Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức
26/11/2010
Đảng bộ trường Đại học Vinh

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ,

Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường

 khoá XXX, nhiệm kỳ 2010-2015

 

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Trần Văn Ân

Trưởng phòng Quản lý khoa học và Thiết bị

2.          

Nguyễn Hoa Du

Trưởng khoa Hoá học

3.          

Đinh Trí Dũng

Giám đốc Nhà xuất bản

4.          

Đinh Thế Định

Trưởng khoa Giáo dục chính trị

5.          

Hồ Mỹ Hạnh

Phó Trưởng khoa Kinh tế

6.          

Nguyễn Ngọc Hiền

Trưởng khoa Giáo dục

7.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

8.          

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch Công đoàn Trường

9.          

Đinh Xuân Khoa

Hiệu trưởng

10.       

Nguyễn Anh Chương

Bí thư Đoàn trường

11.       

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng Đảng ủy

12.       

Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng

13.       

Nguyễn Thành Quang

Trưởng khoa SP Toán học

14.       

Vũ Ngọc Sáu

Trưởng khoa Xây dựng

15.       

Nguyễn Hồng Soa

Bí thư Đoàn trường, Trưởng phòng HCTH

16.       

Đoàn Hoài Sơn

Trưởng khoa Vật lý

17.       

Thái Văn Thành

Phó Hiệu trưởng

18.       

Trần Văn Thức

Trưởng khoa Lịch sử

19.       

Mai Văn Trinh

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

20.       

Ngô Sỹ Tùng

Phó Hiệu trưởng

21.       

Mai Văn Tư

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên

 

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Đinh Trí Dũng

Giám đốc Nhà xuất bản

2.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

3.          

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch Công đoàn Trường

4.          

Đinh Xuân Khoa

Hiệu trưởng

5.          

Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng

6.          

Thái Văn Thành

Phó Hiệu trưởng

7.           

Ngô Sỹ Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

III. BÍ THƯ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Đinh Xuân Khoa

Hiệu trưởng

 

IV. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Phạm Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

 

V. UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Mạnh Tuấn Hùng

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng

2.          

Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng

3.          

Trần Hậu Thìn

Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư

4.          

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng Đảng uỷ

5.          

Mai Văn Tư

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên

 

VI. CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG UỶ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

1.          

Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng

 

In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh