Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
26/01/2015
Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

 Căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 - Điều lệ Đảng và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường như sau:

 
26/01/2015
Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI); căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXX nhiệm kỳ 2010-2015; căn cứ nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế về cán bộ của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy như sau:

 
19/01/2015
Quyết định phân loại tổ chức đảng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2014
 
13/01/2015
Thông tri triệu tập hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 
15/12/2014
Công văn đề nghị kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Công văn số 1991-CV/BTCTU ngày 08/12/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu:

 
 
Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa lúc quân và dân cả nước đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh vì hòa bình thống nhất nước nhà, ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Nghị định số 375/NĐ thành lập Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ba năm sau, ngày 28/8/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh, khẳng định bước phát triển của Trường trong xu thế hội nhập. Khoa Sư phạm Ngữ văn (tiền thân là khoa Ngữ Văn) là một trong hai khoa đầu tiên của Trường Đại học Vinh. Từ khi thành lập đến nay, khoa đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, ứng với các giai đoạn phát triển của Nhà trường.

]
'href='http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Donvi/Display/302/0/8965/donvi.htm'>Khoa Sư phạm Ngữ văn - 55 năm xây dựng và phát triển (1959-2014)
12345

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh