Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
31/03/2015
Đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 trong toàn Đảng bộ diễn ra nghiêm túc, đủ nội dung và đúng tiến độ

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong tháng 02 và tháng 03/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã trực tiếp duyệt và chỉ đạo đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường.

 
13/03/2015
Công văn yêu cầu chuẩn bị một số nội dung để tổ chức tốt đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 802-KH/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 và Hướng dẫn số 803-HD/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018; đến nay công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận và các chi bộ đang được tiến hành gấp rút. Qua chỉ đạo Đại hội điểm của Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2015 - 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị cấp ủy, bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

 
09/03/2015
Các biểu mẫu, hồ sơ đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2015
 
10/02/2015
Thông báo phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015-2020
 
10/02/2015
Hồ sơ đề nghị duyệt đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ
 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh