Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
10/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                 Nghệ An, ngày  09 tháng 1 năm 2012

                             *

                Số 65-BC/ĐU

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

 

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXX; là năm tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Căn cứ Chương trình công tác năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 như sau:

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2011

 

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

- Đảng uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động của Ngành Giáo dục và Đào tạo: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 240-NQ/ĐU của Đảng uỷ về đổi mới phương pháp dạy học; Nghị quyết 234-NQ/ĐU của Đảng ủy về đào tạo theo học chế tín chỉ. Đặc biệt, trong năm 2011, Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết số 666-NQ/ĐU ngày 25/7/2011 về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Nghị quyết số 666 đã đề ra các nội dung và giải pháp tổng thể để nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn mới của Nhà trường, giai đoạn Nhà trường được đầu tư xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

- Chỉ đạo việc hoàn thiện khung chương trình và chương trình chi tiết của các học phần đào tạo Đại học, Sau đại học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội; xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, bước đầu đáp ứng việc giảng dạy và học tập ở các bậc học; đổi mới hoạt động dạy - học; tăng cường công tác dự giờ thăm lớp; triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. Năm 2011, hầu hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường đều đạt, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn cao hơn những năm trước; chất lượng đào tạo cơ bản được giữ vững. Trong đợt xét tốt nghiệp thứ nhất cho sinh viên khoá 48, khoá đào tạo đầu tiên theo hệ thống tín chỉ đã có 2.783 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 9 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 215 sinh viên loại giỏi.

- Chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ, có hiệu quả hơn về quy trình xét chọn, thời gian thực hiện, kinh phí, cách thức đánh giá nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011-2015. Sau hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 1051/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại hội nghị, trong đó đã định hướng 5 nhiệm vụ quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường giai đoạn 2011-2015.

- Đảng uỷ đã chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo khoa học theo kế hoạch như “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học”, “Nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội"; "Hoạt động khoa học công nghệ các lĩnh vực Sinh, Hoá, Nông Lâm Ngư gắn liền với thực tiễn địa phương"; hội thảo lần thứ hai về Khoa học Tự nhiên cho nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ các nước Campuchia - Lào - Malaysia và Việt Nam; hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm thành lập các khoa Vật lý, Hóa học và Sinh học (1961-2011); hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”... Các hội nghị, hội thảo đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tỉnh Bắc Trung bộ cũng như nhiều doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cơ sở liên kết đào tạo, các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự và đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Đảng uỷ đã chỉ đạo thảo luận, tìm kiếm các giải pháp tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Ba Lan, Hoa Kỳ… để nâng cao vị thế và tiềm lực phát triển của Nhà trường. Đặc biệt năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị về các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng.

- Chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của Nhà trường, tăng cường phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, thực hiện các chế độ chính sách kế toán mới, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mới; quy định mua sắm tài sản; quy chế hội đồng giá; xây dựng quy chế quản lý thu và quy trình thanh toán nội bộ... nhờ vậy đã đưa việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước và các nguồn thu của Trường đi vào nề nếp, hiệu quả.

- Đảng uỷ đã tổ chức 2 phiên làm việc với Thường trực Thành uỷ Vinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án mở rộng cơ sở 1 Trường Đại học Vinh. Chỉ đạo tăng cường quản lý xây dựng khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Ký túc xá Hưng Bình, Ký túc xá sinh viên Lào...; quyết toán các dự án xây dựng cơ bản còn tồn đọng; hoàn thành việc triển khai sửa chữa nhà A1, A0 theo kế hoạch, chuyển toàn bộ văn phòng làm việc của các khoa đào tạo đến nhà A0; tăng cường đầu tư thiết bị cho các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Kịp thời lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2020. Chiến lược đã xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng Nhà trường và hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên Nhà trường.

- Trong công tác an ninh, quốc phòng, trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành Chỉ thị số 636-CT/TV ngày 25/7/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU của Tỉnh ủy Nghệ An và triển khai công tác an ninh trật tự trường học, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống liên quan đến gây rối an ninh trật tự trong Nhà trường.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng

- Năm 2011 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành Chỉ thị số 122-CT/TV về chỉ đạo cuộc bầu cử. Điểm bầu cử tại Trường Đại học Vinh là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp của cả nước nên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo và ngày bầu cử thực sự là một ngày hội của cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên toàn Trường.

- Đảng ủy đã tổ chức sơ kết 1,5 năm thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Nhà trường thông qua hệ thống báo chí nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh và nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện và các hoạt động lớn khác.

- Chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thông tin cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên về các vấn đề chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia, tình hình an ninh tư tưởng trong học sinh, sinh viên; tuyên truyền về các chủ trương mới tác động đến tư tưởng cũng như đời sống, sinh hoạt của học sinh, sinh viên như công bố lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 49 của Chính phủ, lộ trình tăng học bổng, các quy chế mới về công tác học sinh, sinh viên, đánh giá học sinh, sinh viên, quy định về sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ… Chỉ đạo thực hiện tốt quy định ba công khai trên website của Trường những thông tin theo hướng dẫn của Bộ. Các thông tin được cập nhật thường xuyên, đảm bảo dễ dàng quản lý, truy cập và tìm kiếm.

- Đã chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng và tuyên truyền rộng rãi trong toàn Trường. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp có biện pháp, kế hoạch đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể để giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút học sinh, sinh viên, học viên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ trong toàn Trường.

- Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn Trường thực hiện đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn với các hoạt động phong phú như tổ chức hội thảo "Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước"; tham gia cầu truyền hình toàn quốc "Hành trình theo chân Bác", hội diễn văn nghệ… Các hoạt động này đã có tác dụng sâu sắc về giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ công chức và học sinh, sinh viên, học viên.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ

- Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng cơ cấu hệ thống các đơn vị chức năng phù hợp với quy mô và sự phát triển của Nhà trường: giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho một số đơn vị; thành lập một số đơn vị mới như Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Trung tâm Thực hành pháp luật và Tư vấn pháp lý; Nhà xuất bản Đại học Vinh; thành lập một số tổ chức đảng để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 14 đảng bộ bộ phận, 52 chi bộ với 800 đảng viên.

- Đảng uỷ đã chỉ đạo công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị cho phù hợp với phẩm chất, năng lực và điều kiện công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đồng ý để Hiệu trưởng bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị hết nhiệm kỳ và các đơn vị mới thành lập đúng quy chế. Nhà trường đã ban hành quy trình tuyển chọn cán bộ, xây dựng các giải pháp để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Bước đầu đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh.

- Chỉ đạo việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, toàn Trường có 950 cán bộ, trong đó có 127 tiến sĩ, 387 thạc sĩ, 55 giáo sư, phó giáo sư. Nhà trường đã ban hành lộ trình đánh giá ngoại ngữ của cán bộ giảng dạy giai đoạn 2011-2013; có chế tài động viên, khuyến khích cán bộ tự học ngoại ngữ, tin học. Hiện tại, Trường có 220 cán bộ học cao học, nghiên cứu sinh, trong đó có trên 52 cán bộ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Đảng ủy đã tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ và xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2011-2015; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Đã tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy định 767-QĐ/TU ngày 14/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp và kết nạp lại người vào Đảng; giúp Thường trực Tỉnh ủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường được tăng cường. Sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Đảng ủy với các đơn vị liên quan trong công tác nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ từng bước đi vào nề nếp; công tác thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội

- Đảng uỷ luôn coi trọng công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Trường. Năm 2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức 3 phiên làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường để chỉ đạo các đoàn thể hoạt động đúng định hướng và có hiệu quả.

- Chỉ đạo thành lập Hội Cựu chiến binh Trường và chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ nhất. Đại hội diễn ra trang nghiêm, phấn khởi và tiết kiệm trên tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ và phát triển. Đã ban hành Chỉ thị số 745-CT/TV để lãnh đạo đại hội các chi đoàn năm học 2011-2012; đại hội đại biểu các Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014; Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2017.

- Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới, Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Trường Đại học Vinh phù hợp với điều kiện và thực tiễn hoạt động của Trường. Đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo, nhờ vậy đã đoàn kết tập hợp mọi lực lượng trong toàn Trường tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Nhà trường.

- Đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3); tổ chức giải thể thao Công đoàn năm 2011; tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III, ngành Giáo dục và Đào tạo, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đạt giải Ba; đẩy mạnh các hoạt động dự giờ, thăm lớp, đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần, ủng hộ học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An với số tiền hàng chục triệu đồng...

- Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam và 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tuổi trẻ Nhà trường tổ chức các hoạt động trong Năm Thanh niên hiệu quả, thiết thực như tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh", "50 năm hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển", quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Liên hoan nhạc trẻ sinh viên toàn Trường lần thứ Năm, Liên hoan nghệ thuật tháng Năm, chương trình nghệ thuật "Tổ quốc nhìn từ biển" hưởng ứng chương trình "Góp đá xây Trường Sa", hội thi cán bộ Đoàn - Hội giỏi lần thứ nhất, Giải bóng đá sinh viên miền Trung cúp HUDA 2011...

- Đã lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi cho đoàn viên, hội viên tạo không khí làm việc dân chủ trong Trường. Hiện nay, toàn Trường có 924 đoàn viên công đoàn sinh hoạt trong 41 công đoàn bộ phận; gần 19.000 đoàn viên, hội viên sinh hoạt trong 18 liên chi đoàn, 1 đoàn trường trực thuộc, 18 Liên chi hội; trên 500 chi đoàn, chi hội; 5 câu lạc bộ, đội, nhóm. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng uỷ, năm 2011, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường đều được cấp trên công nhận là đơn vị xuất sắc.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

- Đảng uỷ đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Chỉ đạo quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện các nghị quyết này với những chương trình, đề án chính như: nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…

- Công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ đã có đổi mới: từ xây dựng kế hoạch, mời báo cáo viên, tổ chức các đảng bộ bộ phận, chi bộ thành 1 lớp tập trung ở cấp Trường. Cách làm này vừa rút ngắn thời gian, vừa đảm bảo chất lượng học tập nghị quyết, vừa đảm bảo số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ, tránh việc triển khai học tập nghị quyết qua loa, làm lướt.

- Bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã ban hành 899 văn bản, trong đó có 2 nghị quyết, 4 chỉ thị, 3 thông báo kết luận, 3 thông tri, 5 kế hoạch, 2 quy chế…; đã tổ chức sơ kết, tổng kết 22 chỉ thị, nghị quyết và thực hiện nhiều báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Đã chỉ đạo Ban giám hiệu xây dựng quy định về công tác văn thư của Trường; xây dựng được hệ thống văn bản điều hành, quản lý phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.

- Năm 2011, toàn Đảng bộ kết nạp mới 369 đảng viên, tăng 33,6% so với năm 2010; chuyển chính thức cho 102 đảng viên dự bị; phát thẻ cho 67 đảng viên, làm lại thẻ hỏng cho 11 đảng viên, cấp lại thẻ mất cho 14 đảng viên ; trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí. Mở 2 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 1.303 học viên; 1 lớp đảng viên mới cho 273 đảng viên dự bị, đảng viên mới kết nạp.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 139-QĐ/BTCTW ngày 8/3/2011; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 14/3/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; Công văn số 278-CV/TU ngày 29/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ hai. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ đều nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ hai và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 19/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới kịp thời, có chất lượng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 có trọng tâm và trọng điểm, đi sâu vào kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót được nhắc nhở, góp ý kịp thời và nghiêm túc xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Đã xóa tên 1 đồng chí trong danh sách đảng viên vì không đủ điều kiện chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

- Đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổng kết công tác xây dựng Đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2011 đúng thời gian quy định; đã thành lập Đoàn kiểm tra, chấm điểm xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ. Các ban của Đảng ủy đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2011 và được các ban của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại xuất sắc, trong đó Ban Dân vận Đảng uỷ và Văn phòng Đảng ủy được xếp loại xuất sắc tiêu biểu.

6. Công tác thi đua khen thưởng

            - Xếp loại tổ chức đảng:

            + Xếp loại trong sạch, vững mạnh: 54 tổ chức đảng

            + Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10 tổ chức đảng

            - Xếp loại đảng viên

            + Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 107 đồng chí.

            + Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ: 622 đồng chí.

            + Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ: 8 đồng chí.

            + Đảng viên chưa phân loại: 24 đồng chí

            - Kết quả khen thưởng

            - Trong năm 2011, Nhà trường và các đoàn thể đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và được khen thưởng với các danh hiệu cao quý:

+ Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của ngành năm học 2010-2011; được Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011.

+ Công đoàn Trường Đại học Vinh được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học 2010-2011.

            + Đoàn trường Đại học Vinh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An công nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011; được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010-2011; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2011.

            + Hội Sinh viên Trường được tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đạt xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010-2011; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2011; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vì có nhiều thành tích xuất sắc trong chăm sóc, giúp đỡ trẻ em ở làng trẻ SOS Vinh.

+ Năm 2011, Trường có 4 giảng viên được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đạt nhiều thành tích trong công tác đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011; 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2011, Trường Đại học Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Đây là sự khẳng định về vai trò, vị thế của Trường Đại học Vinh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

- Căn cứ vào thành tích năm 2011 của các tập thể và cá nhân, Đảng uỷ đã quyết định khen thưởng cho 8 tập thể và 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

            - Đảng uỷ và Hội đồng Nhà trường đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2011; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2007-2011).

B. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Thực hiện chương trình công tác năm 2011, một số nội dung chỉ đạo của Đảng uỷ thực hiện còn chậm so với dự kiến: xây dựng quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường; cụ thể hóa một số quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; mở một số mã ngành đào tạo đại học và sau đại học…

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc còn hạn chế như: chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học và tuyển sinh trung học phổ thông chưa đạt; hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của nhà trường; một số công trình xây dựng cơ bản chưa triển khai đúng tiến độ; hoạt động của cơ sở 2 chưa được quan tâm đúng mức…

3. Việc lãnh đạo chính quyền, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các ban của Đảng uỷ cụ thể hoá một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Trung ương và Tỉnh uỷ có nơi chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng chưa cao. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp. Một số đơn vị làm các báo cáo sơ kết, tổng kết theo chuyên đề chưa đầy đủ, thiếu kịp thời.

4. Một số đơn vị chậm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, không đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử của đơn vị; sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc chưa nhịp nhàng; sự khai thông thông tin đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên có lúc, có nơi còn chậm.

5. Tính chuyên nghiệp, tính chủ động của một số cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị chưa được phát huy một cách đầy đủ. Hoạt động phê bình và tự phê bình của tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chưa thường xuyên.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2012

 

A. PHƯƠNG HƯỚNG

Tích cực chỉ đạo thực hiện phương hướng hoạt động của Đảng bộ đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2010-2015, thông qua là: Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hoá Nhà trường, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số ngành với phương châm: hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.  

B. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập ở mọi bậc học. Tích cực chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến ở một số ngành học. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 234-NQ/ĐU của Đảng uỷ về đào tạo theo học chế tín chỉ; Nghị quyết số 666-NQ/ĐU của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Nghiên cứu, điều chỉnh một số quy định về công tác đào tạo, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, siết chặt quy chế thi, kiểm tra và đánh giá. Chủ động phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực.

- Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy trên cơ sở Chuẩn đầu ra đã công bố năm 2010; đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và các ngành đào tạo sau đại học. Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học để tăng cường văn hóa chất lượng. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng; xây dựng công cụ, quy trình và tiến hành đánh giá giảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; lập kế hoạch tự đánh giá trường đại học và triển khai tự đánh giá chu kỳ tiếp theo.

- Chỉ đạo Ban hành quy chế về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh. Ưu tiên đầu tư về kinh phí, nhân lực cho những đề tài nghiên cứu khoa học có thể ứng dụng vào thực tiễn phát triển của Nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; những đề tài nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khuyến khích nghiên cứu khoa học chung với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học khác.

- Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thông qua việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác. Tập trung đầu tư cho thị trường giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở địa bàn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động. Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế và các chế độ, chính sách mới ban hành. Coi trọng việc lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Hoạt động tài chính đảm bảo minh bạch, rõ ràng, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án mở rộng cơ sở 1; đẩy mạnh xây dựng cơ sở 2 của Nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám định, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và giáo dục về pháp luật, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho học sinh, sinh viên, học viên. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của Nhà trường và đất nước.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng

- Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ ngành, của Nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

            - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Ngành, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Tổ chức học tập chuyên đề của năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.          

            - Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 296-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành việc xây dựng Nhà trường điện tử.

- Chỉ đạo thành lập mới, kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở điều chỉnh, phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo và đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

            - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 80-NQ/ĐU của Đảng uỷ về công tác tổ chức và cán bộ.

- Chỉ đạo tổng kết các đơn vị hết nhiệm kỳ đảm bảo sự ổn định và phát triển của các đơn vị. Chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012-2013 của các đơn vị và Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW đến tận chi bộ, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, từ đó hiểu và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành tốt công tác tổ chức xây dựng đảng.

4. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội

- Tiếp tục lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo dục hoạt động theo đúng Điều lệ và có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, pháp lệnh, nghị định, kết luận của Đảng, Nhà nước và Quốc hội về công tác dân vận: Kết luận 61-KL/TW ngày 08/12/2009 của Ban Bí thư, Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư về Hội Cựu chiến binh, Thông báo số 305-TB/TW ngày 03/02/2010 của Ban Bí thư...

- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể chăm lo sức khoẻ, đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội đại biểu Đoàn trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2017; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2015.

- Chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng được các mô hình hoạt động phù hợp với đào tạo theo tín chỉ để đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh uỷ; trên cơ sở đó xây dựng các chương trình hành động thiết thực, cụ thể gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

- Chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đúng quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Chỉ đạo tổng kết công tác Đảng năm 2012 của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các ban của Đảng uỷ; xét phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012.

            - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng sức lực và trí tuệ của tập thể, năm 2011, Đảng uỷ đã có những chủ trương và giải pháp đúng đắn, những biện pháp thích hợp lãnh đạo Nhà trường đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2012, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

Nơi gửi:                                                                                 T/M ĐẢNG UỶ

   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                       BÍ THƯ

   - Hiệu trưởng Nhà trường,

   - Đảng uỷ viên,

   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,

   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

                                                                     Đinh Xuân Khoa

 

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh