Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
04/01/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 12 năm 2011

 

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 03 tháng 1 năm 2012
                             *            
                 Số 01-TB/TV
 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 12 năm 2011
 
 
Ngày 03 tháng 1 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2011
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2011.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Lịch sử, Giáo dục chính trị, Kinh tế, Xây dựng và Chi bộ phòng Quản trị kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.     
Nguyễn Duy Diện,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
2.     
Lê Như Hảo,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
3.     
Nguyễn Thị Ngoan,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
4.     
Hoàng Thị Ngọc Trà,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
5.     
Trần Thị Thanh Mai,
Sinh viên lớp 50A khoa Toán học,
6.     
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,
Sinh viên lớp 50B khoa Toán học,
7.     
Bùi Văn Hoàng,
Sinh viên lớp 50B khoa Toán học,
8.     
Trần Thị Thái Hòa,
Học viên cao học khóa 17 khoa Toán học,
9.     
Ngô Thị Tình,
Học viên cao học khóa 17 khoa Toán học,
10.   
Phan Thị Kim Cúc,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
11.   
Xã Văn Hà,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
12.   
Cao Thị Huyền,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
13.   
Nguyễn Hồng Quân,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
14.   
Hoàng Văn Sáng,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
15.   
Cao Thị Long,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
16.   
Lê Thị Lịch,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
17.   
Phạm Thị Hồng Vân,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
18.   
Nguyễn Thị Ngọc Tú,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
19.   
Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Sinh viên lớp 48E khoa Kinh tế,
20.   
Nguyễn Văn Dũng,
Sinh viên lớp 48K khoa Xây dựng,
21.   
Nguyễn Thị Quỳnh,
Sinh viên lớp 48K khoa Xây dựng,
22.   
Lê Thế Thức,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
23.   
Vũ Thị Dung,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
24.   
Lê Thị Duyên,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
25.   
Trần Thị Hương Giang,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
26.   
Phạm Thị Loan,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
27.   
Lê Văn Thông,
Cán bộ phòng Quản trị,
28.   
Trương Nhật Linh,
Cán bộ phòng Quản trị,

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 09/1/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ra quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận khoa Ngoại ngữ và các chi bộ: khoa Giáo dục, phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.     
Nguyễn Công Thành,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngoại ngữ,
2.     
Dương Thị Thanh Thanh,
Cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục,
3.     
Nguyễn Thị Hường,
Cán bộ phòng Hợp tác quốc tế,
4.     
Đào Việt Hồng,
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Sinh viên,
5.     
Đậu Thị Kim Chung,
Cán bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm,
6.     
Nguyễn Thị Kim Chung,
Cán bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm,

 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ trưởng khoa của các khoa: Toán học, Sinh học, Hóa học, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.
- Thời gian tổng kết: trong tháng 2 năm 2012.
- Quy trình: các khoa tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa 2006-2011, lấy phiếu tín nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2011-2016. Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm và kết luận của hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, đồng chí Hiệu trưởng sẽ ra quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2011-2016.
            - Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chỉ đạo việc tổng kết nhiệm kỳ của các khoa, đảm bảo sự ổn định và phát triển của các đơn vị.
            2. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất về chủ trương thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Luật, có 2 chi bộ trực thuộc là Chi bộ cán bộ khoa Luật và Chi bộ học viên, sinh viên khoa Luật để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua.
            3. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và đồng ý để Chi bộ khoa Điện tử viễn thông thực hiện quy trình bổ sung thêm 1 cấp ủy viên.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chuẩn y đề nghị của các đơn vị về kiện toàn cấp ủy:
- Đồng chí Lê Xuân Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên, giữ chức Bí thư chi bộ Trường Trung học phổ thông chuyên nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học phổ thông chuyên, giữ chức Phó Bí thư chi bộ Trường Trung học phổ thông chuyên nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Lê Thị Hồng Phương, Trợ lý Quản lý sinh viên khoa Vật lý, giữ chức Bí thư chi bộ học viên, sinh viên khoa Vật lý nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Lê Văn Vinh, học viên cao học khóa 18 khoa Vật lý, giữ chức Phó Bí thư chi bộ học viên, sinh viên khoa Vật lý nhiệm kỳ 2010-2013.
- Đồng chí Trần Thị Kiều Oanh, sinh viên lớp 50K khoa Nông Lâm Ngư, giữ chức Phó Bí thư chi bộ học viên, sinh viên khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2010-2013.
5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư chi bộ cán bộ khoa Giáo dục thể chất, giữ chức Phó Trưởng khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2009-2014.
- Đồng chí Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Bí thư chi bộ phòng Đào tạo, giữ chức Phó Trưởng phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Phạm Hồng Ban, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Sinh học, giữ chức Trưởng bộ môn Thực vật, khoa Sinh học.
6. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thông qua nội dung và hình thức đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị năm 2011; thống nhất cử cán bộ đi đào tạo cao cấp chính trị - hành chính và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2012.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: Công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ 1 và đăng ký học học kỳ 2 năm học 2011-2012 của sinh viên các khoá; kế hoạch thực tập sư phạm, thực tập nghề của sinh viên năm cuối; kết quả tổ chức hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”…
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng, công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất với các nội dung chủ yếu như: công tác thanh, quyết toán kinh phí của Nhà trường năm 2011; dự toán ngân sách của Nhà trường năm 2012; kết quả triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2011…
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thông qua Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012; Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2012; Hướng dẫn thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015; Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ban Thường vụ Đảng uỷ đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản này.
VII. CHO Ý KIẾN VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011
            1. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận về kết quả kiểm tra, chấm điểm xếp loại các đảng bộ bộ phận, các chi bộ năm 2011 và dự kiến xếp loại các tổ chức đảng năm 2011 để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua.
2. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2011 để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua.
            3. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thảo luận và thông qua nội dung hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường năm 2011 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý 4 năm 2011 tổ chức vào ngày 06/1/2012. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phân công đồng chí Phạm Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường năm 2011; dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2012; đồng chí Ngô Đình Phương chuẩn bị dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2012; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu chuẩn bị báo cáo kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2011; Văn phòng Đảng ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy chuẩn bị hồ sơ xét khen thưởng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2011.
VIII. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 28/11/2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.
- Công văn số 208-CV/UBKT ngày 02/12/2011 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về chi tiền thưởng cho đối tượng được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.
- Công văn số 669-CV/TU ngày 02/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm 2011.
- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.
- Thông báo số 376-TB/TU ngày 06/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, định hướng kế hoạch năm 2012; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời kỳ 2011-2020.
- Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Hướng dẫn số 09-HD/TGTU ngày 13/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
- Báo cáo số 67-BC/TGTU ngày 13/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình tâm trạng và dư luận xã hội trong tỉnh tháng 11 năm 2011.
- Hướng dẫn số 10-HD/TGTU ngày 14/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và năm 2012.
- Công văn số 377-CV/BTCTU ngày 15/12/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về mua và sử dụng Tạp chí Xây dựng đảng.
- Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 19/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Công văn số 402-CV/VPTU ngày 20/12/2011 của Văn phòng Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an toàn công tác cơ yếu và sản phẩm mật mã.
- Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 21/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công văn số 253-CV/TGTU ngày 23/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc cử cán bộ tham gia đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy.
- Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 26/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012) và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn.
- Quyết định số 1426-QĐ/TU ngày 28/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh phí cho tổ chức cơ sở đảng.
IX. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 1 NĂM 2012
1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/1/1950-09/1/2012); 66 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam (03/1/1946-03/1/2012); kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012) gắn với hoạt động mừng Xuân Nhâm Thìn và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.
2. Tổ chức quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ ba và hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
3. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012.
4. Chỉ đạo thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên và lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học khóa XVII.
5. Tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2012.
6. Chỉ đạo hoạt động quyết toán tài chính của Nhà trường năm 2011.
7. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm 2012 của Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy.
8. Xét đề nghị phát thẻ đảng viên đợt 03/2/2012.
 
 
Nơi nhận:                                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                         BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                                  Đinh Xuân Khoa
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh