Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng các cấp
Tư liệu về Đảng
 
Hoạt động chuyên đề
15/04/2014
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về việc giải phóng Khu nội trú cán bộ

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngày 14/4/2014, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã cho ý kiến về chủ trương giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ để thực hiện chỉnh trang khuôn viên Nhà trường. Để việc giải phóng mặt bằng Khu Nội trú cán bộ được thực hiện đúng tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau:

 
31/03/2014
Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng đợt tháng 12/2013
 
14/03/2014
Công văn của Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thực hiện Công văn số 2830-CV/TU ngày 28/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện một số nội dung sau đây:

 
13/03/2014
Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa - gia đình

Thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24 tháng 3 năm 2011 về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/6/2009 tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nhà trường hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

 
13/03/2014
Trường Đại học Vinh triển khai tự đánh giá chất lượng trường đại học

Ngày 4/3/2014, Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Vinh đã họp để triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng Nhà trường giai đoạn 2008-2013. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách. PGS.TS. Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị.

 
 
12345

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh