Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
15/05/2011
Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                 Nghệ An, ngày 15 tháng 5 năm 2011
                           *
 
HƯỚNG DẪN
Làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
 
 
I. NỘI DUNG CÂU HỎI
1. Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam?
2. Phân tích và nêu rõ những đặc điểm (thuận lợi, khó khăn) của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
3. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?
4. Phân tích những nội dung để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?
5. Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?
6. Anh/chị hãy đưa ra những đề xuất, ý tưởng hoặc những ý kiến mà bản thân muốn trình bày với lãnh đạo Nhà trường để phát triển nội dung và hình thức website Trường (địa chỉ www.vinhuni.edu.vn) phục vụ quá trình học tập, công tác và rèn luyện của bản thân, góp phần xây dựng Nhà trường điện tử.
 
II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.
2. Trang bìa yêu cầu ghi rõ:
+ Đảng bộ tỉnh Nghệ An (dòng trên), Đảng bộ Trường Đại học Vinh (dòng dưới) phần trên của bìa.
+ Bài thu hoạch Lớp tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, phần giữa.
+ Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, lớp, khoa, phòng, ban, trung tâm, trạm phần dưới của bìa.
 
III. THỜI GIAN NỘP BÀI
- Các học viên hoặc đại diện lớp/khoa/phòng/ban/trung tâm/trạm nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đoàn trường.
- Thời gian: chậm nhất là thứ Sáu ngày 20/5/2011.

- Nhận chứng chỉ trong tháng 6/2011 tại Văn phòng Đoàn trường.

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh