Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức
09/04/2009
Công đoàn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, kể từ ngày thành lập Trường đến nay, Công đoàn Trường Đại học Vinh đã tổ chức, vận động cán bộ viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đi đầu trong công cuộc dổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban chấp hành Khoá XXX
TT
Họ và tên
Chức vụ
 
1.         
Nguyễn Thị
Hường
Chủ tịch Công đoàn Trường
2.         
Phạm Minh
Hùng
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó Hiệu trưởng
3.         
Phạm Khắc
Lưu
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
4.         
Phan Lê
Na
Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công
5.         
Hà Văn
Ba
Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Công đoàn
6.         
Hoàng Mạnh
Hùng
Uỷ viên
7.         
Cao Cự
Giác
Uỷ viên
8.         
Nguyễn Thị Bình
Minh
Uỷ viên
9.         
Nguyễn Hữu
Sáng
Uỷ viên
10.     
Đậu Bắc
Sơn
Uỷ viên
11.     
Thái Bình
Dương
Uỷ viên
12.     
Lê Duy
Hùng
Uỷ viên
13.     
Lê Xuân
Sơn
Uỷ viên
14.     
Hoàng Văn
Sơn
Uỷ viên

Ban đời sống

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Phạm Minh Hùng
Phó Chủ tịch-Trưởng ban
2
Nguyễn Hữu Sáng
Phó ban
3
Hoàng Mạnh Hùng
Ban viên
4
Đậu Bắc Sơn
Ban viên
5
Nguyễn Quang Thịnh
Ban viên

Ban chuyên môn

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Hường
Chủ tịch-Trưởng ban
2
Lê Xuân Sơn
Phó ban
3
Cao Cự Giác
Ban viên
4
Hoàng Văn Sơn
Ban viên
5
Thái Bình Dương
Ban viên
6
Bùi Văn Dũng
Ban viên

Ban nữ công

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Phan Lê Na
UVBTV-Trưởng ban
2
Nguyễn Thị Bình Minh
Phó ban
3
Lê Thị Thu Hà
Ban viên
4
Vũ Thị Việt Hương
Ban viên
5
Lê Thị Mai Lâm
Ban viên
6
Trần Thị Kim Oanh
Ban viên

UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

TT
Họ và tên
Chức vụ
1
Hà Văn Ba
UVBTV-Chủ nhiệm UB
2
Phạm Khắc Lưu
Phó Chủ nhiệm UB
3
Nguyễn Thế Hùng
Ban viên
4
Lê Duy Hùng
Ban viên

 
BAN CHẤP HÀNH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOÁ XXX NHIỆM KỲ 2008 – 2010

 
TT
Đơn vị
Họ tên
Chức vụ
1.         
Khoa Toán
Nguyễn thị Hồng Loan
Chủ tich
Trần Đức Thành
Phó chủ tịch
2.         
Khoa Hoá
Cao Cự Giác
Chủ tịch
Nguyễn Thị Chung
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Hương Liên
Uỷ viên
3.         
Khoa Vật lý
Phạm Khắc Lưu
Chủ tịch
Nguyễn Thế Tân
Phó Chủ tịch
Lê Thị Hoa
Uỷ viên
4.         
Khoa Địa Lý
Mai Văn Quyết
Chủ tịch
Võ Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Đông
Uỷ viên
5.         
Khoa Lịch Sử
Nguyễn Thị Bình Minh
Chủ tịch
Lê Thị Hằng
Phó Chủ tcih
Lê Đức Hoàng
Uỷ viên
6.         
Khoa Nông Lâm Ngư
Hoàng Văn Sơn
Chủ tịch
Nguyễn Thức Tuấn
Phó Chủ tịch
Trần Thị Tố Hải
Uỷ viên
7.         
Khoa Công nghệ Thông tin
Phan Lê Na
Chủ tịch
Vũ Văn Nam
Phó Chủ tịch
Vương Thị Hồng
Uỷ viên
8.         
Khoa Giáo dục Tiểu học
Chu Thị Hà Thanh
Chủ tịch
Trần Thị Hoàng Yến
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Hoà
Uỷ viên
9.         
Khoa Giáo dục Chính trị
Thái Bình Dương
Chủ tịch
Lê Văn Thảo
Phó Chủ tich
Nguyễn Thị Mỹ Hương
Uỷ viên
10.     
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Chủ tịch
Trần Văn Hào
Phó Chủ tịch
Trần Thị Lê Na
Uỷ viên
11.     
Khối THPT Chuyên
Lê Thị Kim Dung
Chủ tịch
Trần Hữu Nghinh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Hoa
Uỷ viên
12.     
Khoa Công nghệ
Nguyễn Đức Xuân
Chủ tịch
Nguyễn Thị Kiều Vinh
Phó Chủ tịch
Lê Thanh Hải
Uỷ viên
13.     
Khoa Ngữ Văn
Hoàng Mạnh Hùng
Chủ tịch
Phan Thị Nga
Phó Chủ tịch
Lê Hồ Quang
Uỷ viên
14.     
Khoa Sinh học
Nguyễn Thị Thanh Hội
Chủ tịch
Nguyễn Tiến Cường
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thanh Lam
Uỷ viên
15.     
Khoa Giáo dục Thể chất
Đậu Bắc Sơn
Chủ tịch
Trần Cao Thắng
Phó Chủ tịch
Trần Thị Ngọc Lan
Uỷ viên
16.     
Khoa Sau Đại học
Nguyễn Đình Thước
Chủ tịch
17.     
Phòng Tổ chức Cán bộ
Hà Văn Ba
Chủ tịch
18.     
Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị
Mai Thị Phin
Chủ tịch
19.     
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trần Thị Lan
Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu Hương
Uỷ viên
20.     
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Nguyễn Thị Thu Hà
Chủ tịch
Nguyễn Quang Thịnh
Uỷ viên
21.     
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng
Nguyễn Đình Huy
Chủ tịch
22.     
Phòng Thanh tra Giáo dục
Nguyễn Đức Sừu
Chủ tịch
23.     
Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên
Nguyễn Hồng Lộc
Chủ tịch
24.     
Phòng Hợp tác Quốc tế
Nguyễn Thị Hường
Chủ tịch
25.     
Phòng Đào tạo
Cao Thành Khuông
Chủ tịch
26.     
Ban Quản lý các dự án xây dựng
Lê Văn Lộc
Chủ tịch
27.     
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Phan Đình Hường
Chủ tịch
28.     
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Lê Khắc Phong
Chủ tịch
29.     
Phòng Quản tri
Nguyễn Hữu Sáng
Chủ tịch
¢u Đăng Thất
Phó Chủ tịch
Hồ Thị Hoàn
Uỷ viên
30.     
Trung tâm Thông tin Tư liệu  và Thư Viện
Nguyễn Đức Bình
Chủ tịch
Phan Thế Hoa
Phó Chủ tịch
Nguyễn Lê Quang
Uỷ viên
31.     
Phòng Bảo vệ
Trần Thị Hường
Chủ tịch
Trần Anh Tuấn
Uỷ viên
32.     
Trung tâm Phục vụ sinh viên
Nguyễn Bá Út
Chủ tịch
33.     
Khoa Ngoại ngữ
Lê Duy Hùng
Chủ tịch
Vũ Thị Việt Hương
Phó Chủ tịch
Đặng Ngọc Dũng
Uỷ viên
Nguyễn Thị Lành
Uỷ viên
Phạm Thị Lương Giang
Uỷ viên
34.     
Khoa Giáo dục Quốc phòng
Trần Đức Minh
Chủ tịch
Đoàn Thị Thuý Hà
Uỷ viên
35.     
Trạm Y tế
Nguyễn Thị Hiến
Chủ tịch

In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh