Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
11/05/2012
Thông báo tổ chức tuần triển lãm sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Trung tâm Thông tin - Thư viện

           Nguyễn Thúc Hào

 

THÔNG BÁO

Tổ chức tuần triển lãm sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hướng tới kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012); chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012-2017, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào tổ chức tuần lễ triển lãm sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức chiếu phim về Bác Hồ và giới thiệu thư viện số chuyên đề Hồ Chí Minh. Các hoạt động này nhằm tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp nguồn tài liệu phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, bạn đọc trong và ngoài Trường.

Địa điểm tổ chức: Phòng Tư liệu Trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh (tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, số 182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thời gian tổ chức: Từ ngày 14/5/2012 đến ngày 20/5/2012.

Trung tâm trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, và quý độc giả trong và ngoài Trường tham dự.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

ThS. Vũ Duy Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh