ 94, đường Phan Chu Trinh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.339115; Email: nguyentanthanhvn@gmail.com
7. Nguyễn Thị Huyền, GV, KS
Khối 3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.951209; Email: nguyenhuyendhv@gmail.com
8. Lê Thị Mỹ Châu, GV, KS
Khối 15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558978 (0983.580264); Email: lemychau83@gmail.com
9. Hồ Thị Hải Yến, GVTH, CN
Khối 3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557820 (0982.922191); Email: tonnubaoninh@gmail.com
 
Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 6
1. Cao Cự Giác, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 23, ngõ 5, đường Cao Bá Quát, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.88601126 (0913.504617); Email:. caocugiacdhv@yahoo.com
2. Lê Văn Năm, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 07, ngõ 2, đường Nguyễn Huy Oánh, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3561563 (0912.592253); Email: namledhv@gmail.com
3. Lê Danh Bình, GVC, ThS, Uỷ viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 32, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856013 (0904.876959), Email: ledanhbinh@yahoo.com
4. Nguyễn Thị Bích Hiền, GV, ThS
Đường Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3518856 (0982.948949)
5. Lê Thị Thu Hiệp, KTV, ThS
Số 07, đường Nguyễn Cảnh Di, K.9, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.733298
6. Nguyễn Thị Hương Trà CV, CN, TL QLSV
Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.871709; Email: huongtradhv@gmail.com
 
 
KHOA KINH TẾ
 
Điện thoại: 038.3552496, Email:khoakinhtedhv@gmail.com
Năm thành lập: 24/2/2003
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 46
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 2, GVC: 2, GV: 25, CV: 2, TS: 2, ThS: 17, CN: 18
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng Khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng, ĐT: 0979.613839
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Lương Bằng, ĐT: 0913.005939
Phó Trưởng khoa: GV.ThS.  Hồ Mỹ Hạnh, ĐT: 0912.431741
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS.  Trịnh Thị Huyền Thương, ĐT: 0977.788989
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.CN. Nguyễn Đình Tiến, ĐT: 0988.649565
Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.ThS. Nguyễn Hoài Nam, ĐT: 0904.587577
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ĐT: 0914.151057
 
Bộ môn Kinh tế: 12
1. Trần Thị Hoàng Mai, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 93, đường Phong Định Cảng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552126 (0982.190305, 0917.118846); Email: tranhoangmaikkt@yahoo.com.vn
2. Nguyễn Thị Minh Phượng, GV, ThS
Số 12, đường Bùi Huy Bích, xóm11, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832030 (0942.726777); Email: minhphuongn78@ yahoo.com
3. Nguyễn Thế Lân, GV, CN
(Đang đi học ở Nhật Bản)
4. Nguyễn Thị Bích Liên, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 12, ngõ 3, đường Nguyễn Biểu, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3597369 (0914.151057); Email: liennguyen1908@yahoo.com
5. Lê Vũ Sao Mai, GV, CN
Phòng 402, số 34, đường Hoàng Danh Sưởng, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8602729 (0983.351184); Email: levusaomai@gmail.com
6. Nguyễn Hoài Nam, GV, ThS, Bí thư chi bộ sinh viên
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.587577
7. Đào Quang Thắng, GV, ThS
Số 05, ngõ 8, đường Phan tất Thông, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846469 (0912.002646); Email: daoquangthangdhv@gmail.com
8. Trịnh Thị Huyền Thương, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 04, ngõ 18, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3521182 (0977.788989)
9. Nguyễn Thị Hải Yến, GV, CN
Số 19, đường Hoàng Văn Tâm, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840747 (0912.657090); Email: haiyenkkt@gmail.com
10. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, GV, CN
Số 151, đường Trường Chinh, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3853422 (0912.923433); Email: ntquynh83@yahoo.com
11. Trần Thị Thanh Thuỷ, GV, CN
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3852230 (0983.676450); Email: thuydtc202 @gmail.com
12. Trần Thị Thanh Tâm, GV, CN
Số 203, đường Nguyễn Trãi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3852740 (0982.177287); Email: tranthanhtamktqt47@gmail.com
 
Bộ môn Quản trị kinh doanh: 9
1. Hồ Thị Diệu Ánh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 31, ngõ 50, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555636 (0989.729035); Email: hdakinhte @gmail.com
2. Nguyễn Đăng Bằng, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 40, ngõ 2, ngách 2, đường Hermann Gmeiner, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848176 (0979.613839)
3. Hoàng Thị Cẩm Thương, GV, CN
Số 96, đường Trần Thủ Độ, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.128774; Email: tocngan3110 yahoo.com
4. Trần Văn Hào, GV, ThS
Số 04, ngõ 4, đường Nguyễn Khánh Toàn, K.Yên Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3596517 (0912.107864); Email: tranvanhaodhv@gmail.com
5. Trần Thị Lê Na, GV, CN
Số 17, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0932.330626
6. Thái Thị Kim Oanh, GV, ThS
Số 05, ngõ 8, đường Phan tất Thông, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846469 (0917.774489); Email: thaithikimoanhkt@gmail.com
7. Trần Quang Bách, GV, CN, Cố vấn học tập khoá 51
Số 252A, đường Ngô Thì Nhậm, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556336 (0985.287077); Email: tbach152008@gmail.com
8. Trần Thị Nhung, CV, CN, TL QLSV
Phòng 323, nhà B1, chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách, K.Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555222 (0942.002777)
9. Đinh Thị Nga, ThS, CV Văn phòng
Số 01, ngách 1, ngõ 55, đường Phan Công Tích, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0932.323989; Email: ngadt@ vinhuni.edu.vn
 
Bộ môn Kế toán: 12
1. Đường Thị Quỳnh Liên, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 01, ngõ 5, đường Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.38524549 (0915.050523); Email: quynhliendhv@gmail.com
2. Đặng Thị Thuý Anh, GV, ThS
Số 367, đường Nguyễn Trãi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3852032 (0915.039157)
3. Nguyễn Hoàng Dũng, GV, CN
Số 03, ngõ 2, K.5, đường Ngô Trí Hoà, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555658 (0985.823777)
4. Nguyễn Thị Hạnh Duyên, GV, ThS
Số 1007, nhà C2, chung cư Đội Cung, đường Nguyễn Thái Học, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3599699 (0904.780340); Email: duyenktdhv@gmail.com
5. Phạm Thị Thúy Hằng, GV, CN
Phòng 330, chung cư Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3560717 (0982.535717)
6. Hồ Mỹ Hạnh, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ
Số 08, ngách 1, ngõ 18, đường Phượng Hoàng, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855766 (0912.431741, 0972.578777)
7. Nguyễn Thị Thanh Hoà, GV, CN
Khối 13, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556789 (0915.235888); Email: thanhhoadhv2009@gmail.com
8. Nguyễn Thị Bích Thủy, GV, CN
Xóm 12, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.33518863 (0977.123627); Email: bichthuykt2008@gmail.com
9. Phạm Kim Yến, GV, CN
Phòng 413, chung cư Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.164691; Email: kimyen186kt@gmail.com
10. Ngô Thị Khánh Linh, GV, CN
Số 101, ngõ 6A, đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847426 (0976.833439); Email: khanhlinhtdv@gmail.com
11. Nguyễn Thị Mai Lê, GV, CN
Số 40, ngõ 2, ngách 2, đường Hermann Gmeiner, K.Tân Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848176
12. Nguyễn Thị Diệu Thuý, GV, CN
Số 31, đường Võ Thị Sáu, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.841782 (0989.259769); Email: dieuthuy86@gmail.com
 
Bộ môn Tài chính Ngân hàng: 13
1. Nguyễn Thị Thu Cúc, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Đường Trần Nhật Duật, K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3842136 (0983.151789); Email: nthu_cuc @ yahoo.com
2. Nguyễn Lương Bằng, PGS, TS, Phó Trưởng khoa
Số 56, đường Nguyễn Quốc Trị, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.849190 (0913.005939)
3. Đặng Thành Cương, GV, ThS
Phòng 903, chung cư Vinaconex 9, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.534471
4. Đoàn Thị Ngọc Hân, GV, CN
Số 07, ngõ 24, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.9, P.Bến Thuỷ; TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856111 (0985.421088); Email: doanngochantc@gmail.com
5. Nguyễn Đình Tiến, GV, CN
Số 07, ngách A4, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520960 (0988.649565)
6. Trần Thị Lưu Tâm, GV, CN
Số 03, ngõ 2, K.5, đường Ngô Trí Hoà, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555658 (0985.824777)
7. Trịnh Thị Hằng, GV, CN
Số 02, hẻm 2, ngõ 6, đường Mai Hắc Đế, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565576 (0983.861607); Email: trinhhangkt86@gmail.com
8. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, CN
Đội 3, xóm Hoà Tiến, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0906.243342; Email: quangcaohi@yahoo.com
9. Hoàng Thị Thanh Huyền, GV, CN
Số 09, đường Cao Xuân Huy, K.Quang Trung, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834788 (0986.310435); Email: huyen85_08_hvnh@gmail.com
10. Lê Thị Cẩm Vân, GV, ThS
(Đang đi NCS ở nước ngoài)
11. Nguyễn Thị Hạnh Tâm, GV, CN
(Đang đi học ở Hà Nội)
12. Nguyễn Thị Việt,  GV, CN
Số 85, đường Trần Quang Diệu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.468660; Email: hoangviet.kkt@gmail.com
13. Nguyễn Thị Anh Giang, GV, CN
Số 185, đường Nguyễn Sinh Sắc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848719 (0972.842336); Email: anhgiang 2812@gmail.com
 
 
KHOA LỊCH SỬ
 
Điện thoại: 038.3855728; Email: khoasudhv@gmail.com
Năm thành lập: 1968
Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2002
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 45
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 3, GVC: 6, GV: 20, TS: 7, ThS: 18, CN: 10
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.TS. Trần Văn Thức, ĐT: 0912.054501
Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.ThS. Nguyễn Thị Bình Minh, ĐT: 0983.938762
Phó Trưởng khoa: GV.TS. Trần Vũ Tài, ĐT: 0912.883021
Trợ lí đào tạo CQ: GV.ThS. Nguyễn Khắc Thắng, ĐT: 0914.759138
Trợ lí đào tạo TC: GV.ThS. Hắc Xuân Cảnh, ĐT: 0987.099558
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.ThS. Hoàng Quốc Tuấn, ĐT: 0912.219953
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Phạm Tiến Đông, ĐT: 0972.558676
 
Bộ môn Lịch sử thế giới: 10
1. Nguyễn Công Khanh, PGS, TS, Trưởng bộ môn
Số 03, đường Phan Huy Chú, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855532 (0983.133114); Email: drnguyencongkhanhdhv@gmail.com
2. Bùi Văn Hào, GVC, TS
Số 44, đường Phong Đình Cảng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855050 (0985.769369)
3. Lê Thế Cường, GV, ThS
Số 09, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3858031 (0989.546346): Email: lethecuongdhv@gmail.com
4. Nguyễn Thị Hương, GV, ThS
Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3571124 (0974.920677)
5. Trần Thị Thanh Vân, GV, TS
Đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3582775 (0982.556724); Email: thanhvan_vinhuni@yahoo.com.vn
6. Tôn Nữ Hải Yến, GV, ThS
Số 05, ngõ 6, đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856307 (0982039048); Email: tonyendhv@gmail.com
7. Hoàng Thị Hải Yến, GV, ThS
ĐT: 038.33236627 (0916.310333); Email: hoangthihaiyendhv@gmail.com
8. Nguyễn Văn Tuấn, GV, ThS
ĐT: 0986591245
9. Hắc Xuân Cảnh, GV, ThS
ĐT: 0987.099558: Email: hacxuancanhdhv@gmail.com
10. Phan Thị Cẩm Vân, GV, ThS
ĐT: 0988.747477
 
Bộ môn Lịch sử Việt Nam: 9
1. Nguyễn Quang Hồng, PGS, TS, Trưởng bộ môn
Số 18, K.Yên Giang, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.480020
2. Trần Văn Thức, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 01, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848291 (0912.054501)
3. Trần Vũ Tài, GV, TS, Phó Trưởng khoa
Số 10, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551441 (0912.883021)
4. Nguyễn Khắc Thắng, GV, ThS, Trợ lý đào tạo CQ
K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3562077 (0914.759138)
5. Mai Thị Thanh Nga, GV, ThS
Số 09, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3858031 (0975.214408)
6. Dương Thị Thanh Hải, GV, ThS
ĐT: 038.3855834 (0979.873655)
Khối 5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
7. Đậu Đức Anh, GV, ThS
ĐT: 0985.545007
8. Đặng Như Thường,GV, ThS
Số 28, đường Yên Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT:0912.969697
9. Mai Phương Ngọc,GV, ThS
ĐT: 0984.131415
 
Bộ môn PPGD và các môn cơ sở: 8
1. Trần Viết Thụ, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856479 (0982.921132); Email: tranvietthudhv@gmail.com
2. Nguyễn Thị Hà, GVC, ThS
Số 44, đường Phong Đình Cảng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855050 (0982.226175)
3. Nguyễn Thị Duyên, GV, ThS
Khối 7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555740 (0985.725097)
4. Hoàng Quốc Tuấn, GVC, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 10, ngõ 3, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3833384 (0912.219953)
5. Võ Thị Hoài Thương, GV, ThS
Số 04, ngõ 6, hẻm 6, đường Nguyễn Du, K.14, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551931 (0989.853953); Email: hoaithuongdhv@gmail.com
6. Bùi Minh Thuận, GV, ThS
Số 07, ngõ 47, đường Hoàng Trọng Trì, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3858862 (0912.431343); Email: buiminhthuandhv@gmail.com
7. Nguyễn Hồng Vinh, GV, ThS
Đường Bạch Liêu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.039299
8. Phạm Tiến Đông, GV, ThS, Bí thư Liên chi đoàn
ĐT: 0972.558676
 
Bộ môn Công tác Xã hội: 10
1. Đặng Minh Lý, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
ĐT: 038.3833006 (0976.249014)
2. Võ Thị Cẩm Ly, GV, ThS
Phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3531762 (0912.107811)
3. Lê Đức Hoàng, GV, ThS
Khối 3, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3540082 (0913.059149)
4. Lê Thị Hằng, CV, ThS, TL QLSV
Số 01, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555274 (0985.111868)
5. Lê Thị Hương, ThS, CV Văn phòng
Số 08, ngõ 21, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551866 (0902.222502)
6. Phùng Văn Nam, GV, CN
ĐT: 0914.197800; Email: vanamctxh.dhv@gmail.com
7. Phạm Thị Oanh, GV, CN
ĐT: 0986.529426
8. Phan Thị Thúy Hà, GV, CN
ĐT: 0914.912918; Email: thuyhaphan@yahoo.com
9. Nguyễn Thị Bích Thủy, GV, CN
ĐT: 0917.345434
10. Ông Thị Mai Thương, GV, CN
ĐT:0977.005095
 
Bộ môn Du lịch học: 8
1. Phan Hoàng Minh, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 08, ngõ 6, đường Nguyễn Văn Cừ, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840743 (0904.421341)
2. Nguyễn Thị Bình Minh, GVC, ThS, Phó Trưởng khoa
Số 05, ngõ 704, đường Hoàng Văn Thụ, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3844039 (0983.938762)
3.Tăng Thị Thanh Sang, GV, ThS
Phường Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.305478
4. Trần Thị Thủy, GV, CN
ĐT: 0978.853.519
5. Lê Thị Hải Lý, GV, CN
ĐT: 0953.089.644; Email: huongly191@gmail.com
6. Nguyễn Thị Thanh Thanh, GV, CN
ĐT: 0988.745949
7. Võ Thị Anh Mai, GV, CN
ĐT: 0987.499249: Email: voanhmai1111@gmail.com
8. Dương Thị Vân Anh, GV, CN
ĐT: 0979.091811: Email: vananhvlqt@gmail.com
 
 
KHOA LUẬT
 
Điện thoại: 038.3556026
Năm thành lập: 2008
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 33
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GV: 31, CV: 2, TS: 2, ThS: 8, CN: 25
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Đoàn Minh Duệ, ĐT: 0913.312518
Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ: GV.ThS. Đinh Ngọc Thắng, ĐT: 0989.737177
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Phạm Thị Thuý Liễu, ĐT: 0983.529456
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.CN. Bùi Thị Phương Quỳnh, ĐT: 0973.388728
Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.CN. Nguyễn Văn Đại, ĐT: 01688.366854
Bí thư liên chi đoàn: GV.CN. Đinh Văn Liêm, ĐT: 0977.966094
 
Tổ Luật Hành chính nhà nước: 9
1. Đinh Ngọc Thắng, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Bộ môn
Giám đốc Trung tâm Thực hành và Tư vấn pháp luật Đại học Vinh
Phòng 1204, chung cư Trung Đô, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.737177; Email: thangluatdhv@gmail.com
2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, GV, CN
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.094865; Email: bichngockhoaluat@gmail.com
3. Hồ Thị Nga, GV, CN, Cố vấn học tập
TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.841040; Email: honga8185@gmail.com
4. Nguyễn Văn Đại, GV, CN, Trợ lý đào tạo hệ không CQ
TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01688.366854; Email: dailuatdhv@gmail.com
5. Ngô Thị Thu Hoài, GV, CN
Phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.617819; Email: thuhoai0116@gmail.com
6. Lê Thị Hồng Phương, CV, ThS, TL QLSV
Số 42, ngõ 4, đường Ngô Đức Kế, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.755253; Email: hphuongluatdhv@gmail.com
7. Nguyễn Thị Thuỳ Dung, GV, CN
ĐT: 0916.168988, Email: thuydungb2004@gmail.com
8. Đinh Văn Liêm, GV, CN, Bí thư liên chi đoàn
Số 17, ngõ 62, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.966094; Email: dinhliemdhv@gmail.com
9. Nguyễn Thị Hà, GV, CN
Khối 6, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.860316; Email: tigontim1603@yahoo.com
 
Tổ Luật Kinh tế - Quốc tế: 8
1. Nguyễn Thị Tuyết, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.405474
2. Lê Thị Hoài Ân, GV, TS
Số 23, ngõ 2, ngách 1, đường Hermann Gmeiner, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.447717; Email: lethihoaian1987@yahoo.com
3. Lê Văn Đức, GV, CN
Số 08, ngõ 14, đường Phan Cảnh Quang, K.8, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3586396 (0987.905157); Email: leduclkd08@gmail.com
4. Trần Thị Vân Trà, GV, ThS,
Phòng 154, nhà B1, chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.042083; Email: vantra20@gmail.com
5. Hồ Thị Duyên, GV, ThS
Phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0936.288970; Email: tduyenho@gmail.com
6. Lê Hồng Hạnh, GV, CN
ĐT: 0977.006007
7. Hồ Thị Hải, GV, CN
Khối 5, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.715872; Email: hothihaikt31c@gmail.com
8. Thân Thị Kim Oanh, GV, CN
ĐT: 0917.132023.
 
Tổ Luật Dân sự: 9
1. Phạm Thị Thuý Liễu, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.529456; Email: phamthuylieu@gmail.com
2. Đoàn Minh Duệ, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 09133.12518; Email: doanminhduedhv@gmail.com
3. Lê Thị Phương Mai, ThS, CV Văn phòng
Số 04, ngõ 6, đường khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.747558; Email: phuongmai209dhv@gmail.com
4. Nguyễn Thị Thanh, GV, ThS
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0933.444882; Email: nguyenthanh2705@yahoo.com
5. Hà Thị Thuý, GV, CN
Phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.421777; Email: hathuy109@gmail.com
6. Ngũ Thị Như Hoa, GV, CN
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.081441; Email: nhuhoa.tc@gmail.com
7. Chu Thị Trinh, GV, CN
Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.380090; Email: chutrinhchu@gmail.com
8. Bùi Thuận Yến, GV, CN
Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0903.283450: Email: buithuanyendhv@gmail.com
9. Nguyễn Thị Phương Thảo, GV, CN
Số 168, đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.041989; Email: thaoluatdhv@gmail.com
 
Tổ Luật Hình sự: 7
1. Phạm Thị Huyền Sang, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 260, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.144184; Email: sangpham@hotmail.co.uk
2. Bùi Thị Phương Quỳnh, GV, CN
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6566473 (0973.388728); Email: phuongquynhdh@gmail.com
3. Lưu Hoài Bảo, GV, CN
ĐT: 0987.181106
4. Nguyễn Thị Thanh Bình, GV, CN
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01687.667568; Email: thanh_binh_84_2005@yahoo.com
5. Nguyễn Thị Mai Trang, GV, CN
ĐT: 0988.630556; Email: maitrangdhvluat@gmail.com
6. Phan Nữ Hiền Oanh, GV, CN
Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975.637386; Email: hienoanhpn@gmail.com
7. Đặng Thị Phương Linh, GV, CN
Khối 13, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.032388; Email: phuonglinh1923@gmail.com
 
 
KHOA NGOẠI NGỮ
 
Điện thoại: 038.3855392
Năm thành lập: 27/10/1994
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 49
Chức danh, trình độ đào tạo: GVC: 7, GV: 39, CV: 3; TS: 1, ThS: 30, CN: 18
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban chủ nhiệm khoa:
Phó Trưởng khoa phụ trách khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GV.ThS. Trần Bá Tiến, ĐT: 0943.299777
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Vũ Thị Hà, ĐT: 0915.099229
Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Nguyễn Thị Vân Lam, ĐT: 0983.855392
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.ThS. Vũ Thị Việt Hương, ĐT: 0989.546440
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Lưu Ngọc Bảo, ĐT: 0983.537466
Trợ lý đào tạo hệ không CQ, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.CN. Nguyễn Văn Dần, ĐT: 0989.731588
Bí thư liên chi đoàn: GV.CN. Trần Thị Hảo, ĐT: 0985.671561
           
Bộ môn kỹ năng tiếng Anh: 7
1. Phan Thị Hương, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6513288 (0917.629226)
2. Vũ Thị Việt Hương, GVC, ThS
Số 15, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847244 (0989.546440)
3. Bùi Thị Thanh Mai, GV, ThS
Số 22, đường Mạc Đĩnh Chi, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.454667
4. Cao Thị Phương, GVC, ThS
Số 15, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552855 (0915.235496)
5. Phan Văn Tiến, GV, CN,
Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855454 (0914.855066)
6. Nguyễn Thị Tường, GVC, ThS
Số 116, đường Trần Thủ Độ, P.Trường Thi. TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848945 (0904142456)
7. Trần Thị Hảo, GV, CN
Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0985.671561
 
Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh: 4
1. Nguyễn Thị Kim Anh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 69, đường Vĩnh Yên, K.Trường Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.2220657 (0983.273345); Email: kimanhdhv@gmail.com    
2. Võ Thị Hồng Minh, GV, ThS
Số 45A, đường Tạ Quang Bửu, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.2240807 (0988704068)
3. Trần Bá Tiến, GV, ThS, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555222 (0943.299777)
4. Trần Thị Ngọc Yến, GV, ThS
Phòng 114A, Chung cư Đội Cung
ĐT: 038.3842963 (01249.695519)
 
Bộ môn Văn học - Dịch - Đất nước học tiếng Anh: 5
1. Trần Ngọc Tưởng, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Phòng 906B, Chung cư Tecco, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843432 (0983.535984)
2. Lê Thị Thuý Hà, GV, ThS
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555009 (0983.594733)
3. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, GV, ThS
ĐT: 0912.626686
4. Nguyễn Thị Lan Phương, GV, ThS
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590043 (0989.095359)
5. Nguyễn Hữu Quyết, GV, ThS
ĐT: 0983.305055
                                                                                                                                                                
Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 2
1. Nguyễn Thị Vân Lam, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 07, ngõ 47, đường Nguyễn Sơn, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555656 (0983.855392)
2. Nguyễn Thị Bích Hiền, GV, ThS
Số 57, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3833431 (0912.433929); Email: bhienforever@yahoo.com                     
 
Tiếng Anh chuyên ngành: 6
1. Vũ Thị Hà, GVC, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khối 12, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3830726 (0915.099229)
2. Nguyễn Hữu An, GVC, ThS
Phường Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854093 (0989.302168)
3. Nguyễn Thị Lành, GV, ThS
Số 08, đường C1, K.An Vinh, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3597155 (0936.531777)
4. Nguyễn Khả Tế, GV, CN
Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3835161 (0976.052306)
5. Nguyễn Thị Xuân Thuỷ, GV, ThS
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848467 (0983.388959)
6. Trần Thị Thanh Hoà, GV, ThS
Phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3563453 (0977.848567)
 
Bộ môn kỹ năng tiếng Pháp: 5
1. Lưu Ngọc Bảo, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 17, đường Nguyễn Kiệm, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551568 (0983.537466)
2. Nguyễn Thị Lam Giang, GV, CN
ĐT: 038.6655509 (0983.577751)
3. Lê Thị Tuyết Hạnh, GV, ThS
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0936.291222
4. Nguyễn Thị Liên, GV, ThS
Số 17, đường Nguyễn Kiệm, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551568
5. Nguyễn Thị Hiền Lương, GV, CN
Phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856357 (0912.480100); Email: hienluong.nguyen87@yahoo.com
            
Bộ môn Lý thuyết tiếng Pháp : 3
1. Lê Duy Hùng, GV, CN, Trưởng Bộ môn
Số 03, ngõ 6, đường Hồng Bàng, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835070 (0916.164974); Email: hunguniv@yahoo.com
2. Trần Giang Nam, GV, ThS
Chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0945.547077
3. Thái Anh Tuấn, GV, ThS
Số 08, đường Tôn Thị Quế, K.Bình Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.807668
 
Bộ môn PPGD - Văn học - Dịch - Đất nước học: 3
1. Trương Thị Minh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 05, ngõ 67, đường Phan Huy Chú, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556036 (0903.263606)
2. Phạm Xuân Sơn, GV, ThS, Trưởng Bộ môn tiếng Việt
Ngõ 20, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831078 (0989.859288)
3. Nguyễn Lê Hoài Thu, GV, ThS
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520567 (0944.240563)
 
Tiếng Nga - Trung - Hành chính: 14
1. Phạm Thanh Chương, GVC-ThS, Trưởng Bộ môn
Số 02, ngõ 1, đường Phong Định Cảng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.155457
2. Nguyễn Văn Dần, GV, CN
Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856586 (0989.731588)
3. Phạm Thị Lương Giang, GV, CN
ĐT: 038.3586467 (0983.717782)
4. Đinh Thị Liễu, CV, CN
Số 03, ngõ 3, đường Lương Thế Vinh, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3842064 (0915.963999)
5. Nguyễn Đức Tám, GV, CN
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3565531 (0915.234946)
6. Trần Thị Phương Thảo, GV, ThS
Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.392924
7. Lê Duy The, GV, CN
P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838778 (0902.224777)
7. Trần Thị Vân Anh, GV, CN
Phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3530071
9. Lê Thái Bình, GV, CN
Phòng 133, nhà C1, Chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3534774 (0902.225505)
10. Hoàng Thị Chung, GV, CN
Số 30, ngõ 7, đường Hàm Nghi, K.Tân Nam, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3597478 (0985.989116)
11. Nguyễn Thị Hồng Thắm, GV, CN
Số 01, đường Nguyễn Đức Đạt, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.2240419 (0976.605079)
12. Đặng Ngọc Dũng, CV, CN, TL QLSV
Số 44, đường Phan Huy Chú, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.435788
13. Đặng Thị Tình, CN, CV Văn phòng
Số 08, ngõ 17, đường Ngô Đức Kế, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.383539
14. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CV, CN
Phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0935.242897
 
 
KHOA NGỮ VĂN
 
Điện thoại: 038.3855609, Email: khoanguvandhv@gmail.com
Năm thành lập: 1959
Huân chương lao động hạng Ba, năm l999
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 31
Chức danh, trình độ đào tạo: GS: 1, PGS: 6, GVC: 16, GV: 12, CV: 2, TS: 14, ThS: 16, CN: 1
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Đinh Trí Dũng, ĐT: 0912.033753
Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Nguyễn Hoài Nguyên, ĐT: 0912.922305
Phó Trưởng khoa:PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh, ĐT: 0912.286549
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GVC.ThS. Phan Thị Nga, ĐT: 0904.049371
Trợ lý đào tạo: GVC.TS. Đặng Lưu, ĐT: 0168.9231585
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi, ĐT: 0166.4060327
 
Bộ môn Ngôn ngữ: 8
1. Hoàng Trọng Canh, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 06, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855776 (0983.694575)
2. Đỗ Thị Kim Liên, GS, TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học
Số 01, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855759 (01696.373659)
3. Trần Anh Hào, GVC, ThS
Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856668 (0982.341834)
4. Nguyễn Hoài Nguyên, GVC, TS, Bí thư chi bộ cán bộ
Số 17, ngõ 87, đường Nguyễn Đình Chiểu, K.16, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854578 (0912.922305); Email: hoainguyen57@gmail.com
5. Nguyễn Thị Khánh Chi, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 17, ngõ 87, đường Nguyễn Đình Chiểu, K.16, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854578 (01664.060327)
6. Lê Thị Sao Chi, GV, TS
Số 05, ngõ 6, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845823 (0986.878868)
7. Đặng Lưu, GVC, TS
Số 20, ngõ 3, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3582951 (01689.231585)
8. Trịnh Thị Mai, GVC, TS
Đường Phạm Vĩnh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ. TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551905 (0914.825691)
 
Bộ môn Văn học Việt Nam I: 7
1. Phạm Tuấn Vũ, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 10, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856120
2. Thạch Kim Hương, GVC, ThS,
Số 16A, ngõ 5, đường Hồ Hán Thương, K.9, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3580427 (0913.312225)
3. Trương Xuân Tiếu, PGS, TS
Số 10, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856598 (01668.178844)
4. Nguyễn Thị Hoa Lê, GV, ThS,
Số 32A, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552246 (0988.440067)
5. Nguyễn Thị Ngọc Hà, GV, ThS
Số 06, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8902037 (0919.649585); Email: ngoclinh.phan@yahoo.com
6. Phạm Thị Nghĩa Vân, GV, ThS
Số 02, ngõ 82, đường Nguyễn Thái Học, K.1, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.808882
7. Nguyễn Thị Thanh Trâm, GV, ThS
Số 20, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855003 (0989.349645)
 
Bộ môn Văn học Việt Nam II: 7
1. Biện Minh Điền, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 51, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855879 (0912.583891); Email: bienminhdien@yahoo.com.
2. Đinh Trí Dũng, PGS, TS, Trưởng khoa, UV BTV Đảng uỷ, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, PBến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855097 (0912.033753); Email: tridungdhv@gmail.com
3. Ngô Thái Lễ, GV, ThS
Số 16, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566824 (0914.937993)
4. Ngô Thị Quỳnh Nga, GV, ThS
Số 16, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566824 (0944.368767); Email: ngothiquynhnga@gmail.com
5. Biện Thị Quỳnh Nga, GV, ThS
ĐT: 0949.306570
6. Phạm Thị Tuyên, CV, ThS, TL QLSV
Phòng 1204, chung cư Trung Đô, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3844251 (0982.067177); Email: tuyenthang20002000@yahoo.com
7. Nguyễn Thị Thuỷ, CN, CV Văn phòng
Khối 4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6669044 (0167.4472987); Email: nguyenthithuykv@gmail.com
 
Bộ môn Văn học Nước ngoài: 5
1. Nguyễn Văn Hạnh, PGS, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 49, đường Hermann Gmeiner, K.Yên Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846455 (0912.286549); Email: hanhvan92@yahoo.com
2. Phan Thị Nga, GVC, ThS
Số 06, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856233 (0904.049371)
3. Nguyễn Thị Thanh Hiếu, GV, ThS
Số 03, ngõ 2, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.500778 (0912.884185)
4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, GV, ThS
Số 20, đường Nguyễn Quốc Trị, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831304 (01699.950578)
5. Hồ Thị Vân Anh, GV, ThS
Số 06, đường Kim Đồng, K.19, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0918.986989
 
Bộ môn Phương pháp giảng dạy & Lý luận Văn học: 4
1. Phan Huy Dũng, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 08, đường C, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855793 (0914.565912)
2. Lê Văn Dương, GVC, TS
Số 08, ngõ 01, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855070 (0912.922201)
3. Lê Thị Hồ Quang, GVC, TS
Số 187, đường Phan Đình Phùng, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566888 (0902.225576); Email: lehoquang1312@gmail.com
4. Lê Sử, GV, ThS
Số 44, đường Lý Thái Tông, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.924246
 
 
KHOA NÔNG LÂM NGƯ
 
Điện thoại: 038.8909293
Năm thành lập: 04/2002
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 61
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 2, GVC: 3, GV: 34, CV: 2, KTV: 9, NV: 13, TS: 3, ThS: 23 , CN: 5, KS: 22, TC: 4.
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ cán bộ: PGS.TS. Trần Ngọc Lân, ĐT: 0913.037889
Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.TS. Trần Ngọc Hùng, ĐT: 0917.111386
Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Nguyễn Thị Thanh, ĐT: 0983.637198
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Trần Hậu Thìn, ĐT: 0985.90294
Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ĐT: 0989.199719
Bí thư chi bộ học viên, sinh viên: GV.KS. Nguyễn Đình Vinh, ĐT : 0914.970709
Bí thư liên chi đoàn: GV.KS. Cao Thị Thu Dung, ĐT : 0944.364479
 
Bộ môn Bảo vệ thực vật: 9
1. Nguyễn Thị Thanh, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 06, ngõ 31, đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848192 (0983.637198); Email: phuongthanh1908@gmail.com
2. Trần Ngọc Lân, PGS, TS, Trưởng khoa, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ cán bộ,
Số 07, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.037889; Email: lantranngoc56@gmail.com
3. Phan Thị Giang, KTV, ThS
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3516813 (0948.115686); Email: tragiangnln@gmail.com
4. Hà Thị Thanh Hải, KTV, KS
Khối 1, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3530950 (0936.072094; Email: hathanhhai­_nln@yahoo.com
5. Nguyễn Văn Hoàn, GV, ThS
Số 3B, ngõ 15, ngách 26, đường Đinh Văn Chất, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.199719; Email: hoannln@gmail.com
6. Thái Thị Ngọc Lam, GV, KS
Số 2, đường Cao Xuân Dục, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0973.059838; Email: lammeo1986@gmail.com
7. Hồ Thị Nhung, GV, KS
Khối 8, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.246871; Email: nhungho.na@gmail.com
8. Nguyễn Thị Thúy, GV, KS, Trưởng Phòng thí nghiệm
Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.289294; Email: nguyenthuyqh@gmail.com
9. Ngô Thị Mai Vi, GV, ThS
Khối Tân Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.342381; Email: maivitpv@yahoo.com
 
Bộ môn Khoa học cây trồng: 11
1. Nguyễn Tài Toàn, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986738149, Email: toannt@vinhuni.edu.vn, toannguyentai@gmail.com
2. Đậu Thị Kim Chung, KTV, CN
Khu Tập thể Cọc Sợi, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557848 (0915.231862); Email: kimchung0828@gmail.com
3. Cao Thị Thu Dung, GV, KS, Bí thư liên chi đoàn
Xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0944.364479; Email: dungcaothu.vu@gmail.com
4. Đinh Bạt Dũng, KT trại, KS, Trưởng Trại thực nghiệm nông học
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.804854; Email: dbdungdhv@gmail.com
5. Phan Thị Thu Hiền, GV, ThS
Khối 15, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3569078 (0983.798286); Email: phanthithuhienna@yahoo.com
6. Nguyễn Hữu Hiền, GV, KS, Trưởng Phòng thí nghiệm
Số 3, ngõ 47, đường Nguyễn Sơn, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.038777; Email: huuhiendhv@gmail.com
7. Đoàn Thị Minh Khai, KTV, KS
Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01662.663040; Email: minhkhai200183@yahoo.com
8. Nguyễn Thị Thanh Mai, GV, KS
Số 14, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3536888 (0986.772478), thanhmainguyen2005@yahoo.com
9. Trương Xuân Sinh, GV, ThS
Số 06, ngõ 31, đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848192 (0983.510207); Email: sinhnln@gmail.com
10. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, ThS
Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.579008 (0979.698047); Email: bichthuy.faff@gmail.com
11. Trần Ngọc Toàn, GV, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.346620; Email: toantranngoc2113@gmail.com
 
Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ: 9
1. Trần Ngọc Hùng, GVC, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn, Trưởng trại NTTS mặn lợ
Số 19 ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.563407 (0917.111386); Email: tranhungdhv2@gmail.com
2. Trần Thị Kim Anh, GV, ThS
Xóm 15, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0386.667028 (0904.177262); Email: kimanhnln@gmail.com
3. Nguyễn Thị Kim Chung, KTV, KS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.554.200; Email: kimchungnln81@gmail.com
4. Chu Thị Ngọc Diệp, KTV, KS
Khối 10, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.252398; Email: coua0112.@yahoo.com
5. Phạm Mỹ Dung, GV, ThS
Xóm 1, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.552683 (0948.231430); Email: phammydungnln@gmail.com
6. Lê Công Kiểm, Bảo vệ Trại thuỷ sản mặn lợ Nghi Xuân, Hà Tĩnh
ĐT: 0902.020578
7. Phạm Văn Thọ, Bảo vệ Trại thuỷ sản mặn lợ Nghi Xuân, Hà Tĩnh
ĐT: 0972.539293
8. Nguyễn Thức Tuấn, GV, ThS
Khối Liên cơ, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.506099; Email: nguyenthuctuan@gmail.com
9. Trương Thị Thành Vinh, GV, ThS, Trưởng Phòng thí nghiệm
Xóm 18B, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.381343; Email: thanhvinhtruong@gmail.com
 
Bộ môn Nuôi trồng thủy sản ngọt: 12
1. Nguyễn Đình Vinh, GV, KS, Trưởng Bộ môn
Số 9, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.970709; Email: vinhnguyendinhdhv@gmail.com
2. Tạ Thị Bình, GV, ThS
Xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.596189; Email: tathibinhdhv@gmail.com
3. Nguyễn Thị Bình, KTV, KS
Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0973.966235; Email: ntdbinh27.@yahoo.com
4. Nguyễn Tiến Dũng, CN, Bảo vệ Trại thuỷ sản nước ngọt Hưng Nguyên
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.127887
5. Nguyễn Kim Đường, PGS, TS
Số 02, ngõ 5, đường Phùng Phúc Kiều, K.Tân Thành, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.569332 (0902.798290); Email: nguyenkimduongdhv@gmail.com
6. Phạm Anh Đức, KT trại, ThS, Trưởng trại NTTS nước ngọt
Số 06, ngõ 8, đường Lê Doãn Nhã, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.259112; Email: phamanhduc1975@yahoo.com
7. Lê Minh Hải, GV, KS, Trợ lý thiết bị, Trưởng Phòng thí nghiệm
Khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.383216; Email: minhhaidhv@yahoo.com
8. Hoàng Thị Mai, GV, KS
Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01686.872505; Email: hoangmaidhv@gmail.com
9. Nguyễn Thị Hồng Thắm, GV, KS
Khối 12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.943328; Email: nguyenthamdhv@gmail.com
10. Nguyễn Thị Thanh, GV, ThS
Khối 2, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.806773; Email: nguyenthithanhnln@gmail.com
11. Nguyễn Kim Từ, TC, Phụ trách điện nước, Bảo vệ trại Thuỷ sản nước ngọt Hưng Nguyên
Phường Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.636271
12. Nguyễn Thị Vui, KTV, KS
Khối 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 038.3569624 (0912.079494); Email: nguyenkhanhvui@gmail.com
 
Bộ môn Khuyến nông và Phát triển nông thôn: 10
1. Trần Hậu Thìn, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng Bộ môn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.902941; Email: thindhv@gmail.com
2. Phan Thị Ngọc Bé, KTV, CN
Khối 9, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0944.574567; Email: ngocbe­_23111981@yahoo.com
3. Lê Văn Điệp, GV, ThS
Khối 10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3536888, 0915.232859; Email: diepmainln@gmail.com
4. Nguyễn Thị Hương Giang, GV, KS
Xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.554220; Email: nguyengiangkn@gmail.com
5. Trần Xuân Minh, GV, ThS
Số 15, ngõ 9, đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.454432; Email: tranminhdhv@gmail.com
6. Nguyễn Thị Phượng, GV, ThS
Số 02, ngõ 22, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
 ĐT: 038.3524065 (0917.111759); Email : phuongnln@gmail.com
7. Nguyễn Công Thành, GV, ThS, Trưởng Phòng thí nghiệm
Khối 5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855834 (0904.159379); Email: ngcongthanh@yahoo.com
8. Thái Thị Phương Thảo, GV, KS
Số 33, đường An Dương Vương, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.591258; Email: thaothaiphuong@gmail.com
9. Nguyễn Thị Tiếng, GV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984980467; Email: tiengdhv@gmail.com
10. Trần Anh Tuấn, GV, KS
Phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3580377
11. Nguyễn Thị Thuý Vinh, GV, ThS
Ngõ số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.359549
 
Tổ Hành chính - Quản trị: 9
1. Trần Thị Tố Hải, CN, CV Văn phòng, Tổ trưởng
Số 03, ngách 3, ngõ 101, đường Lê Viết Thuật, xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8901234 (0979.556786); Email: tohai1976@gmail.com
2. Cao Thị Anh Tú, CV, ThS, TL QLSV
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.097682; Email: caoanhtudhv@gmail.com
3. Nguyễn Duy Hạnh, Bảo vệ
Xóm 7, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.049415
4. Nguyễn Văn Lan, TC, Bảo vệ
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0945.062545
5. Nguyễn Đình Lương, TC, Bảo vệ
Xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0972.192557
6. Nguyễn Thị Thanh Ngân, KS, Phụ trách phòng học
Xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.820184
7. Đặng Thị Ngọc, CN, Phụ trách phòng học
Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.102837
8. Trần Hữu Trí, TC, KT điện nước
Số 2, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.555817
9. Nguyễn Văn Trung, Bảo vệ
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.475329
 
 
KHOA SAU ĐẠI HỌC
 
Điện thoại: 038.3855773
Năm thành lập: 1995
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 8
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 2, GVC: 3, CV: 3, TS: 5, ThS: 3
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Văn, ĐT: 0913.081779
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0902.091969
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Nguyễn Văn Thuận, ĐT: 0913.529281
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Tứ, ĐT: 0913.003402
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Bùi Thị Hương Sen, ĐT: 0912.516581
 
1. Nguyễn Trọng Văn, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ
Số 42, đường Bùi Thị Xuân, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855650 (0913.081779); Email: vannt@vinhuni.edu.vn
2. Bùi Văn Dũng, GVC, TS, Phó Trưởng khoa
Số 66, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3599986 (0902.091969); Emai: tsbuidung@yahoo.com
3. Nguyễn Văn Thuận, GVC, TS, Phó Trưởng khoa
Số 06, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848339 (0913.529281); Email: thuanhieunhan@yahoo.com
4. Nguyễn Văn Tứ, PGS, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
Số 45, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.003402; Email: tunv@vinhuni.edu.vn
5. Nguyễn Đình Thước, GVC, TS
K.5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855589 (0912.516581); Email: sennhat@yahoo.com.vn
6. Bùi Thị Hương Sen, CV, ThS
Số 05, ngõ 8, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3598799 (0903.224527)
7. Nguyễn Thị Thu Hà, CV, ThS
Số 62, đường Hàn Mặc Tử, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551417
8. Lê Cảnh Trung, CV, ThS
Số 12, ngõ 166, đường Phan Chu Trinh, K.10, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3567079 (0919.559628); Email: trungch@yahoo.com.vn
9. Lê Hoài Thanh, CV, ThS
Số 12, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843723 (0904.600246); Email: thanh.nghetinh@yahoo.com
 
 
KHOA SINH HỌC
 
Điện thoại: 038.3855697
Năm thành lập: 1961
Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1998
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 40
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 5, GVC: 6, GV: 19, GVTH: 7, TS: 8, ThS: 22, CN: 5
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm, ĐT: 0945975777
Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: PGS.TS. Phạm Hồng Ban, ĐT: 0915.445545
Phó Trưởng khoa: GV.TS. Cao Tiến Trung, ĐT: 0903.446646
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.TS. Nguyễn Anh Dũng, ĐT: 0934.562599
Trợ lý đào tạo: GV.TS. Nguyễn Anh Dũng, ĐT: 0983.629295
Bí thư liên chi đoàn: GVTH.ThS. Hồ Đình Quang, ĐT: 0918.119583
 
Bộ môn Di truyền - Vi sinh - Phương pháp giảng dạy: 10
1. Nguyễn Đình Nhâm, PGS, TS, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn,
Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 02, ngõ 1, đường Hồng Bàng, K.Tân Quang, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847519 (0945.975777); Email: nhamnd_vn@yahoo.com
2. Lê Thị Hồng Lam, GVTH, CN
Khối 9, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556114 (0983.331678)
3. Hoàng Vĩnh Phú, GV, ThS
Khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0989.531831
(đang đi NCS ở nước ngoài)
4. Nguyễn Thị Thảo, GV, ThS
Khu Tập thể Trường Chính trị Nghệ An, đường Hải Thượng Lãn Ông, K.Yên Sơn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3522696 (0912.884246)
5. Nguyễn Lê Ái Vĩnh, GV, ThS
Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3580137 (0912.540541)
(đang đi NCS ở nước ngoài)
6. Nguyễn Bá Hoành,GV, ThS
Khối 12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.663024
7. Nguyễn Hữu Hà, CV, KS, TL QLSV
Số 23, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552456 (0989.809187); Email: hadhvinh@yahoo.com
8. Đoàn Thị Minh Huyền, CN, CV Văn phòng
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0972.811855; Email: huyen1603@gmail.com
9. Trần Huyền Trang, GV, ThS
Số 04, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856828 (01689.442885); Email: trang.tranhuyendhv@gmail.com.vn
10. Phạm Thị Hương, GV, ThS
Số 19, đường 3, khối 12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.611873; Email: phamhuongdhv@gmail.com
 
Bộ môn Thực vật: 6
1. Nguyễn Văn Luyện, GVC, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 34, hẻm 1, đường Phùng Chí Kiên, K.Tân Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.231525
2. Phạm Hồng Ban, PGS, TS, Phó Trưởng khoa
Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847012 (0915.445545); Email: banphd2001@gmail.com
3. Võ Hành, PGS, TS
Số 04, ngõ 1A, đường Kim Đồng, K.18, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3844972 (0983.555468)
4. Nguyễn Tiến Cường, GVTH, CN
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3562374 (0903.412777); Email: tiencuong1907@yahoo.com
5. Nguyễn Anh Dũng, GV, TS
Số 06, ngõ 4, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0934.562599; Email: nadungch8@yahoo.com
6. Lê Thị Thuý Hà, GV, TS
Ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843723 (0904.744246)
 
Bộ môn Môi trường: 5
1. Đào Thị Minh Châu, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 03, ngõ 17, K.Yên Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8900759 (0912.468753)
2. Hồ Thị Phương, GV, CN
Khối 3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.868620
3. Lê Duy Linh, KTV, CN
Số 09, ngõ 2, đường Lê Khôi, K.10, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.690306
4. Đinh Thị Kim Hảo, GV, ThS
Số 64, đưòng 1A, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.864967
5. Nguyễn Thị Minh Phương, GV, ThS
Số 31, đường Nguyễn Viết Xuân, K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8609222 (0917.107088)
 
Bộ môn Sinh lý - Sinh hoá thực vật: 8
1. Nguyễn Đình San, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 15, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834671 (0989.342358)
2. Mai Văn Chung, GV, ThS
Khu Tập thể trường THPT Nguyễn Huệ, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554326 (0989.736373); Email: chungbio@yahoo.com
(đang đi NCS ở nước ngoài)
3. Nguyễn Đức Diện, GV, ThS
Xóm Quang Vinh, xã Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.573768; Email: ducdien78@yahoo.com
4. Nguyễn Thanh Lam, GVTH, CN
Khối Yên Bình, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568543 (0913.055890)
5. Phan Xuân Thiệu, GV, ThS
Số 04, ngõ 1, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.122331
(đang đi NCS ở nước ngoài)
6. Lê Quang Vượng, GV, ThS
Số 16, đường Hàn Mặc Tử, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.573786
(đang đi NCS ở nước ngoài)
7. Phạm Thị Như Quỳnh, GV, ThS
Số 22, đường Nguyễn Tiến Tài, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845848 (0915.227999); Email: phamnhuquynh@gmail.com
8. Phùng Văn Hào, KTV, CN
Xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.336447; Email: haomc@gmail.com
 
Bộ môn Động vật: 11
1. Cao Tiến Trung, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Tổ 3, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3592409 (0903.446646); Email: trungctbio@yahoo.com
2. Nguyễn Ngọc Hợi, PGS, TS, NGƯT
Số 35, đường Hoàng Thị Loan, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855531 (0913.274388); Email: ngochoivn@gmail.com
3. Nguyễn Thị Giang An, GV, ThS
Số 48, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856739 (0903.446766); Email: nguyengiangan@gmail.com
4. Nguyễn Văn Quế, KTV
Khối Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520997 (0904.233646); Email: quedhv52@gmail.com
5. Hồ Anh Tuấn, GVTH
Xóm Đông Quyền, xã Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3949308 (0903.492899); Email: hoanhtuan18@yahoo.com
6. Tôn Thị Bích Hoài, GV, ThS
Số 13, K.13, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845637 (0983.632577)
(đang đi NCS ở nước ngoài)
7. Nguyễn Thị Thuỷ, GVTH, ThS
Số 11, đường Trương Văn Lĩnh, xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8606262 (0945.567444)
8. Hoàng Ngọc Thảo, GV,ThS
Đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0903.484292; Email: ngocthao54@yahoo.com
9. Hồ Đình Quang, GVTH, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 27, ngõ 4, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0918.119583; Email: hodinhquangdhv@gmail.com
10. Lê Thị Thu, GVTH, ThS
Tổ 3, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3592409 (0903.297717); Email: trungthu-1221@yahoo.com
11. Ông Vĩnh An, GV, ThS
Số 65, đường Hoàng Văn Tâm, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.290469
 
 
 
KHOA THỂ DỤC
 
Điện thoại: 038.3855752
Năm thành lập: 1994
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 24
Chức danh, trình độ đào tạo: GVC: 6, GV: 21, CV: 2, TS: 1, ThS: 15, CN: 5, NV: 1
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.ThS. Lê Mạnh Hồng, ĐT: 0913.008288
Phó trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Thị Ái Khuê, ĐT: 0909.818886
Bí trhư chi bộ cán bộ: GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Việt, ĐT: 0912.745565
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Đậu Bắc Sơn, ĐT: 0913.568689
Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Châu Hồng Thắng, ĐT: 0912.239258
Bí thư liên chi đoàn: GV.CN. Dương Trọng Bình, ĐT: 0904.468446  
 
Bộ môn Thể dục: 6
1. Trần Thị Ngọc Lan, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 25B, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.265389; Email: tranlandhv@gmail.com
2. Nguyễn Mạnh Hùng, GV, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555478
3. Văn Đình Cường, GV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.838212; Email: manh cuong66580@gmail.com
4. Hoàng Thị Thư, GV, CN
Số 03, ngõ 3, đường Hồ Quý Ly, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856135 (0989.458583)
5. Đinh Tiến Trung, GV, ThS
Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3821051
6. Nguyễn Đình Thành, GV, CN
Số 82, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.044437
 
Bộ môn Điền kinh: 6
1. Nguyễn Quốc Đảng, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.088515; Email: quocdang.dhv@gmail.com
2. Nguyễn Trí Lục, GV, ThS
Xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856501 (0912.435855); Email: trilucdhv@yahoo.com.vn
3. Nguyễn Thị Lài, GV, ThS
Khối 3, thị trấn Xuân An, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 038.3856372 (0912.921197); Email: lai304@gmail.com
4. Châu Hồng Thắng, GV, ThS, Trợ lý đào tạo
Khối 8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856622 (0912.239258); Email: hongthang71@gmail.com
5. Võ Văn Đăng, GV, ThS
Khối 11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856702 (0983.788037)
6. DươngTrọng Bình. GV, CN, Bí thư liên chi đoàn
Đường Trần Hưng Đạo, K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.468.446; Email: duongbinh_dhv@gmail.com
 
Bộ môn Các môn bóng và Thể thao dưới nước: 4
1. Phan Sinh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 22, ngõ 56, đường Lê Viết Thuật, xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3571215 (0919.559074); Email: phansinh.dhv@gmail.com
2. Đậu Bắc Sơn, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Uỷ viên BCH Công đoàn trường
Số 12, nhà A3, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831410 (0913.568689)
3. Lê Minh Hải, GVC, ThS,
Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao
Số 115, đường Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840737 (0913.566671)
4. Trần Đức Thành, GV, ThS
Khối 2, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3825917 (0977.766868); Email: tranducthanhdhv@gmail.com
 
Bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy: 5
1. Đậu Bình Hương, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Ngõ 2, đường Nguyễn Khuyến, K.Phúc Tân, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552086 (0915.050508); Email: binhhuongdhv@yahoo.com
2. Nguyễn Ngọc Việt, GVC, ThS
Khối Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856860 (0912.745565); Email: ngocviet-dhv@yahoo.com
3. Lê Mạnh Hồng, GVC, ThS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.008288; Email: manhhongdhv@gmail.com
4. Ngô Thị Như Thơ, GV, CN
Số 29, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.616138; Email: nhutho_dhv@yahoo.com
5. Hoàng Thị Ái Khuê, PGS, TS, Phó Trưởng khoa
Khối 1, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0909.818886, Email: hoangaikhue@gmail.com
 
Bộ phận Hành chính: 3
1. Trần Cao Thắng, CS, CN, TL QLSV
Khối 9, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554455 (0977.143534)
2. Trần Thị Yến, CN, CS Văn phòng
Số 06, ngõ 9, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.BếnThuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0386.6286263 (0912.128856); Email: tranyendhv@gmail.com
3. Văn Thị Tâm, NV, Thủ kho
Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856479 (0988.269297)
 
 
KHOA TOÁN
 
Điện thoại: 038.3855 329, Email: faculmath@vinhuni.edu.vn
Năm thành lập: 1959
Huân chương Lao động hạng III, năm 1998
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 35
Chức danh, trình độ đào tạo: NGƯT: 1, PGS.TS: 6, GVC: 13, GV: 21, CV: 1, TS: 9, ThS: 18, CN: 2
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Nguyễn Thành Quang, ĐT: 0912.480229
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, ĐT: 0912.435734
Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, ĐT: 0912.292824
Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Nguyễn Duy Bình, ĐT: 0904.587838
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.ThS. Phạm Xuân Chung, ĐT: 0912.490011
Trợ lý đào tạo: GV.TS. Kiều Phương Chi, ĐT: 0989.555.744
Bí thư Liên chi đoàn: GV.ThS. Dương Xuân Giáp, ĐT: 0975.729162
 
Bộ môn Giải tích: 8
1. Đinh Huy Hoàng, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 02/12, ngõ 12, đường Lý Tự Trọng, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845992 (0913.057088)
2. Kiều Phương Chi, GV, TS
Khối 9, P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.2211978 (0989.555744); Email: chidhv@gmail.com
3. Tạ Khắc Cư, PGS, TS
Số 34, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855807 (0982.855807); Email: takhaccutoan@gmail.com
4. Nguyễn Thị Toàn, GV, ThS
Khu Tập thể Trường ĐHSP Vinh, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554433 (0983.554433)
5. Trần Đức Thành, GV, ThS
Số 01, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855844 (0983.855844); Email: trducthanh@gmail.com
6. Nguyễn Văn Đức, GV, TS
Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3825620 (0915.188649); Email: nguyenvanducdhv@gmail.com
7. Nguyễn Huy Chiêu, GV, TS
Phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8904534 (0915.237454); Email: nghuychieu@gmail.com
8. Vũ Thị Hồng Thanh, GV, TS
Số 25, đường Phan Bội Châu, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3852015 (0915109968); Email: vu_hong_thanh@yahoo.com
 
Bộ môn Đại số: 7
1. Nguyễn Thị Hồng Loan, GVC, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0386.687269 (0912.292824); Email: hongloanncs@yahoo.com
2. Lê Quốc Hán, PGS, TS, NGƯT
Số 42, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856266 (0983.160449)
3. Nguyễn Thành Quang, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 144, đường Nguyễn Trãi, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3851728 (0912.480229); Email: ntquang144@yahoo.com
4. Đào Thị Thanh Hà, GV, TS
Số 01, ngõ 6, đường Phùng Phúc Kiều, K.Tân Thành, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3830472 (0989.640908); Email: thahanh@yahoo.com
5. Nguyễn Quốc Thơ, GV, ThS
Số 10, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855876 (0903.433699)
6. Thiều Đình Phong, GV, ThS
ĐT: 0989.656814
7. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, GV, ThS
Số 79, đường Trần Quang Diệu, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848014 (0904.912448); Email: ngocdiepdhv@ yahoo.com
 
Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng: 8
1. Nguyễn Văn Quảng, PGS, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 12, đường Trà Lân, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847421 (0912.435734); Email: nvquang@hotmail.com
2. Nguyễn Thị Thế, GV, ThS
Số 25, đường Trần Hưng Nhượng, K.13, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3562999 (0916.545944); Email: nhanhthe@gmail.com
3. Nguyễn Thị Thanh Hiền, GV, ThS
Khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3567868 (0914.345772); Email: hienmath@yahoo.com
4. Trần Anh Nghĩa, GV, ThS
Số 19, đường Tân Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835339 (0904.402359); Email: trananhnghiadhv@ yahoo.com
5. Võ Thị Hồng Vân, GV, ThS
P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855332 (0915.683788)
6. Nguyễn Thanh Diệu, GV, ThS
Số 32, đường Ngô Trí Hoà, K2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (0986.424363); Email: dieunguyen2008@gmail.com
7. Lê Văn Thành, GV, TS
Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558135 (0979.556787); Email: lvthanhvinh@ yahoo.com
8. Dương Xuân Giáp, GV, ThS, Bí thư Liên chi đoàn
Xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3858392 (0975.729162); Email: dxgiap@gmail.com
 
Bộ môn Hình học: 5
1. Nguyễn Duy Bình, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 46, đường Đốc Thiết, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3564386 (0904.587838); Email: ndbinhdhv@gmail.com
2.Nguyễn Hữu Quang, PGS, TS
Số 101, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855060 (0915.872255)
3. Nguyễn Hữu Quang, GV, ThS
Số 04, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856828 (0912.592629, 0932.588544); Email: quangdhv@gmail.com
4. Nguyễn Ngọc Bích, GV, ThS
Số 03, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551929 (0913.547283); Email: nnbich77@gmail.com
5. Đinh Thanh Giang, GV, CN
Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855097 ( 0984.545188); Email: thanhgiang47a@gmail.com
 
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Toán: 6
1. Chu Trọng Thanh, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 01, ngõ 9, đường Nguyễn Văn Cừ, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832661 (0977.666553); Email: thanhchu1951@gmail.com
2. Trương Thị Dung, GV, ThS
Số 30, ngõ 64, đường Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.550688 (0915.793780)
3. Thái Thị Hồng Lam, GVC, ThS
Số 26, ngõ 2, đường Trần Nhật Duật, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3531477 (0912.553208)
4. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, GV, ThS
Số 49, đường Ngô Trí Hoà, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.555897 (0983.122730); Email: nguyenmyhang3008@gmail.com
5. Phạm Xuân Chung, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 03, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551929 (0912.490011); Email: phamxuanchung77@yahoo.com
6. Nguyễn Chiến Thắng, GV, ThS
Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856586 (0989.737277); Email: ncthang2009@gmail.com
 
Bộ phận Hành chính: 1
1. Đặng Thị An, CN, CV Văn phòng
Số 52, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.079665; Email: dangan.kt@gmail.com
 
 
KHOA VẬT LÝ
 
Điện thoại: 038.3855777, Email: khoaly50nam@gmail.com
Năm thành lập: 1961
Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1999
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 28
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 3, GVC: 4, GV: 16, KTV: 5; TS: 11, ThS: 11, CN: 5
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: GVC.TS. Đoàn Hoài Sơn, ĐT: 0904.177.248
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Thị Phú, ĐT: 0989.835464
Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Huy Bằng, ĐT: 0948.257.789
Bí thư chi bộ cán bộ: GVC.TS. Nguyễn Hồng Quảng, ĐT: 0945.397789
Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng, ĐT: 0912.923115
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: KTV.ThS. Nguyễn Thế Tân, ĐT: 0904.142.888
 
Bộ môn Vật lý đại cương: 6 (Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2004)
1. Nguyễn Văn Phú, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 11, ngõ 23, đường Tuệ Tĩnh, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.856594; Email: vphuvnu@yahoo.com
2. Trịnh Ngọc Hoàng, GV, ThS
Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 039.3218039 (0936.192729); Email:ngochoangch10@yahoo.com
(đang đi NCS ở nước ngoài)
3. Mai Văn Lưu, GV, TS
Số 88, đường Trần Tấn, xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857954 (0983.430789); Email: mailuudhv@gmail.com
4. Đỗ Thanh Thuỳ, GV, ThS
Số 7B, ngõ 27, đường Hồ Sỹ Dương, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0913.355668; Email: chipyeu2008@gmail.com
5. Lê Thị Dung, GVTH, CN
Số 55, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8601174 (0903.461113)
6. Lương Thị Yến Nga, KTV, CN
Ngõ 7, đường Phan Bội Châu, K.2, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3531261 (0978.784782); Email: yennga2507@gmail.com
 
Bộ môn Quang học - Quang phổ: 5
1. Nguyễn Huy Bằng, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 03, đường liên thôn 2, xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555293 (0948.257789); Email: bangvinhuni@gmail.com, nguyen@ifpan.edu.pl
2. Đoàn Hoài Sơn, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Số 08, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590044 (0904.177248); Email: sondh@yahoo.com
3. Nguyễn Thành Công, GVC, TS
Số 02, đường Tạ Quang Bửu, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557137 (0903.456123); Email: nhatancong@gmail.com
4. Nguyễn Lê Thăng, GVTH, ThS
Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6666577 (0983.703272); Email: thangdhv@gmail.com
(đang đi NCS ở nước ngoài)
5. Nguyễn Thị Thu Hiền, KTV, ThS
Số 04, đường số 3, K.Xuân Trung, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0902.284600
 
Bộ môn Vật lý lý thuyết: 5
1. Chu Văn Lanh, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 131, nhà B1, chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3520530 (0983.935253); Email: chuvanlanh@gmail.com
2. Nguyễn Tiến Dũng, GV, ThS
Số 02, hẻm 3, ngõ 2, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552310 (0912.923115); Email: tiendungunivinh@gmail.com
3. Bùi Đình Thuận, GV, ThS
Phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3853992 (0912.560085)
(đang đi NCS ở nước ngoài)
4. Đoàn Thế Ngô Vinh, GV, ThS
Số 53, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3841664 (0979.255753); Email: doanvinhdhv@gmail.com
5. Võ Thị Thuý Hằng, CN, CV Văn phòng
Số 77, đường Yên Toàn 1, K.Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.398457; Email: vtthang1977@gmail.com
 
Bộ môn Vật lý Kỹ thuật: 6
1. Nguyễn Hồng Quảng, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
Số 10, ngõ 15, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.36572835 (0945.397789); Email: quangnh@vinhuni.edu.vn, quangnh2007@gmail.com
2. Trần Minh Nam, GV, KS
Xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3841304 (0903.488858)
3. Lưu Văn Phúc, GV, ThS
Khối 1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3597452 (0976.452.820)
4. Nguyễn Thế Tân, KTV, ThS
Số 94, đường Nguyễn Thiếp, K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566034 (0904.142888); Email. nguyenthetan71@gmail.com, tandhv10@yahoo.com
5. Đỗ Mai Trang, GV, ThS
Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558540 (0915.232918); Email: domaitrang@gmail.com
(đang đi NCS ở nước ngoài)
6. Dương Trung Nguyện, KTV, CN
Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855894 (0978.244499); Email: nguyenhien180203@gmail.com
 
Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 6
1. Phạm Thị Phú, PGS, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Khối 5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855589 (0989.835464); Email: phudhvinh@gmail.com
2. Hà Văn Hùng, PGS,TS
Đường Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856835 (0913.273696); Email: havanhung29@yahoo.com.vn
3. Từ Thị Loan, KTV, ThS
Số 202, đường Trần Phú, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.297819
4. Nguyễn Thị Nhị, GV, TS
Số 08, ngõ 2, đường Văn Thánh, K.10, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3564456 (0983.564456); Email: hongnhi1076@gmail.com
5. Lê Thị Hoa, CV, CN, TL QLSV
Số 18, ngõ 75, đường Nguyễn Thiếp, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835656 (0988.337288); Email: hoadhvinh@gmail.com
6. Nguyễn Đình Thước, PGS, TS
Khối 5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855589 (0912.516581)
 
 
KHOA XÂY DỰNG
 
Điện thoại: 038.3552497
Năm thành lập: 2002 (khoa Công nghệ), khoa Xây dựng năm 2010
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 25
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GV: 19, KTV: 4, VP: 2, TS: 1, ThS: 11, KS: , TC: 2
                                                 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:
Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ bộ phận: PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu, ĐT: 0903.432233
Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.ThS. Thái Đức Kiên, ĐT: 0912148349
Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Trần Ngọc Long, ĐT: 0989.202055
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: KTV.KS. Lê Viết Đồng, ĐT: 0904.459666
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Nguyễn Hữu Cường, ĐT: 0915.689466
Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.ThS. Nguyễn Thanh Hưng, ĐT: 0912.480947
Bí thư liên chi đoàn: KTV.KS. Thái Thanh Tịnh, ĐT: 0914.445570
 
Bộ môn Cơ sở xây dựng: 7
1. Phạm Hồng Sơn, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Nhà B4, tầng 5, Chung cư Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854951 (0913.567298); Email: phamhongson1977@gmail.com
2. Vũ Ngọc Sáu, PGS, TS, Trưởng khoa, Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận
Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ
Số 202, đường Trần Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.841023 (0903.432233); Email: sauvn04@yahoo.comauvn@vinhuni.edu.vn, s
3. Nguyễn Thị Kiều Vinh, GV, KTS
Xóm Mậu Lâm, xã Hưng lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.540323; Email: vinhcn78@yahoo.com
4. Nguyễn Tiến Hồng, GV, KS
Xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.142999; Email: tienhong.dhv@gmail.com
5. Nguyễn Văn Hoá, GV, KS
Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975.226399; Email: vanhoa175@yahoo.com
6. Thái Thanh TịnhB, KTV, KS, Bí thư Liên chi đoàn
Số 17, ngõ 6, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.16, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.445570; Email: thaitinh2000@gmail.com
7. Đoàn Thị Thuý Hà, CN, CV Văn phòng
Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.646035; Email: hadtt@vinhuni.edu.vn
 
Bộ môn Cơ Kết cấu: 6
1. Nguyễn Trọng Hà, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
ĐT: 0902.127268; Email: trongha@vinhuni.edu.vn
2. Lê Viết Đồng, KTV, KS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 24, đường Phong Định Cảng, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855929 (0904.459666); Email: donglv@vinhuni.edu.vn
3. Phạm Thị Hiền Lương, GV, ThS
Số 07, K.10, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.983909; Email: hienluong822000@yahoo.com
4. Phan Huy Thiện, GV, KS
Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0903.208188; Email: elmtdca@yahoo.com
5. Nguyễn Hữu Cường, GV, ThS
Khối Yên Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.689466; Email: huucuong312@gmail.com
6. Nguyễn Văn Quang, GV, KS
Số 81, Khu Tập thể xí nghiệp 3, K.2, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975.336999; Email: bguyenvanquang240484@gmail.com
 
Bộ môn Kết cấu Công trình: 6
1. Lê Thanh Hải, GV, ThS, Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ sinh viên
Số 04, ngõ 226, đường Trần Phú, K.10, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.837836 (0912.248948); Email: haidhv@gmail.com; hatlt@vinhuni.edu.vn
2. Thái Đức Kiên, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ
Số 68, đường Hồ Bá Kiện, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
3. Trần Ngọc Long, GV, ThS, Phó Trưởng khoa
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.202055; Email: longtn@vinhuni.edu.vn
4. Nguyễn Thanh Hưng, GV, ThS
Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.480947; Email: hungnguyen73xd@yahoo.com
5. Hồ Viết Chương, GV, ThS
Phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3596717 (0978.968889)
6. Trương Văn Bé, KTV
Xóm 3, xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hoà. tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3819127 (0979.962852)
 
Bộ môn Thi công xây dựng: 6
1. Nguyễn Trung Hoà, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 104, đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.566789; Email: trunghoacn@yahoo.com
2. Nguyễn Đức Xuân, GV, KS
Phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.486186; Email: xuandongduong@gmail.com
3. Vũ Xuân Hùng, GV, KS
Khu Tập thể Công ty 6, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.369667; Email: vuhungcn@yahoo.com
4. Nguyễn Duy Duẩn, GV, KS
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0985.642913; Email: duyduanvinhuni.@gmail.com
5. Hoàng Cẩm Nhung, CV, ThS, TL QLSV
Số 14, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3251292 (0945.329928); Email: nhunghc@vinhuni.edu.vn
6. Cao Xuân Thiệu, KTV
Khối 23, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3819326 (0989.787673); Email: caothieu08@gmail.com
 
 
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH
 
Điện thoại: 038.3556383
Năm thành lập: 2009
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 30
Chức danh, trình độ đào tạo: TS: 1; CN: 22; THCN: 6; LĐPT: 1
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Giám hiệu trường:
Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Uỷ viên BCH Đảng bộ trường: GV.TS. Nguyễn Ngọc Hiền, ĐT: 0913.598796; Email: hienniji@yahhoo.com
Phó Hiệu trưởng: GV.CN. Nguyễn Thị Bích Lê, ĐT: 0948.035142; Email: bichle1979@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: GV.CN. Hà Thị Tuyết Nhung, ĐT: 0912.363692
Bí thư chi đoàn: GV.CN. Trần Thị Thanh Xuân, ĐT: 0914.149848
 
Tổ Nhà trẻ: 6
1. Trần Thị Thanh Dung, GV, CN, Tổ trưởng
Số 05, ngõ 5, đường Phạm Ngọc Thạch, K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.186082
2. Nguyễn Thị Mỹ Linh, GV, CN
Khối 6B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0973.585330
3. Trần Thị Ái Linh, GV, CN
Khối Tân Diện, P.Nghi Hoà, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.110121
4. Trương Thị Hiên, GV, CN
Khối 7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0948.306997
5. Trần Thị Vân Anh, GV, CN
Số 114, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
6. Nguyễn Thị Hường, GV, CN
Số 51, đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.620628
 
Tổ Mẫu giáo bé: 7
1. Đỗ Thị Xuân, GV, CN, Tổ trưởng
Số 44, đường Phượng Hoàng, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.564446
2. Phạm Thị Nguyệt Minh, GV, CN
Số 08, đường Phong Định Cảng, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0906.206848
3. Hà Thị Quỳnh Ngân, GV, CN
Số 03, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.300868
4. Võ Thị Duyên, GV, CN
Số 03, đường Trịnh Hoài Đức, K.Tân Quang, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3849891 (0977.440743)
5. Nguyễn Thị Bé, GV, CN
Xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.093.227
6. Nguyễn Đắc Quỳnh Nga, GV, CN
Số 65, đường Nguyễn Tiến Tài, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0948.571999
7. Nguyễn Thị Hoà, GV, CN
Khối 19, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.175319
 
Tổ Mẫu giáo nhỡ và lớn: 4
1. Dương Thị Nga, GV, CN, Tổ trưởng
Số 08, ngõ 39, đường Hà Huy Tập, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3851490 (0984.199907)
2. Hà Thị Tuyết Nhung, GV, CN
Xóm 16, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.363692
3. Đinh Thị Hằng, GV, CN
Số 18B, hẻm 2, ngõ 10, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975.640942
4. Trần Thị Thanh Xuân, GV, CN
Phòng 10, nhà A3, phường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3566752 (0914.149848)
 
Hành chính: 4
1. Nguyễn Thị Thu Hiền, Kế toán, CNKT
Số 71, đường Nguyễn Kiệm, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831199 (0983.598488); Email: hien.mndhv@gmail.com
2. Nguyễn Thị Thu Hương, Thủ quỹ, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01655.209268; Email: huong.mndhv@gmail.com
3. Phạm Quỳnh Nga, Kế toán, TCKT
Số 04, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838672 (0943.699.016); Email: quynhnga.020486@gmail.com
4. Đinh Thị Dung, KTV, TC
Xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01698.078578
 
Tổ cô nuôi: 5
1. Hoàng Thị Vân Anh, TC ăn uống, Tổ trưởng
Khối 2- Phường Cửa Nam- TP Vinh
ĐT: 0977.959.597
2. Trần Thị Minh, TC ăn uống
Khối 8, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0919.565334
3. Nguyễn Thị Liên, TC ăn uống
Đội 10, xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01697.273506
4. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, TC
Khối 12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.345634
5. Bùi Thị Miên, SC
Khối 1, P.Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0986.990300
 
Tổ bảo vệ: 2
1. Nguyễn Quang Nga
Số 07, ngõ 9, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01673.352251
2. Lê Văn Quang, CN
Xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
ĐT: 0977.760939; Email: levanquangpro@gmail.com
 
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
 
Điện thoại: 038.3855724, 038.3551603
Năm thành lập: 1966
Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2001
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 59
Chức danh, trình độ đào tạo: GVC: 6, GV THCC: 1, GV THPT: 52; TS: 3, ThS: 38, Cử nhân: 18
 
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Giám hiệu trường:
Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: GVC.TS. Mai Văn Tư, ĐT: 0912.193384
Phó Hiệu trưởng: GVC.TS. Lê Xuân Sơn, ĐT: 0912.235343
Phó Hiệu trưởng: GVC.ThS. Nguyễn Huy Bình, ĐT: 0904.229066
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Nguyễn Nhân Ái, ĐT: 0913.390028
Thư ký Hội đồng: GV.ThS. Nguyễn Ánh Dương, ĐT: 0989.650848
Bí thư Đoàn trường: GV.ThS. Phạm Văn Phong, ĐT: 0978.582999
 
Tổ Toán - Tin: 17
1. Từ Đức Thảo, GVC, ThS, Tổ trưởng
Số 15, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847982 (0904.239999)
2. Mai Văn Tư, GVC, TS, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ cán bộ
Số 05, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3831160 (0912.193834)
3. Lê Xuân Sơn, GVC,TS, Phó Hiệu trưởng
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856034 (0912.235343)
4. Nguyễn Nhân Ái, Giáo viên, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Khối 15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590703 (0913.390028)
5. Nguyễn Thị Vũ Anh, GV, CN
Khối Tân Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3575767 (0904.252463)
6. Nguyễn Ánh Dương, Giáo viên, ThS
Khối 13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3592928 (0989.650848); Email: nguyenanhduong30@yahoo.com
7. Phan Xuân Hoài, Giáo viên, ThS
Ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT 038.6529769 (0912.999000)
8. Lê Khánh Hưng, Giáo viên, ThS
Khối 11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.123000; Email: lekhanhhungdhv@gmail.com
9. Nguyễn Đức Toàn, Giáo viên, CN
Số 08, ngõ 9, đường Đặng Nguyễn Cẩn, K.Phúc Lộc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8602595 (0983.420518); Email: nguyenductoandhv@gmail.com
10. Nguyễn Thị Quỳnh Xuân, Giáo viên, ThS
Số 01, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551512 (0989.650870)
11. Phan Xuân Vọng, Giáo viên, CN
Số 35, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0974.160567
12. Nguyễn Thị Đức Hiền, Giáo viên, ThS
Số 38, đường Phan Châu Trinh, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.383070; Email: duchien8585@yahoo.com
13. Lê Mạnh Linh, Giáo viên, ThS
Xóm 6, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.504777; Email: lemanhlinhdhv@gmail.com
14. Phan Việt Bắc, Giáo viên, ThS
Khối 11, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.837555; Email: vietbac-na@yahoo.com
15. Nguyễn Trần Lâm, Giáo viên, ThS
Số 61, ngõ 86, đường Nguyễn Sinh Sắc, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.112141; Email: tranlam.dhv@gmail.com
16. Nguyễn Công Chuẩn, Giáo viên, ThS
Khối 3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.720382; Email: nguyencongchuan1982@gmail.com
17. Nguyễn Thuỷ Chi, Giáo viên, ThS
Khối 3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.347967
 
Tổ Vật lý - Công nghệ - Giáo dục thể chất - Quốc phòng và An ninh: 11
1. Trần Mạnh Hùng, GVC, TS, Tổ trưởng
Số 49, đường Ngô Trí Hoà, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555897 (0912.297937); Email: hungtmtc@gmail.com
2. Nguyễn Huy Bình, GVC, ThS, Phó Hiệu trưởng
Số 68, đường Nguyễn Du, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856103 (0904.229066)
3. Trần Mạnh Cường, Giáo viên, ThS
Số 03, đường Ngô Trí Hoà, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0973.827833
4. Hồ Đức Hạnh, Giáo viên, CN
Số 07, ngõ 77, đường Đậu Yên, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.921926; Email: hotranvanchi@gmail.com
5. Hoàng Đình Tiến, Giáo viên, ThS
Số 26, ngõ 5, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838597 (0983.838597)
6. Thái Đình Trung, Giáo viên, ThS
Chung cư Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568308 (0912.995799)
7. Lê Đức Sửu, Giáo viên, ThS
ĐT: 0975.369230
8. Hoàng Thị Liên, Giáo viên, ThS
Số 705, nhà C2, chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.459229
9. Bùi Thị Thu Hiền, Giáo viên, CN
Số 19A, đường Nguyễn Đức Đạt, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01688.793505
10. Phạm Văn Phong, Giáo viên, ThS
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.582999
11. Phạm Đình Thi, Giáo viên, CN
Số 19A, đường Nguyễn Đức Đạt, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.975310; Email: dinhthi@gmail.com
 
Tổ Hoá - Sinh - Địa: 13
1. Hoàng Thị Thuý Hương, GVC, ThS, Tổ trưởng
Số 39, đường Phan Công Tích, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838243 (0915.228755)
2. Lương Văn Tường, Giáo viên, ThS
Số 17, ngõ 15, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3589678 (0948.776677)
3. Hoàng Thị Minh Thắng, Giáo viên, ThS
Khối 13, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.950499
4. Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên, ThS
Số 07, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.617879
5. Lê Thị Mai, Giáo viên, CN
Ngõ 24, đường Bùi Huy Bích, xóm 11, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3525636 (0912.435888)
6. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên, CN
Số 41, ngõ 38, đường Hồ Sỹ Dương, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568290
7. Nguyễn Kim Tuyến, Giáo viên, ThS
Số 35, ngõ 18, đường Phan Huy Ích, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855389
8. Phan Thị Phương Thảo, Giáo viên, ThS
Số 07, đường Nguyễn Kiệm, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834476; Email: phuongthaokcdhv@gmail.com
9. Trần Thị Thu Dung, Giáo viên, CN
Số 10, ngách 42, ngõ 48, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846679 (0916.134361); Email: tranthudung101183@gmail.com
10. Quách Văn Long, Giáo viên, ThS
Số 14, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.536583; Email: vanlongquach@gmail.com
11. Hoàng Thị Quỳnh Như, Giáo viên, ThS
Số 05, ngõ 2, đường Ngô Văn Tám, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.737108; Email: hquynhnhu@gmail.com
12. Nguyễn Thị Lương Thiện, Giáo viên, ThS
Khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 01688.906104; Email: luongthienn@gmail.com
13. Hồ Thị Hương Trà, Giáo viên, ThS
Số 20, ngõ Dân ca, đường Trường Chinh, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.485527; Email: huongtra77@gmail.com
 
Tổ Văn - Sử - Giáo dục công dân - Hành chính: 14
1. Nguyễn Hồng Vinh, GV, CN, Tổ trưởng
Số 08, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855895 (0915.128003)
2. Hoàng Thị Tố Yên, Giáo viên, ThS
Số 15, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.822774; Email: hoangyen7565@gmail.com
3. Trần Thị Anh Nguyệt, Giáo viên, ThS
Số 65, đường Lê Văn Hưu, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.292242
4. Đoàn Thị Hạnh, Giáo viên, ThS
Số 16B, ngõ 14, đường Hải Thượng Lãn Ông, K.15, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.2240607
5. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giáo viên, ThS
Số 07, ngõ 5, đường Phùng Phúc Kiều, K.Tân Thành, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3830857 (0914.759000); Email: maivankc@gmail.com
6. Lê Thị Ngọc, Giáo viên, CN
Số 04, ngõ 4, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855887 (0912.702272)
7. Trần Thị Kim Thành, Giáo viên, ThS
Số 15A, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855719 (0914.896888)
8. Trần Thị Việt Hà, Giáo viên, ThS
Số 83, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.993207
9. Nguyễn Thị Ánh Hồng, Giáo viên, CN
ĐT: 0977.883238
10. Nguyễn Thị Kim Anh, Giáo viên, CN
Số 102, đường Kim Đồng, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.748555; Email: kimanh6480@yahoo.com
11. Phạm Thị Hoài An, Giáo viên, ThS
Số 03, ngõ 2, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3522676 (0936.044517); Email: phamhoaian1290@gmail.com
12. Thái Thị Hương, CN, CV Văn phòng
Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.665465
13. Trần Hữu Nghinh, CN, TL QLHS
Số 01, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551638 (0912.449088)
14. Lê Thị Vân Anh, Giáo viên, CN
Số 66, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3599986 (0914.896036)
 
Tổ Ngoại ngữ: 5
1. Trương Thị Mai Hoa, Giáo viên, CN, Tổ trưởng
Số 100, đường Nguyễn Thái Học, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3585266 (0904.677898)
2. Lê Thị Hiền Anh, Giáo viên, CN
Khối 1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3833686 (0914.501288)
3. Lê Thị Việt Hương, Giáo viên, CN
Đường Trần Đăng Ninh, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843140
4. Trần Thị Lan Hương, Giáo viên, CN
Khối 8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0902.032789
5. Nguyễn Thị Thuý Hà, Giáo viên, ThS
Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0989.845944
 
 
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG
 
Điện thoại: 038.3856160
Năm thành lập: 07/01/1974
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, năm 2009
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 7
Chức danh, trình độ đào tạo: CVC: 1, KS: 5, KTV: 2.
 
Trưởng ban, Bí thư chi bộ: CVC.KSXD. Lê Lương Tài, ĐT: 0912.079232
Phó Trưởng ban: CV.KSXD. Lê Văn Quý, ĐT: 0912267156
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.KSXD. Lê Văn Quý: 0912.267156
 
1. Lê Lương Tài, CVC, KSXD, Trưởng ban, Bí thư chi bộ
Số 39, ngõ 125, đường Nguyễn Du, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855227 (0912.079232); Email: taill@vinhuni.edu.vn
2. Lê Văn Quý, CV, KSXD, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3567518 (0912.267156); Email: quylv@vinhuni.edu.vn
3. Nguyễn Xuân Thắng, CV, KSXD
Số 43, đường Cao Xuân Dục, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856794 (0912625781); Email: thangnx@vinhuni.edu.vn
4. Phạm Trọng Bình, KTV, TCXD
Số 88, đường Nguyễn Tiềm, K.Vĩnh Xuân, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840917 (0903.487444); Email: binhpt@vinhuni.edu.vn
5. Lê Văn Lộc, CV, KSXD
K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3567518, (0982.646468); Email: loclv@vinhuni.edu.vn
6. Nguyễn Hữu Trung, CV, KSXD
Số 19, đường Tân Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568032 (0988.130606); Email: trungnh@vinhuni.edu.vn
7. Trần Thị Thanh Nhàn, CV, KSCTN
Số 01, ngõ 63E, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.19, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.921678; Email: nhanttt@vinhuni.edu.vn
 
 
PHÒNG BẢO VỆ
 
Điện thoại: 038.3555736, phòng trực: 038.3855863, trực Thư viện: 038.3552927
Năm thành lập: 1959 (Đơn vị mới thành lập 04/04/2007)
Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, năm 2010
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 16
Chức danh, trình độ đào tạo: Cử nhân: 8, Cao đẳng: 2, Trung cấp: 5, Sơ cấp: 1
 
Trưởng phòng: CĐQS. Nguyễn Hữu Thanh, ĐT: 0913.046294
Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CN. Trần Châu Thành, 0983.523056
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Trần Thị Hường, ĐT: 0979.104402
 
1. Nguyễn Hữu Thanh, CĐQS, Trưởng phòng
Số 50, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557395 (0913.046294), Emai: thanhnh@vinhuni.edu.vn, huuthanhdhv@yahoo.com
2. Trần Châu Thành, CN, Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ
Số 23, ngõ 4, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552356 (0983.523056); Email: thanhtc@vinhuni.edu.vn
3. Trần Thị Hường, NV, TC, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 8, ngõ 2, đường: Bạch Liêu, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555978 (0979.104402)
4. Nguyễn Văn Huệ, NV, TC
Số 49, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555898 (0978.151566)
5. Nguyễn Trọng Duyên, NV, CN
Số 11, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.5551676 (0912.742446, 0936.707404)
6. Phạm Ngọc Luận, NV, CN
Đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557239 (0912.414326)
7. Trần Anh Tuấn, NV, CN
Số 07, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551446 (0982.551446)
8. Ngũ Duy Viên, NV, CN
Số 54, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3251057 (0915.125271); Emai: cotoiday0403@yahoo.com
9. Bùi Thị Thanh Hà, NV, SC
Số 09, ngõ 3B, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.226505
10. Trần Anh Tuấn, NV, CN
Khối 9, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3761565 (0973.903279)
11. Võ Quang Cường, NV, CN
Số 35, đường Phan Huy Chú, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.484721
12. Âu Chiến Thắng, NV, CĐ
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856365 (0984.545097)
13. Nguyễn Mạnh Hùng, NV, CN
Số 05, ngõ 9, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555200 (0905.716037)
14. Nguyễn Xuân Lý, NV, TC
Số 55, đường Bạch Liêu, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.902777
15. Nguyễn Văn Toản, NV, CĐ
Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0977.373499
16. Nguyễn Sỹ Hùng, NV, TC
ĐT: 0976.148482
 
 
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH SINH VIÊN
 
Điện thoại: 038.3855976, 3576577
Năm thành lập: 04/9/2001 (1959)
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 11
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, CVC: 1, TS: 1, ThS: 8, CN: 2
 
Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CVC.ThS. Phạm Công Lý, ĐT:0913.055388
Phó Trưởng phòng: GV.ThS. Nguyễn Hồng Soa, ĐT: 0904.789191
Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Lê Công Đức, ĐT: 0983.140345
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Hoàng Thị Minh Thu, ĐT: 0989.202042
 
1. Phạm Công Lý, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ
Số 03, ngõ 5, Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856264 (0913055388); Email: lypc@vinhuni.edu.vn
2. Nguyễn Hồng Soa, GV, ThS, Phó Trưởng phòng, Đảng uỷ viên
Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, ĐTCQ: 038.3551810
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn trường
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856107 (0904.789191); Email:soanh@vinhuni.edu.vn, nguyenhongsoadhv@gmail.com
3. Lê Công Đức, CV, ThS, Phó Trưởng phòng
Giám đốc Trung tâm Phục vụ sinh viên, ĐTCQ: 038.3855861
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.140345; Email: duclc@vinhuni.edu.vn, lekongduc@gmail.com
4. Ngô Đình Phương, PGS, TS,
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, ĐTCQ: 038.3557480
Khối 22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845616 (0913.327040); Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn
5. Hoàng Thị Minh Thu, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Số 95B, đường Hoàng Thị Loan, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.202042. Email: thuhm@vinhuni.edu.vn, phuongnamt2005@gmail.com.
6. Trần Quốc Giảng, CS, CĐ, Phó Bí thư chi bộ
Số 269, đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT : 038.3846957 (0983.346957); Email: giangtq@vinhuni.edu.vn
7. Nguyễn Minh Hiền, CV, ThS
Số 13, ngõ 1, đường Nguyễn Huy Oánh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.349169; Email: hiennm@vinhuni.edu.vn, minhhiendhv@gmail.com
8. Đặng Thị Thu, CV,ThS
Số 74, đường Nguyễn Xuân Ôn, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835157 (0977.162777); Email: thudt@vinhuni.edu.vn, hoaithu797@gmail.com
9. Lê Minh Ngọc, CV, CN, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường
Số 24, đường Võ Thị Sáu, K.3, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590748 (0912.480727); Email: ngoclm@vinhuni.edu.vn, lengoc.vuni@gmail.com
10. Nguyễn Anh Chương, CV, ThS
Đang làm NCS tại Trung Quốc
Email: chuongna@vinhuni.edu.vn
11. Hoàng Ngọc Diệp, CV, ThS
Số 12, ngõ 2, đường Đinh Công Tráng, K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.374199; Email: hndiep2009@gmail.com
 
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
Điện thoại: 038.3856394
Năm thành lập: 1959
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 10
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GVC: 2, GV: 1, CV: 8, TS: 2, ThS: 6, CN: 2
 
Trưởng phòng, Phó Bí thư chi bộ: GVC.TS. Nguyễn Xuân Bình, ĐT: 0913.312534
Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Nguyễn Lâm Vượng, ĐT: 0904.059789
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Ngô Đức Nhàn, ĐT: 0904.395625
  
1. Nguyễn Xuân Bình, GVC, TS, Trưởng phòng
Số 119, đường Hermann Gmeiner, K.Tân Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3841733 (0913.312534); Email: binhnx@vinhuni.edu.vn
2. Nguyễn Lâm Vượng, CV, ThS, Phó Trưởng phòng
Xóm Yên Xuân, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3853861 (0904.059789); Email: vuongnl@vinhuni.edu.vn
3. Phạm Minh Hùng, PGS, TS,
Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, ĐTCQ: 038.855531
Khối 3, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557480 (0913.509140); Email: hungpm@vinhuni.edu.vn
4. Ngô Đức Nhàn, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 8, ngõ 17, đường Ngô Đức Kế, xóm Phúc Lộc, xã Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.395625; Email: nhannd@vinhuni.edu.vn, ngoducnhandhvinh@gmail.com
5. Lê Việt Dũng, CV, ThS
Số 03, đường Nguyễn Đình Cổn, K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.2603668 (01656.777567); Email: dunglv@vinhuni.edu.vn
6. Nguyễn Thanh Mỹ, CV, ThS
K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0903.484579; Email: mynt@vinhuni.edu.vn
7. Nguyễn Thành Vinh, CV, ThS
Số 35, đường Phan Huy Ích, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855389 (0913.550221); Email: vinhnt@vinhuni.edu.vn
8. Phan Anh Hùng, CV, ThS
Số 08, ngõ 30, đường Đặng Như Mai, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.542423; Email: hungpa@vinhuni.edu.vn, phanhungyt@yahoo.com.vn
9. Nguyễn Thị Kim Nhung, CV, CN
Số 24, đường Phong Định Cảng, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0943.343959; Email: nhungntk@vinhuni.edu.vn
10. Lê Khắc Phong, CV, ThS
Số 14, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0946.210419; Email: phonglk@vinhuni.edu.vn
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
 
Điện thoại: 038.3551810; Văn thư: 038.3855452; Fax: 038.3855269
Năm thành lập: 16/07/1959
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 10
Chức danh, trình độ đào tạo: GV: 1, CV: 7, NV: 2, ThS: 4, CN: 6
 
Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: GV.ThS. Nguyễn Hồng Soa, ĐT: 0904.789191
Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Lê Thị Mai Lâm, ĐT: 0903.429408
Phó Trưởng phòng: CV.ThS. Nguyễn Quốc Dũng, ĐT: 0913.039877
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: NV.CN. Trần Thị Lan, ĐT: 0983.557385
  
1. Nguyễn Hồng Soa, GV, ThS, Trưởng phòng, Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ
Phó Trưởng Phòng CTCT-HSSV, ĐTCQ: 038.3855976
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn trường
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856107 (0904.789191); Email: nguyenhongsoadhv@gmail.com, soanh@vinhuni.edu.vn
2. Lê Thị Mai Lâm, CV, ThS, Phó Trưởng phòng
Số 01, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3848291 (0903.429408); Email: lamltm@vinhuni.edu.vn, mailam_dhv@yahoo.com
3. Nguyễn Quốc Dũng, CV, ThS, Phó Trưởng phòng
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Đoàn trường, ĐTCQ: 038.3855775
Đường Lê Quý Đôn, xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6286936 (0913.039877); Email: dungnq@vinhuni.edu.vn, nguyenquocdungdhv@gmail.com
4. Nguyễn Quang Tuấn, CV, ThS, Phó Bí thư chi bộ
Chánh Văn phòng Đảng uỷ, ĐTCQ: 038.3855290
Số 01, ngách 24, ngõ 92, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3853603 (0915.099255); Email: tuannq@vinhuni.edu.vn, tuandhv@gmail.com
5. Trần Thị Lan, NV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 56, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551635 (0983557385); Email: lantt@vinhuni.edu.vn
6. Lê Minh Giang, CV, CN
Chủ tịch Hội Sinh viên trường, ĐTCQ: 038.3855775
Số 51, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555188 (0904.777199); Email: gianglm@vinhuni.edu.vn
7. Nguyễn Thị Thu Hương, CV, CN
Số 01, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551638 (0989.187199); Email: huongntt@vinhuni.edu.vn,
thuhuong.nguyendhv@gmail.com
8. Nguyễn Thị Thanh Cam, NV, CN
Số 06, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551804 (0988.612006); Email: camntt@vinhuni.edu.vn
9. Lê Thị Hương, CN, CV Văn phòng
Trực Văn phòng Công đoàn trường, ĐTCQ: 038.3856331
Số 29, đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855970 (0915.476878); Email: huonglt@vinhuni.edu.vn
10. Trần Thị Như Quỳnh, CN, CV Văn phòng
Trực Văn phòng Đoàn trường, ĐTCQ: 038.3855775
Số 13, ngõ 9, đường Hoàng Thị Loan, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856768 (0985256939); Email: quynhttn@vinhuni.edu.vn
 
 
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
Điện thoại:038.3555738; Dự án GDĐH: 038.3551310; Fax: 038.3552570
Năm thành lập: 12/12/2003
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 7
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GVC: 1, TS: 2, ThS: 2, CN: 3
 
Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Lê Công Thìn, ĐT: 0912.363731
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Nguyễn Thị Hường, ĐT: 0982.712412
 
1. Lê Công Thìn, PGS,TS, Trưỏng phòng, Bí thư chi bộ
Đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856704 (0912.363731); Email: lecongthinqhqt@yahoo.com
2. Đinh Phan Khôi, GVC, TS, Phó Trưởng phòng
Số 65, đường Lê Văn Hưu, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3569489 (0913.509075); Email: dinhphankhoi@yahoo.com
3. Nguyễn Thị Hường, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 04, ngõ 34, đường Phùng Khắc Khoan, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840534 (0982.712412); Email: huongdhv@gmail.com
4. Phạm Thị Thanh Hải, CV, ThS
Số 5, ngõ 78, K.6, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3849811 (0913.509074); Email: hai.phamthithanh@gmail.com
5. Nguyễn Văn Hải, CV, ThS
Số 04, hẻm 3A2, ngõ 2, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838610 (0988.607711); Email: nguyenvanhai@vinhuni.edu.vn
6. Phan Thế Hoa CV, CN
P.606, Chung cư Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3220229 (0943.527627); Email: thehoadhv@gmail.com.
7. Trần Thị Khánh Tùng, CV, CN
Xóm 9, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832418 (0982.295595); Email: khanhtungdhv@gmail.com
 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 
Điện thoại: 038.3856247, Trưởng phòng: 038.3555850, phòng Quỹ: 038.3555903
Năm thành lập: 04/9/2001 (1959)
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 11
Chức danh, trình độ đào tạo: CV: 11, ThS: 2, CN: 7, KS: 1, TC: 1
 
Trưởng phòng: ThS Kinh tế Trần Tú Khánh, ĐT: 0986.168777
Phó Trưởng Phòng, Bí thư chi bộ: CN Kinh tế Đậu Đăng Tuấn, ĐT: 0912.363420
Phó Trưởng Phòng, Phó Bí thư chi bộ: ThS Kinh tế Nguyễn Quang Thịnh, ĐT: 0915.039049
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CN Kinh tế Nguyễn Thị Thu Hà, ĐT: 0982.758280
  
1. Trần Tú Khánh, ThS Kinh tế, Trưởng phòng
Phòng 705, Chung cư C2, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.168777; Email: khanhtt@vinhuni.edu.vn, khanhdhv.trantu@gmail.com
2. Đậu Đăng Tuấn, CN Kinh tế, Phó Trưởng Phòng, Bí thư chi bộ
Số 23/406, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3851171 (0912.363420); Email: tuandd@vinhuni.edu.vn, dautuan04@yahoo.com
3. Nguyễn Quang Thịnh, ThS Kinh tế, Phó Trưởng Phòng, Phó Bí thư chi bộ
Số 16, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840544 (0915.039049); Email: thinhnq@vinhuni.edu.vn, thinhdhv@gmail.com
4. Nguyễn Thị Thu Hà, CN Kinh tế, Kế toán, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 02, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3841121 (0982.758280); Email: nguyenthithuha_dhv@yahoo.com
5. Trần Thị Thiện, Thủ quỹ
Số 09, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856472 (0983.838969)
6. Đặng Thị Thu Hiền, CN Kinh tế, Kế toán
Số 12A, ngõ 2, đường Đốc Thiết, K.Tân Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3832679 (0903.430033); Email: thuhiendhv.khtc@gmail.com
7. Trần Thị Việt Anh, CN Kinh tế, Kế toán
Số 58, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6567476 (0915047978); Email: vietanhkhtc@gmail.com
8. Trần Thị Thanh Xuân, CN Kinh tế, Kế toán
Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856586 (0983.933489); Email: xuandhv@gmail.com
9. Trần Thị Thu Liên, CN Kinh tế, Kế toán
Số 07, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8901791 (0912.741219); Email: thuliendhv@gmail.com, lienttt@vinhuni.edu.vn
10. Trịnh Thị Dung, KS, Kế toán
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.979255; Email: dungkt661@gmail.com
11. Nguyễn Thị Trà Giang, CN Kinh tế, Kế toán
Xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857109 (01692.696904)
12. Hoàng Việt Dũng, CN TCNH, Kế toán
Xóm 15, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.878287; Email: vietdunghoang@yahoo.com
 
 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - THIẾT BỊ
 
Điện thoại: 038.3856700, phòng mạng: 038.3590670
Năm thành lập: 1959
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 12
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 3; TS: 4; ThS: 2; Cử nhân: 2; KS: 3, CĐ: 1.
 
Trưởng phòng, TBT Tạp chí khoa học: PGS.TS.NGƯT. Trần Văn Ân, ĐT: 0904.162999
Phó Trưởng phòng, Thư ký Toà soạn Tạp chí Khoa học: PGS.TS. Phạm Ngọc Bội, ĐT: 0983.190054
Phó Trưởng phòng: GVC.ThS. Phạm Khắc Lưu, ĐT: 0989.340892
Bí thư chi bộ: CV.CN. Bùi Bá Tỷ, ĐT: 0979.188477
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.KS. Thái Minh Phúc, ĐT: 0912.480164
 
1. Trần Văn Ân, PGS, TS, NGƯT, Trưởng phòng, Đảng uỷ viên
Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học
Số 11, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847177 (0904.162999); Email: antv@vinhuni.edu.vn, tvandhv@gmail.com
2. Phạm Ngọc Bội, PGS, TS, Phó Trưởng phòng
Thư ký Toà soạn Tạp chí Khoa học
Số 09, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856472 (0983.190054); Email: boipn@vinhuni.edu.vnboi1955@gmail.com,
3. Đinh Xuân Khoa, PGS, TS, NGƯT, Tỉnh uỷ viên,
Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, ĐTCQ: 038.3855531
Số 37, đường Đặng Thái Thân, K.8, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3840527 (0913.518382); Email: khoadx@vinhuni.edu.vnkhoadhv@yahoo.com,
4. Lê Văn Bằng, GV, ThS, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm
Số 71, đường Thái Phiên, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843421 (0903.453444); Email: banglv@vinhuni.edu.vn
5. Phạm Khắc Lưu, GVC, ThS, Phó trưởng phòng
Số 14, ngõ 2, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383830657 (0989.340892); Email:luupk@vinhuni.edu.vn
6. Bùi Bá Tỷ, CV, CN, Bí thư chi bộ
Số 08, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551905 (0979.188477); Email: tybb@vinhuni.edu.vnbuibatydhv@yahoo.com,
7. Mai Thị Phin, CV, CN
Số 08, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855726
8. Thái Minh Phúc, CV, KS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
9. Nguyễn Vĩnh Hà, CV, KS
Số 05, ngõ 1A, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551279 (0983.278237); Email: hanv@vinhuni.edu.vn
10. Trần Thị Thái, CV, KS
Khối 11, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0986.209710; Email: thaitt@vinhuni.edu.vn, thaikhtb.dhv@gmail.com
11. Đinh Đức Tài, CV, TS
Khối 7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3567868 (0912.920299); Email: taidd@vinhuni.edu.vn, taidinhdhv@gmail.com
12. Giản Hoàng Anh, KTV
Khối Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6251868 (0915.124606); Email: anhgh@vinhuni.edu.vn
 
 
PHÒNG QUẢN TRỊ
 
Điện thoại: 038.3856694, điều hành phòng học: 038.3552230
Năm thành lập: 16/7/1959 (Quản trị Hành chính). Thành lập mới: 04/9/2001
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 31
Chức danh, trình độ đào tạo: CV: 4, ThS: 1, KS: 2, KTV: 6, NV: 19
 
Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CV.ThS. Nguyễn Hữu Sáng, ĐT: 0912.257426
Phó Trưởng phòng: CV.CN. Trần Đình Luân, ĐT: 0904.171914
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: NVKT. Dương Văn Thuận, ĐT: 0915.126145
Bí thư chi đoàn: CV.CN. Trương Nhật Linh, ĐT: 0978.443558, 0989.999008
 
Tổ Quản lý tài sản - Phòng học - Môi trường: 17
1. Nguyễn Hữu Sáng, CV, ThS, Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng
Phó Chủ tịch Công đoàn trường,
Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557179 (0912.257426); Email: sangnh@vinhuni.edu.vn, huusangdhv@gmail.com
2. Trần Thị Tú Anh, CN, NVKT
Khối 5, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975.212344
3. Đặng Thị Đoan, TH, NV
Đường Hàn Mặc Tử, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856352 (0915.235023)
4. Lê Văn Hải, NV
Phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554107
5. Hồ Thị Lợi, NV
Số 08, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3849554 (0985.496796)
6. Trương Nhật Linh, CV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.443558, 0989.999008; Email: linhtn@vinhuni.edu.vn, nhatlinhun@gmail.com
7. Trần Thị Nhuần, NV
Số 06, Ngõ 6, đường Lê Văn Tám, K.Tân Thành, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3845828 (0914.559087)
8. Cao Thị Thành, NV
Số 05, ngõ 4, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568904 (01232.286679)
9. Nguyễn Thị Tùng, NV
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555729 (0978.442137)
10. Đặng Thị Trúc, CN, KTV
Số 21, ngõ 186, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3533825 (01675.355065)
11. Trần Hậu Vinh, CN, CV
Số 235, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552706 (0976.234715)
12. Nguyễn Thị Xuân, NV
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856365
13. Âu Đăng Thất, NV
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856365 (0915.127547)
14. Nguyễn Thị Thuý Hằng, CN, KTV
Số 03, ngách 1, đường Hermann Gmeiner, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.640399
15. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, CN, KTV
Khối 9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0974.511226
16. Nguyễn Thị Như Hoa, CĐ, KTV
Số 49, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ
ĐT: 038.3555898 (0974.740919)
17. Phạm Tuấn Anh, CN, KTV
Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.373993
 
Tổ Xe: 4
1. Nguyễn Viết Trình, Tổ trưởng, Lái xe
D7, K.4, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3837624 (0912.342167)
2. Lê Hồng Thanh, Lái xe
Số 04, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835446 (0912.583719)
3. Lê Viết Thông, Lái xe
Số 20, P.Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6606553 (0902.218568)
4. Trương Văn Minh, Lái xe
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.351002
 
Tổ Sửa chữa: 4
1. Nguyễn Xuân Lâm, TH, KTV, Tổ trưởng
Số 02, ngõ 3, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855129 (0913.010026)
2. Ngũ Duy Dũng, NV
Khối 15, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551117 (01686.600585)
3. Dương Văn Thuận, NVKT, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 02, ngõ 167, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3563974 (0915.126145)
4. Nguyễn Đình Thắng, NVKT
Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551719 (0914.360735)
 
Tổ Điện: 6
1. Trần Đình Luân, CV, CN, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng
Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3556868 (0904.171914)
2. Hoàng Ngọc Dũng, TH, NVKT
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0917.191687
3. Phan Văn Năm, KS, NVKT
Ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551512 (0915.226726)
4. Đặng Thị Tâm, TH, NVKT
Số 02, ngõ 1, đường Hồng Bàng, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3847519 (01222.495886)
5. Võ Văn Vịnh, KS, NVKT
ĐT: 0912.590145
6. Vũ Hữu Hùng, CĐ, NVKT
Khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0942.010646 
 
 
PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
 
Điện thoại: 038.3552493
Năm thành lập: 07/01/2003
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, năm 2008
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 4
Chức danh, trình độ đào tạo: CVC: 2, CV: 2, ThS: 2, CN: 2
 
Trưởng phòng, Bí thư chi bộ TTrGD - ĐBCL: CVC.ThS. Hà Văn Sơn, ĐT: 0912.480120
Phó Trưởng phòng: CVC.CN. Nguyễn Thế Hùng, ĐT: 0915.127377
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Nguyến Đức Sừu, ĐT: 0913.364059
 
1. Hà Văn Sơn, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ
Số 02, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856662 (0912.480120); Email: havansondhv@gmail.com
2. Nguyễn Thế Hùng, CVC, CN, Phó Trưởng phòng
Số 36, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3846133 (0915.127377); Email: thehungdhv@gmail.com
3. Nguyến Đức Sừu, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 91, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855580 (0913.364059)
4. Trần Thị Hằng, CV, ThS
Khu tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555728 (01226.492296)
 


 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
Điện thoại: 038.3856102, 3561111
Năm thành lập: 1959
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 5
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, CVC: 2, TS: 1, ThS: 3, CN: 1
 
Trưởng phòng: PGS.TS. Mai Văn Trinh, ĐT: 0915.047889
Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ: CVC.ThS. Lê Thị Thu Hà, ĐT: 0983.048108
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc, ĐT: 0915.001281
 
1. Mai Văn Trinh, PGS, TS, Trưởng phòng, Đảng ủy viên
Số 01, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3555274 (0915.047889); Email: trinhmv@vinhuni.edu.vn, maitrinhdhv@gmail.com.
2. Lê Thị Thu Hà, CVC, ThS, Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ
Số 47, đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834832 (0983.048108); Email: haltt@vinhuni.edu.vn, lethithuha048208@yahoo.com
3. Hà Văn Ba, CVC, ThS,
Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường
Số 17, ngõ 6, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855162 (0986.314678); Email: havanbadhv@yahoo.com
4. Nguyễn Thị Xuân Lộc, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 16, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552044 (0915.001281); Email: xuanloctrang@yahoo.com
5. Phạm Đình Mạnh, CV, CN
Số 101, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856357 (0917.128252); Email: dinhmanh_pham@yahoo.com
 
 
TRẠM Y TẾ
 
Điện thoại: 038.3855765
Năm thành lập: 1959; sát nhập: 15/12/2003; tái thành lập: 21/4/2008
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 10
Chức danh, trình độ đào tạo: Bác sỹ: 2, Y sỹ: 4, Y tá: 3, DSTH: 1
 
Trưởng Trạm, Phó Bí thư chi bộ: BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515
Phó Trưởng Trạm, Bí thư chi bộ: Y tá Mai Thị Loan, ĐT: 0983.069068
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Thanh Ngọc, ĐT: 0978.089040
 
1. Thái Thị Tân, Bác sỹ, Trưởng Trạm, Phó Bí thư chi bộ
Số 02, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 038.3856366 (0912.923515); Email: tantt@vinhuni.edu.vn
2. Mai Thị Loan, Y tá TH, Phó Trưởng Trạm, Bí thư chi bộ
Số 26, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855161 (0983.069068); Email: loanmt@vinhuni.edu.vn
3. Nguyễn Thị Hiến, Bác sỹ
Đường Tân Phúc, K.Minh Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3523028 (01253.858926); Email: hiennt@vinhuni.edu.vn
4. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Y sỹ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 24, đường Đặng Thúc Hứa, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3834376 (0978.089040); Email: ngocntt@vinhuni.edu.vn, ngocnguyenthanh75@yahoo.com
5. Nguyễn Hoàng Hà, Y sỹ
Số 15, ngõ 75, Đ.Nguyễn Thiếp, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552235 (0983.552235); Email: hanh@vinhuni.edu.vn
6. Đường Hải Hồng, Y sỹ
Số 04, ngõ 11, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551627 (0982.351627); Email: hongdh@vinhuni.edu.vn
7. Nguyễn Thị Mai Phương, Y sỹ
Số 02, ngõ 45, đường Nguyễn Thiếp, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551559 (0978.625851); Email: phuongntm@vinhuni.edu.vn
8. Đặng Thị Tịnh, Y tá TH
Số 02, ngõ 04, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3552540 (0978450959); Email: tinhdt@vinhuni.edu.vn
9. Cao Thị Thanh Yến, Y tá TH
Số 05, ngõ 23, đường Nguyễn Xuân Linh, K.Vĩnh Thịnh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3532014 (0976619889); Email: yenctt@vinhuni.edu.vn
10. Nguyễn Thị Đức Hạnh, Dược sỹ TH
Số 11, đường Lý Thường Kiệt, K.14, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3563370 (01656779056); Email: hanhntd@vinhui.edu.vn
 
 
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 
Điện thoại: 038.3557952; Email:dbcldhv@yahoo.com.vn
Năm thành lập: 04/4/2007
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 15
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, GVC: 2, CVC: 1, TS: 2, ThS: 8, CN: 5
 
Giám đốc Trung tâm, Phó Bí thư chi bộ: GVC.ThS. Mạnh Tuấn Hùng, ĐT: 0912.246970
Phó Giám đốc Trung tâm: GVC.TS. Trần Đình Quang, ĐT: 0976.655858  
Phó Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Nguyễn Hồng Lộc,ĐT: 0983.502567
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Nguyễn Đình Huy, ĐT: 0192.357141
 
1. Mạnh Tuấn Hùng, GVC, ThS, Giám đốc Trung tâm, Phó Bí thư chi bộ
K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558818 (0912.246970); Email: manhtuanhungvn@yahoo.com, hungmt@vinhuni.edu.vn
2. Trần Đình Quang, GVC, TS, Phó Giám đốc Trung tâm
Số 41, đường Hồ Sỹ Đống, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568278, 6532826 (0976.655858); Email: quangtd@vinhuni.edu.vn.
3. Nguyễn Hồng Lộc, CVC, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm
Số 35, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.502567; Email: locnh@vinhuni.edu.vn, honglocdhv@gmail.com
4. Ngô Sỹ Tùng, PGS, TS,
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, ĐTCQ: 038.3557481
Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557481 (0903.459777); Email: ngositung@yahoo.com, tungns@vinhuni.edu.vn
5. Nguyễn Đình Huy, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 40B, đường Cao Xuân Dục, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590599 (0912.357141); Email: ndinhhuy@gmail.comhuynd@vinhuni.edu.vn,
6. Phạm Lê Cường, CV, CN
Số 101, đường Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856357 (0912.222927); Email: lecuong@vinhuni.edu.vn
7. Hồ Việt Dũng, CV, CN
Số 07, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838672 (0943.699018); Email: hodung1982@gmail.com, dunghv@vinhuni.edu.vn
8. Nguyễn Thị Lan Hương, CV, CN
K.7, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855162 (0982.534678); Email: bahuong_dhv@yahoo.com, huongntl@vinhuni.edu.vn
9. Phan Hùng Thư, CV, ThS
Số 97, đường Nguyễn Xuân Linh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3530388 (0983.507123); Email: phanhungthu2007@yahoo.com, thuph@vinhuni.edu.vn
10. Lê Tiến Thành, CV, ThS
K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855635 (0983.584768); Email: thanhdhv78@yahoo.com, thanhlt@vinhuni.edu.vn
11. Phạm Thị Quỳnh Nga, CV, ThS
K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.255 560; Email: ptquynhnga@yahoo.com, ngaptq@vinhuni.edu.vn
12. Trần Thị Minh Hảo, CV, ThS
Số 66, đường Ngô Sỹ Liên, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3569825 (0982.022119); Email: haoqac@gmail.comhaottm@vinhuni.edu.vn,
13. Nguyễn Bắc Giang, CV, CN
Số 06, đường Đàm Văn Lễ, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.475194; Email: bacgiangdhv@gmail.com
14. Nguyễn Mai Phương, CV, ThS
Số 44, đường Lý Thái Tông, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0987.465662; Email: maiphuong.vinhuni@gmail.com
15. Nguyễn Thị Thanh, CV, CN
Nhà B4, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0945.572322; Email: nguyenthitrathanh@gmail.com.vn
 
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
 
Điện thoại: 038.3556123
Năm thành lập: 29/10/2010
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 3
Chức danh, trình độ đào tạo: GVC: 2, CV: 1, TS: 1, ThS: 2
 
Giám đốc trung tâm, Bí thư chi bộ: GVC.ThS. Nguyễn Đình Thể, ĐT: 0974.985898
Phó Giám đốc trung tâm: GVC.TS. Hoàng Mạnh Hùng, ĐT: 0912.128745
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Thái Thị Hồng Vinh, ĐT: 0988.687789
 
1. Nguyễn Đình Thể, GVC, ThS, Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ
Số 17, đường Nguyễn Xí, tổ 3, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3568004 (0974.985898); Email: thenguyendinhdhv@gmail.com
2. Hoàng Mạnh Hùng, GVC, TS, Phó Giám đốc, Phó Bí thư chi bộ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường
Số 02, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558301 (0912.128745); Email: hunghm@vinhuni.edu.vn, homahung@yahoo.com
3. Thái Thị Hồng Vinh, CV, ThS
Số 69, đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.687789; Email: vinhtth@vinhuni.edu.vn, thaivinhdhv@gmail.com
 
 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 
Điện thoại: 038.3856364; Fax: 038.3552424
Năm thành lập: 11/10/1996
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 7
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 2, CVC: 2, TS: 2, ThS: 2, CN: 1
 
Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ: PGS.TS. Phạm Ngọc Tân, ĐT: 0987.793999
Phó Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0915.770777
Phó Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Lê Văn Hậu, ĐT: 0913.027367
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CVC.ThS. Lê Văn Hậu, ĐT: 0913.027367
 
1. Phạm Ngọc Tân, PGS, TS, Giám đốc Trung tâm, Bí thư chi bộ
Số 35, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855325 (0987.793999); Email: tanpn@vinhuni.edu.vn, drphamngoctan@yahoo.com.vn
2. Bùi Văn Dũng, CVC, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm
Số 4, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856263 (0915.770777); Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn
3. Lê Văn Hậu, CVC, ThS, Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 11, ngõ B1 Đinh Lễ, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3838378 (0913.027367); Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn
4. Thái Văn Thành, PGS, TS, Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, ĐTCQ: 038.3856835
Số 37, đường Lương Thế Vinh, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3590214 (0913.384618); Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com, thanhtv@vinhuni.edu.vn
5. Phan Đình Hường, CV, CN
Đường Bạch Liêu, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.383364; Email: phandinhhuong@gmail.com, huongpd@vinhuni.edu.vn
6. Nguyễn Thị Hải Sinh, CV, ThS
Số 23, đường Nguyễn Xí, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.33590492 (0912.741678); Email: nhsinh2011@gmail.com, sinhnh@vinhuni.edu.vn
7. Nguyễn An Hoà, CV, ThS, Trực Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh
ĐTCQ, Fax: 08.38339720
ĐT: 0986.098645; Email: anhoadhv@gmail.com
 
 
 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Tên tiếng Anh: Vinh University Centre for Languages and Informatics
 
 
Điện thoại: 038.3855259
Năm thành lập: 1989
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 05
Chức danh, trình độ đào tạo: PGS: 1, CV: 4, TS: 1, ThS: 1, CN: 3
 
Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Lê Đình Tường, ĐT: 0913.327085         
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CN. Lê Thị Hồng Phương, ĐT: 0914.759039
 
1. Lê Đình Tường, PGS, TS, Giám đốc Trung tâm
Số 21, đường Trần Đăng Dinh, K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3833.406, (0913.327.085); Email: tuongld@gmail.com, tuongld@vinhuni.edu.vn
2. Lê Thị Hồng Phương, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Số 36, ngõ 5, đường Cao Bá Quát, K.12, Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3563772 (0914.759039); Email: lehongphuongdhv@gmail.com
3. Phan Thị Thuỷ, CV, CN,
Số 32, đường Hàn Mặc Tử, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.856466 (0915.396342); Email: phanthuydhv@gmai.com
4. Phạm Thị Hiền, CV, CN
Số 07, hẻm 3, ngõ 4, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6519457 (0907.340977); Email: phamthihiendhv@gmai.com
5. Nguyễn Thị Phương Thảo, CV, ThS
Số 13, ngõ 2, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.6668433 (0974.270092); Email: phuongthao15209@gmail.com.vn
 
 
TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
 
Điện thoại: 038.3856701, 3855861
Năm thành lập: 21/4/2008
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 17
Chức danh, trình độ đào tạo: CVC: 1, CV: 14, ThS: 2, CN: 12, TC: 3
 
Giám đốc, Bí thư chi bộ: CV.ThS. Lê Công Đức, ĐT: 0983.140345
Phó Giám đốc: CVC.CN. Trần Xuân Tùng, ĐT: 0912.518626
Phó Giám đốc: CS.CN. Trần Minh Công, ĐT: 0904.159369
Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.CN. Nguyễn Bá Út, ĐT: 0912.193495
Bí thư chi đoàn: CV.CN. Nguyễn Ngọc Quyến, ĐT: 0943.016586
 
Bộ phận tư vấn, hỗ trợ và việc làm sinh viên: 4
1. Đoàn Văn Minh, CV, ThS, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận
CV bán chuyên trách Văn phòng Đảng uỷ trường
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0974.943.777, 0914.530.999; Email: doanminhdhv@gmail.com, doanminh@vinhuni.edu.vn
2. Lê Công Đức, CV, ThS, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm
Phó Trưởng Phòng CTCT-HSSV, ĐTCQ: 038.3855976
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.140345; Email: duclc@vinhuni.vn, lekongduc@gmail.com
3. Nguyễn Ngọc Quyến, CV, CN, Bí thư chi đoàn
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0943.016586; Email: ngocquyendhv@gmail.com, ngocquyen@vinhuni.edu.vn
4. Phạm Thị Quỳnh Như, CV, CN
Khối Tân Nam, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.8601195 (0989255138); Email: nhupq@vinhuni.vn
 
Bộ phận Quản lý nội trú: 13
1. Trần Minh Công, CS, CN, Tổ trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm
Số 18, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383849584 (0904.159369); Email: tranminhcong62dhv@gmail.com
2. Trần Xuân Tùng, CVC, CN, Phó Giám đốc Trung tâm
Số 17, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856492 (0912.518626); Email: tungtx@vinhuni.vn
3. Nguyễn Bá Út, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Khối 9, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3843665 (0912.193495)
4. Trần Thị Thu Chung, NV, CN
Khối Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01679.989982
5. Trần Thị Bích Lan, NV, TC
Số 04, ngõ 3, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01239.284393, 0917444205
6. Phan Thị Sâm, NV, TC
Số 144, đường Nguyễn Trãi, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3851728 (0988090678)
7. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CV, CN
Số 2/2, ngõ 18, đường Phượng Hoàng Trung Đô, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.551631 (0987.332735)
8. Trịnh Thị Thanh,CV, CN
Số 02, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856662 (0936.284171)
9. Nguyễn Thị Sen, CV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.610588 (0943.028289); Email: hongsendhv@gmail.com
10. Trần Thị Diệu Quỳnh, CV, CN
Khu Tập thể Trường Đại học Vinh, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.565655; Email: trandieuquynh47ctl@gmail.com
11. Nguyễn Thị Mai, CV, CN
Khối 6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0914.444156
12. Hoàng Thị Hương Giang,CV, CN
Đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3558998 (0978.265310)
13.  Đào Việt Hồng, CV, CN
Khối 7, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856190 (0914.372508)
 
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO
 
Tên giao dịch quốc tế: Nguyen Thuc Hao Library and Infomation Center
Website: http://lib.vinhuni.edu.vn
Hệ thống Thư viện số: http://220.231.122.108:8081
Điện thoại:
- Ban Giám đốc: 038.3856698; Fax: 038.3856698
- Văn phòng: 038.3555145
- Phòng Thông tin tư liệu (mạng): 038.3557460
- Phòng Phân loại - Biên mục: 038.3557459
- Xưởng in: 038.3856647
Năm thành lập: 2009 (1959)
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 40
Chức danh, trình độ đào tạo: TVVC, CVC: 2, TVV, CV, KTV: 20, NVKT: 9; ThS: 4, CN, CĐ: 20, TC: 8, SC: 2.
 
Giám đốc, Bí thư chi bộ: TVVC.ThS. Vũ Duy Hiệp, ĐT: 0983.728958
Phó Giám đốc: CV.ThS. Nguyễn Đức Bình, ĐT: 0913.028789
Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CV.ThS. Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 0912.583729
                         
Tổ Thông tin - Tư liệu: 7
1. Nguyễn Thái Sơn, CV, ThS, Phó Giám đốc, Tổ trưởng,
Chủ tịch Công đoàn bộ phận,
Đường liên thôn 2, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.583729; Email: sonnguyenthaidhv@gmail.com
2. Ngô Thị Thuý Lan, CV, CN
Khối Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3591248 (0944.542955)
3. Nguyễn Tuấn Minh, KTV, CN
Số 42, đường Bùi Thị Xuân, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3554857 (0934.258668); Email: nguyenminhdhv@yahoo.com.vn
4. Nguyễn Thị Hà Hạnh, KTV, CN
Số 44, ngõ 4, đường Siêu Hải, khối 14, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0949.996393; Email: hahanhdhv@yahoo.com.vn
5. Phạm Duy Hải, CV, CN
Xóm 11, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3842079; 0912.212266
6. Nguyễn Thị Thương, KTV, CĐ
Số 26, ngõ 2, đường Đặng Thai Mai, xóm 12, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3511041 (0947.518999); Email: thuongtv.dhv@gmail.com
7. Nguyễn Tuấn Nghĩa, CV, CN
Số 33, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3856142 (01239.247267, 0904.677724); Email: nguyentuannghia46atin@gmail.com
 
Tổ Phân loại - Biên mục: 9
1. Nguyễn Lê Quang, TVV, ThS, Tổ trưởng
Khối 11, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.108847; Email: nguyenlequang1978dhv@gmail.com
2. Nguyễn Đức Bình, CV, ThS
Số 15A, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855719 (0913.028789); Email: binhdhv@ymail.com, binhnd@vinhuni.edu.vn
3. Nguyễn Thị Mỹ Dung, CV, CN
Số 03, ngõ 51, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0989.651567
4. Lê Thị Vân Anh, CV, CN
Xóm Xuân Hùng, P.Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0945.585659; Email: vananh.library@gmail.com
5. Hoàng Thị Nga, TVV, CN
Khối 7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.665846
6. Nguyễn Phương Thảo, TVV, CN
Khối 10, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.077505
7. Dương Thị Thanh Nga, TVV, CN
Khối Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 0978.333614
8. Nguyễn Thị Hải Yến, TVV, CN
Số 15, ngõ 16, đường Phan Sỹ Thục, K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.209582
9. Nguyễn Thị Nhàn, TVV, CN
Khối Trung Tiến, P. Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: 0976.083786
 
Tổ Hành chính: 4
1. Phan Văn Tài, KTV, CĐ, Tổ trưởng
Số 31, ngõ 50, đường Lê Viêt Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.591212
2. Vũ Duy Hiệp, TVVC, ThS, Giám đốc, Bí thư chi bộ
Số 07, đường Trần Quang Diệu, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.728958, 0917.114328; Email: vuduyhieptvdhv@gmail.com
3. Thái Thị Hoa, CV, CN
Số 03, tổ 11, khối 3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557710 (0973.956085)
4. Cao Thị Thuỷ, KTV, CĐ
ĐT: 0946.607456
 
Tổ Phục vụ: 15
1. Nguyễn Thị Hà Giang, TVV, CN, Tổ trưởng
ĐT: 038.3565445 (0982.044798)
Số 04, ngõ 4, đường Hồ Sỹ Đống, K.Tân Vinh, P. Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
2. Nguyễn Thị Lịch, TVV, CN
Số 02, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551502
3. Thiều Thị Trâm, TVV, CN
Số 35, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.199660
4. Nguyễn Thị Châu, TVV, CN
Khối 10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3536983 (01685.038025)
5. Nguyễn Thị Mơ, CV, CN
Đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3557239 (0975.947067)
6. Nguyễn Thị Thanh Hằng, CV, CN
Khối 12, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3531546 (0973.966738)
7. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, TVV, CN
Số 17, ngõ 21, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3854416 (0945.972219)
8. Phạm Thị Hoài Phương, TVV, CN
Số 80, đường Hà Huy Tập, K.12, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0916.983787
9. Phạm Thị Phương Thảo, TVV, CN
Số 06, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551804 (0982.870109)
10. Lê Thị Thơ, CV, CN
Khối Tân Tiến, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0972.579448
11. Nguyễn Thị Hải Yến, CV, CN
Khối 4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01687.090656
12. Ông Thị Kim Ngân, CV, CN
Ngõ 2, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.33551678 (01257.956767)
13. Thái Thị Ngọc Loan, TVV, ThS
Số 32, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0947.212789
14. Lưu Vân Anh, TVV, CN
Số 09, ngõ 6, đường Ngô Tuân, K.Quang Tiến, P. Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0942.969648
15. Lâm Thu Trang, KTV, CĐ
Số 27, ngõ 2, đường Hồng Bàng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0977.914850
 
Tổ In: 5
1. Võ Thị Định, KTV, CN, Tổ trưởng
Số 03, ngõ 3, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3551913 (0983.046156)
2. Đinh Trọng Thành, NVKT, SC
Số 14, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3564580 (0912.657993)
3. Nguyễn Thị Hà, NVKT, TH
Ngõ 26, đường Hồng Bàng, K.Tân Quang, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3898256
4. Nguyễn Thị Bích Nhung, NVKT, TH
Số 02, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3835446
5. Lê Đức Thắng, NVKT, TH
Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3857915
 
 
VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ VÀ NGÔN NGỮ
 
Điện thoại: 038.3557990
Năm thành lập: 11/4/2007
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 2
Chức danh, trình độ đào tạo: GS: 1, GV: 1, TS: 2
 
 
1. Nguyễn Nhã Bản, Viện trưởng, GS, TS
Số 08, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3855726 (0912.109363); Email: bannn@vinhuni.edu.vn, ngnhaban@yahoo.com
2. Nguyễn Duy Bình, Phó Viện trưởng, GV, TS
Ngõ 50, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3514157 (0982.812309); Email: nguyendbinh@hotmail.com, binhnd@vinhuni.edu.vn
 
 
CÁC BAN, TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG
 
1. Tạp chí Khoa học
            Giấy phép số: 211/GP-BVHTT, ngày 15/7/2003
            Tổng Biên tập: PGS.TS. Trần Văn Ân
            Phó Tổng Biên tập: GS.TS. Đỗ Thị Kim Liên
            Thư ký Toà soạn: PGS.TS. Phạm Ngọc Bội
            ĐT: 038.3856700; Email: tcdhv@yahoo.com
2. Trung tâm Môi trường và Phát triển nông thôn
            Năm thành lập: 2002
            Giám đốc: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Ngọc Hợi
3. Trung tâm Công nghệ phần mềm
            Năm thành lập: 2011
            ĐT: 038.3856839
            Giám đốc: GVC.ThS. Lê Văn Bằng
4. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
            Năm thành lập: 2003
            ĐT: 038.3551541 (VP khoa GDQP)
            Giám đốc: PGS.TS. Đinh Xuân Khoa
            Phó Giám đốc: Thượng tá Trương Xuân Dũng
5. Trung tâm Tư vấn thiết kế và Chuyển giao công nghệ
            Năm thành lập: 2008
            ĐT: 038.3552497 (VP khoa Xây dựng)
            Giám đốc: PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu
6. Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng công nghệ thông tin
            Năm thành lập: 2008
            ĐT: 038.3551345
            Giám đốc: PGS.TS. Mai Văn Trinh
7. Trung tâm Kiểm định an toàn Thực phẩm - Môi trường
            Năm thành lập: 2008
            ĐT: 038.3855751 (VP khoa Hoá)
            Giám đốc: GVC.TS. Nguyễn Hoa Du
8. Trung tâm Thực hành và Tư vấn pháp luật
            Năm thành lập: 2011
            ĐT: 038.3556026 (VP khoa Luật)
            Giám đốc: GV.ThS. Đinh Ngọc Thắng
9. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
            Năm thành lập: 2011
            ĐT: 038.3855777 (VP khoa Vật lý)
            Giám đốc: GVC.TS. Nguyễn Hồng Quảng
10. Trung tâm Thể dục - Thể thao
            Năm thành lập: 2011
            ĐT: 038.3855752 (VP khoa Thể dục)
            Giám đốc: GVC.ThS. Lê Minh Hải
11. Ban Thanh tra Nhân dân (2010 - 2013)
            ĐT: 038.3856331 (VP Công đoàn trường)
            Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Văn Tứ
12. Ban Quản lý dịch vụ
            ĐT: 038.3856331 (VP Công đoàn trường)
            Trưởng ban: PGS.TS. Thái Văn Thành
13. Ban Quản lý các dự án giáo dục
            ĐT: 038.3551310; Fax: 038.3552570
 
 

Danh_ba_Truong_Dai_hoc_Vinh_-_2011_112705102137.doc
 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 
 

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh