Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
07/09/2010
Công văn của Ban Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận

             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Vinh, ngày 20 tháng 08 năm 2010

                            *

                  Số 546-CV/TV

          V.v. tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo

               thực hiện công tác dân vận

 

 

Kính gửi:        - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,

                         - Các đơn vị, các đoàn thể.

                    

 

            Công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng. Thời gian qua, công tác dân vận đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị hướng tới phục vụ nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

            Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng và chính quyền chưa coi trọng công tác dân vận; chưa đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho công tác dân vận. Nội dung phương thức hoạt động của hệ thống dân vận và các đoàn thể nhìn chung vẫn chậm đổi mới. Từ đó, có phần làm hạn chế tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

            Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu:

1. Gắn công tác dân vận với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng và Bác Hồ: "Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân", "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong sinh hoạt, học tập các văn bản về công tác dân vận như bài báo “Dân vận” của chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ viết bài báo "Dân vận" (15/10/1949), Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999) và ngày kỷ niệm truyền thống công tác dân vận của Đảng hằng năm.

            2. Công tác dân vận đi trước một bước, hướng tới vận động, tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tất cả các cấp, các đơn vị. Làm tốt việc sơ kết đúc rút kinh nghiệm, tuyên truyền cổ vũ các điển hình, mô hình "Dân vận khéo" ở các đơn vị.

            3. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về công tác quần chúng. Chăm lo kiện toàn tổ chức, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị định 07, 71, 87 của Thủ tướng Chính phủ về dân chủ cơ sở. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể phải bám cán bộ, bám học sinh, sinh viên, nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, học sinh, sinh viên; rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, học sinh, sinh viên.

            Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần có biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng các nội dung trên. Ban Dân vận Đảng ủy, Văn phòng và các Ban của Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Như kính gửi,                                                                               BÍ THƯ

 

- Đảng ủy, Ban giám hiệu,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

                                                                                                        Đã ký

 

                                                                                               Đinh Xuân Khoa

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh