Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
12/10/2010
Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

 

           ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2010
                             *
                  Số 588-TB/TV
                           THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ TRƯỜNG
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường
và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
 
 
Ngày 05 tháng 10 năm 2010, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học 2009-2010 và định hướng những trọng tâm của công tác Đoàn và công tác Hội trong năm học 2010-2011. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo và các ý kiến tham gia phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:
I. Đánh giá hoạt động của Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường trong năm học 2009-2010
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
- Năm học 2009-2010, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên toàn Trường đã dành được nhiều kết quả mang tính toàn diện và sâu sắc. Các hoạt động được tổ chức nề nếp, có hiệu quả, thể hiện tinh thần sôi nổi, xung kích của tuổi trẻ; từng bước định hình các mô hình hoạt động vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên khi Nhà trường chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các hoạt động của Đoàn và Hội tổ chức đã góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín của Trường Đại học Vinh trong xã hội.
            - Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường đã tổ chức và khẳng định được nhiều mô hình hoạt động cần được tiếp tục đầu tư, nghiên cứu và phát triển như duy trì tốt phong trào sinh viên tình nguyện; đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy trong cán bộ trẻ; phong trào tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện trong học sinh, sinh viên, học viên; phát triển mạnh mô hình các câu lạc bộ, đội, nhóm, các hoạt động lập thân, lập nghiệp, khởi sự kinh doanh; đổi mới công tác thi đua, xếp loại công khai kết quả công tác của cơ sở...
Tuy vậy, hoạt động của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường còn một số tồn tại như công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng thực hiện chưa liên tục, chủ yếu tập trung vào các cuộc thi tìm hiểu, các đợt hoạt động lớn; vẫn còn một bộ phận sinh viên vi phạm quy chế học tập, thi cử, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; một bộ phận sinh viên thờ ơ với sinh hoạt tập thể; hoạt động tại các chi đoàn, chi hội còn hạn chế về nội dung và hình thức...
II. Phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường trong năm học 2010-2011
Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011 đã đề ra, Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường cần khắc phục những tồn tại nêu trên và tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:
- Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động trong tuổi trẻ từ đó phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu các mô hình hoạt động tiêu biểu trong thời gian qua, làm cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên thực sự đi vào cuộc sống, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
            - Triển khai thảo luận tìm ra các giải pháp từ phía đoàn viên, thanh niên để thực hiện khẩu hiệu "Đại học Vinh - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ" nhằm thống nhất hành động và cam kết của người học đối với Nhà trường thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị toàn diện, cơ bản cho học sinh, sinh viên lập thân, lập nghiệp.
            - Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về các mô hình hoạt động của Đoàn và Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ để hoàn thiện quy trình các hoạt động của Đoàn - Hội, đặc biệt là việc xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện của người học; rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm; tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên; khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong sinh viên trên tinh thần vừa “xây”, vừa “chống”; phát triển mạnh mẽ các mô hình tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp trong sinh viên toàn Trường.
            - Quan tâm và triển khai các hoạt động góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường văn hoá trong trường học để đảm bảo học sinh, sinh viên, học viên, đoàn viên, thanh niên là những người chủ thực sự của Nhà trường.
            - Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, xung kích đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống.
- Quan tâm và chỉ đạo triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ sở Đoàn - Hội, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, công tác xây dựng và phát triển Đảng trong thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên.
III. Về các kiến nghị, đề xuất của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Đoàn trường và Hội Sinh viên Trường:
- Đồng ý để Hội Sinh viên Trường chỉ đạo các liên chi hội tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2012 và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2012, vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2010. Giao cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình của Đại hội trình Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đoàn trường duyệt.
            - Đồng ý để Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XXVIII kiện toàn nhân sự và kéo dài nhiệm kỳ sang năm 2011. Ban Chấp hành Đoàn trường cần có văn bản xin ý kiến đồng ý của Đoàn cấp trên và phải được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản cho phép kéo dài.
- Đồng ý để Đoàn trường làm hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp làm quy trình đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh.
Ban Thường vụ Đảng ủy giao cho Ban giám hiệu phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường.
Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, thông báo để các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Trường biết để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
 
 
 

Nơi gửi:         
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An,
- Đảng ủy, Ban giám hiệu,
- Các ban của Đảng uỷ,
- Các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Đinh Xuân Khoa

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh