Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
30/06/2014
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 6 năm 2014

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:

 
27/06/2014
Lịch học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Thời gian: khai mạc vào 14 giờ thứ Hai ngày 07/7/2014. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

 
31/05/2014
Hướng dẫn sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường hướng dẫn các đảng bộ bộ phận, các chi bộ tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

 
24/05/2014
Nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2018
 
29/04/2014
Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/1/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp); Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 17/1/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Hiến pháp và Quyết định số 1019/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp như sau:

 
12345

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh