Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
02/01/2012
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2011

 

       ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    Nghệ An, ngày 23 tháng 12 năm 2011
                            *
                  Số 903-CV/TV
       V.v. đề nghị góp ý cho Dự thảo báo cáo
kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2011
 
 Kính gửi:        - Đảng ủy, Ban giám hiệu,
                         - Các đảng uỷ bộ phận, các chi ủy chi bộ,
                      - Trưởng các đơn vị, các đoàn thể.
                       
            Thực hiện Công văn số 52-CV/TU ngày 17/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xây dựng Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường năm 2011.
            Ban Thường vụ Đảng uỷ đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến và sửa chữa, bổ sung Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường năm 2011 (có văn bản kèm theo).
            Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các đồng chí khẩn trương thực hiện và gửi văn bản góp ý cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 05/01/2011.
 
 
Nơi nhận:                                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Như kính gửi.                                                                         PHÓ BÍ THƯ
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.
  
                                                                                               Phạm Minh Hùng
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh