Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Hoạt động chuyên đề
 
Hoạt động chuyên đề
18/06/2012
Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

 

        ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                               Nghệ An, ngày 20 tháng 6 năm 2012
                              *
                Số 533-BC/TV
   
BÁO CÁO
sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
 
 
Năm 2012 là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXX; là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 như sau:
 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng
- Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện quản lý đào tạo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định của Hiệu trưởng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 240-NQ/ĐU về đổi mới phương pháp dạy - học; Nghị quyết số 234-NQ/ĐU về đào tạo theo học chế tín chỉ; Nghị quyết số 666-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Chỉ đạo mở thêm một số mã ngành đào tạo đại học và Sau đại học; thực hiện các chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012; tổ chức “Tháng rèn nghề và Hội thi sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm; đẩy mạnh các hoạt động dự giờ, thăm lớp; đổi mới phương pháp dạy - học; xây dựng quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ...
- Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh; hoàn thành nghiệm thu các đề tài cấp Bộ kết thúc năm 2011; đề xuất danh mục đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước năm 2013; xét chọn và ký hợp đồng với các cá nhân, tập thể thực hiện đề tài cấp Trường năm 2012; tập huấn về đề xuất danh mục đề tài và viết thuyết minh đề tài cấp Bộ. Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với giảng viên và sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học. Chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo khoa học theo kế hoạch như “Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh’’; hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 10 năm thành lập các khoa Xây dựng, Nông Lâm Ngư; tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012...
- Quan tâm chỉ đạo mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước để hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sáu tháng đầu năm 2012, Nhà trường đã tổ chức làm việc, ký kết hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học như Đại học Nakhon Phanom, Đại học Rajabhat Maha Sarakham (Thái Lan);  Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Đại học Y (Trung Quốc),  Đại học Bristol (Hoa Kỳ)… 
- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc có chuyển biến tích cực hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đem lại hiệu quả thiết thực.
- Chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Nhà trường, tăng cường phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, thực hiện các chế độ chính sách tài chính mới, góp phần thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhà trường đã sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành nhiều văn bản quản lý hoạt động thu, chi... nhờ vậy đã đưa công tác kế hoạch, tài chính đi vào nền nếp, hiệu quả.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu Việt Đức để hoàn thành dự án mở rộng cơ sở 1. Tăng cường quản lý xây dựng khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Thực hành nuôi trồng hải sản, Ký túc xá Hưng Bình… Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản còn tồn đọng. Tăng cường đầu tư thiết bị cho các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
- Nhà trường thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng theo quy định của nhà nước. Chỉ đạo thực hiện kịp thời việc nâng lương cho cán bộ, từ mức lương cơ bản 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng.
            - Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú.
2. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng
- Các cấp ủy Đảng luôn nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, tổng hợp và xử lý các thông tin nhanh chóng, tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tạo thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn Trường.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, 122 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, tổ chức Tuần triển lãm sách, tư liệu, chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chỉ Minh... trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, để lại dấu ấn sâu sắc trong cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên. Tổ chức các hoạt động đón tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và tết Songkran của nhân dân Thái Lan tại Trường vui tươi, lành mạnh.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phát động và hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2012; hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2012, tích cực tuyên truyền Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào; chuẩn bị phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2012...
- Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Trường thông qua hệ thống báo chí nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Xây dựng, khoa Nông Lâm Ngư và nhân các sự kiện, hoạt động lớn khác.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng và Ngành Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành việc học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề của năm 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.           Trên cơ sở đó, chấn chỉnh tác phong, lối sống, nâng cao đạo đức, trách nhiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
- Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X); Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/ĐU của Đảng ủy về công tác tổ chức và cán bộ, Đảng ủy đã chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý như sáp nhập Viện nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ vào Nhà xuất bản; thành lập Trung tâm Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Nội trú, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trên cơ sở chia tách, sáp nhập các đơn vị đã có. Thành lập, chuyển giao, sắp xếp, giải thể một số tổ chức đảng để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 14 đảng bộ bộ phận, 52 chi bộ với trên 800 đảng viên.
- Chỉ đạo công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị phù hợp với phẩm chất, năng lực và điều kiện công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của các khoa đào tạo và đồng ý để Hiệu trưởng bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị hết nhiệm kỳ và đơn vị mới thành lập; đã bổ sung, kiện toàn cấp ủy cho các đơn vị đúng quy chế.
- Tích cực chỉ đạo việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức; có chế tài động viên, khuyến khích cán bộ tự học ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, nhiều lớp tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên toàn Trường, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các khoa ngoài sư phạm. Hiện nay, toàn Trường có 224 cán bộ đang đi học, trong đó có 5 cán bộ đi thực tập sinh nước ngoài; 135 cán bộ đi làm nghiên cứu sinh (51 nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 84 cán bộ đi học thạc sỹ (7 cán bộ đi học thạc sỹ ở nước ngoài).
- Đảng ủy đã chỉ đạo việc xét, đề nghị phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; học hàm giáo sư, phó giáo sư năm 2012; việc tính phụ cấp thâm niên cho nhà giáo; nâng lương cho cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư…
4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội
- Tiếp tục coi trọng công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động đúng định hướng và có hiệu quả. Thực hiện tốt Hướng dẫn số 939-HD/BDVTW ngày 22/9/2009 của Ban Dân vận Trung ương. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới, Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị...
- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3); Liên hoan tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức năm 2012; tổ chức Hội nghị sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ khối hành chính; quyên góp, ủng hộ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An với tổng số tiền là 41,600,000 đồng…
- Chỉ đạo tổng kết công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên năm 2011. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam và 81 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tuổi trẻ Nhà trường tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực như: gặp mặt, suy tôn các thế hệ cán bộ Đoàn; Liên hoan Hợp xướng sinh viên lần thứ nhất; giao hữu bóng đá, bóng chuyền; chung kết Hội thi "Nét đẹp nữ sinh" lần thứ tư; đẩy mạnh các hoạt động "Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo"; thăm và tặng quà chiến sĩ bộ đội biên phòng các đồn biên phòng; phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"; chuẩn bị triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2012.
- Các cấp ủy đã chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu các Liên chi đoàn và Đoàn trường trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2012-2014. Đảng ủy đã chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2012-2017 thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn Trường với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ và tình nguyện, quyết tâm vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, vì sự phát triển của Nhà trường.
5. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
- Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng tiếp tục được đổi mới. Đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư (khóa XI); quy định về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" một cách nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra.
- Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc như: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2010-2011; báo cáo thực trạng việc xác định, phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Quy định 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...
- Thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc toàn khoá, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác năm 2012, đảm bảo sinh hoạt định kỳ, chuẩn bị kỹ nội dung trước các kỳ họp. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các các ban, các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách. Các chủ trương xây dựng và phát triển Nhà trường, công tác thu, chi tài chính, tổ chức cán bộ... thuộc thẩm quyền của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đều được đưa ra tập thể thảo luận và quyết định.
- Sáu tháng đầu năm 2012, toàn Đảng bộ kết nạp mới 211 đảng viên, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó có 13 cán bộ ; chuyển chính thức cho 47 đảng viên dự bị; phát thẻ cho 56 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí; mở 1 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 600 quần chúng; 1 lớp đảng viên mới cho 316 đảng viên.
- Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình cán bộ, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên thi đua công tác, học tập, rèn luyện.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường được tăng cường. Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của người học.
- Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm và trọng điểm, đi sâu vào kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 4 tổ chức đảng và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp); kiểm tra được 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót được nhắc nhở, góp ý kịp thời và nghiêm túc xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Đã xóa tên 1 đồng chí trong danh sách đảng viên vì không đủ điều kiện chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc còn hạn chế như: chỉ tiêu tuyển sinh một số hệ đào tạo chưa đạt; hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của nhà trường; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, khoa học công nghệ còn ít; công tác giải phóng mặt bằng mở rộng cơ sở còn có một số khó khăn, vướng mắc; chưa xây dựng được quy hoạch phát triển tổng thể Nhà trường giai đoạn 2012-2020…
2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trong Nhà trường có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, một số lĩnh vực, thủ tục còn rườm rà. Nhiều đơn vị không đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử. Việc cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên có lúc, có nơi còn chậm. Triển khai, phổ biến, học tập chỉ thị, nghị quyết có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
3. Tính chuyên nghiệp, tính chủ động của cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị chưa được phát huy một cách đầy đủ. Sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao có lúc chưa nhịp nhàng. Một số ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ chưa bố trí được nhiều thời gian đi sinh hoạt, kiểm tra, chỉ đạo đơn vị được phân công phụ trách.
4. Nội dung, phương thức, chất lượng tổ chức hoạt động của các đoàn thể quần chúng ở cấp cơ sở có lúc, có nơi chậm đổi mới, thiếu cụ thể, hiệu quả hoạt động chưa cao.
5. Việc lãnh đạo chính quyền, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các ban của Đảng uỷ cụ thể hoá một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Trung ương và Tỉnh uỷ có nơi chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng chưa cao. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp, có nơi chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa và phát huy yếu tố tích cực. Phát hiện và tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn ít.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
 
I. PHƯƠNG HƯỚNG
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong giai đoạn 2010-2015 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXX thông qua là: Quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hoá Nhà trường, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học trọng điểm tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số ngành với phương châm: hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.  
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng
- Tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập ở mọi bậc học. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 666-NQ/ĐU của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Chủ động phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tiễn xã hội và sử dụng nhân lực.
- Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy trên cơ sở Chuẩn đầu ra đã công bố năm 2010; đồng thời xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo đại học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và các ngành đào tạo Sau đại học. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng; tiến hành đánh giá giảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; lập kế hoạch tự đánh giá trường đại học và triển khai tự đánh giá chu kỳ tiếp theo.
- Ưu tiên đầu tư về kinh phí, nhân lực cho những đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phát triển của Nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; những đề tài nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thông qua việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác.
- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Vinh giai đoạn 2012-2020. Đẩy mạnh thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động. Tiếp tục rà soát quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế và các chế độ, chính sách mới ban hành.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án mở rộng cơ sở 1; đẩy mạnh xây dựng tại các cơ sở của Nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám định, nghiệm thu công trình xây dựng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh trật tự trong Nhà trường; có biện pháp đấu tranh chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
2. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng
- Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ ngành, của Nhà trường.
            - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Ngành. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị một cách sâu rộng, thiết thực.
            - Tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao để phát triển, cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ, chính sách của Nhà trường, tính tích cực của những thành tựu đã đạt được, để phát huy, duy trì, phát triển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc trên đất liền…
3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
- Tích cực thực hiện Chỉ thị số 296-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở điều chỉnh, phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo và đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định.
- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.
- Tổ chức rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các khoa đào tạo theo hướng dẫn của Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012-2013 của các đơn vị và Nhà trường.
- Đổi mới công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng theo hướng gắn hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao.
4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội
- Tiếp tục lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức hoạt động theo đúng Điều lệ và có hiệu quả.
- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể chăm lo sức khoẻ, đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
- Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
- Chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Đảng. Làm tốt công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đúng quy định.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.
- Chỉ đạo tổng kết công tác Đảng năm 2012 của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các ban của Đảng uỷ; xét phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2012.
            - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bám sát tình hình thực tiễn, tập trung thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
***
 
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nghệ An, của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng sức lực và trí tuệ của tập thể, 6 tháng đầu năm 2012, Đảng uỷ đã có những chủ trương và giải pháp đúng đắn, những biện pháp thích hợp lãnh đạo Nhà trường đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sáu tháng cuối năm 2012, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 
Nơi gửi:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                    BÍ THƯ
   - Đảng ủy, Ban giám hiệu,
   - Các ban của Đảng ủy,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,
   - Các đơn vị, các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                             Đinh Xuân Khoa
 
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh