Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
24/04/2015
Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các ban Đảng Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An, các ban Đảng của Tỉnh ủy, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh khoá XXX quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
23/04/2015
Phân công chuẩn bị tham luận cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phân công cho các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chuẩn bị tham luận trình bày tại đại hội như sau:

 
22/04/2015
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 20/01/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như sau:

 
31/03/2015
Đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 trong toàn Đảng bộ diễn ra nghiêm túc, đủ nội dung và đúng tiến độ

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong tháng 02 và tháng 03/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã trực tiếp duyệt và chỉ đạo đại hội các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường.

 
13/03/2015
Công văn yêu cầu chuẩn bị một số nội dung để tổ chức tốt đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 11-TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 802-KH/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 và Hướng dẫn số 803-HD/ĐU ngày 15/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018; đến nay công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận và các chi bộ đang được tiến hành gấp rút. Qua chỉ đạo Đại hội điểm của Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào nhiệm kỳ 2015 - 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị cấp ủy, bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh