Trang chủ |   Đăng nhập | English
 
    GIỚI THIỆU      ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    HỢP TÁC QUỐC TẾ    SINH VIÊN

  Cơ cấu tổ chức
05/11/2013
Ban Giám hiệu

 

  HIỆU TRƯỞNG

GS.TS.NGƯT
  Đinh Xuân Khoa


Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:
 1. Công tác Tổ chức - Cán bộ;
 2. Công tác Kế hoạch - Tài chính;
 3. Công tác Hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng;
 4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thiết bị
Phụ trách các đơn vị: Tổ chức cán bộ; Kế hoach - Tài chính; Hành chính - Tổng hợp; phòng QL Khoa học - Thiết bị.
 
   

 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.NGƯT
Phạm Minh Hùng


Trực tiếp phụ trách các công tác
:
 1. Công tác đào tạo đại học chính quy;
 2. Hoạt động của Trường Mầm non thực hành;
 3. Hoạt động của Trường THPT Chuyên;
 4. Công tác chính trị tư tưởng;
 5. Phụ trách công tác phát ngôn của Nhà trường;
 6. Xây dựng phần mềm tổng thể quản trị Nhà trường
Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Công đoàn; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; Hội Cựu chiến binh; TT Nghiên cứu Hồ Chí Minh; Trường THPT Chuyên; Trường Mầm non thực hành; TT Thể dục Thể thao.  
 
 
   

 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.NGƯT
Ngô Sỹ Tùng


Trực tiếp phụ trách các công tác
:
 1. Công tác đào tạo Sau đại học;
 2. Đảm bảo chất lượng và khảo thí
 3. Thanh tra giáo dục;
 4. Đảm bảo tài liệu giáo trình.
Phụ trách các đơn vị: Phòng Sau đại học; TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào; TT Đảm bảo Chất lượng; Phòng Thanh tra giáo dục.
 

 

 
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS
Thái Văn Thành


 

Trực tiếp phụ trách các công tác:

 1. Phụ trách công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học;
 2. Đào tạo từ xa;
 3. Đào tạo cấp chứng chỉ;
 4. Hoạt động của các văn phòng diện;
 5. Dự án GDĐH2;
 6. Công tác thực hành thí nghiệm.
Phụ trách các đơn vị: Trung tâm GDTX; Trung tâm ĐTTX; Trung tâm Thực hành thí nghiệm; Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh và Thanh Hoá; Nhà xuất bản.
 

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS 
Ngô Đình Phương


 

Trực tiếp phụ trách các công tác:

 1. Phụ trách công tác học sinh, sinh viên, học viên;
 2. Hợp tác quốc tế;
 3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 4. An ninh trật tự;
 5. Nội trú;
 6. Hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp;
 7. Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.
Phụ trách các đơn vị: CTCT-HSSV; Hợp tác quốc tế; Trạm y tế; Bảo vệ; Trung tâm Nội trú; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và QHDN; TT CNTT, TT Ngoại ngữ.
 

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG


 

 

TS 
Mai Văn Tư


 

Trực tiếp phụ trách các công tác:

 1. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất

 

Phụ trách các đơn vị: Quản trị; Ban QL các dự án Xây dựng.

In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

© 2008 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn;
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh