Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
19/03/2012
Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2012

 

    ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   UỶ BAN KIỂM TRA                     Nghệ An, ngày 15 tháng 3 năm 2012

                              *

                Số 212-TB/UBKT

 

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường

 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI); căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh khóa XXX; căn cứ nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế về cán bộ của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, ngày 15/3/2012, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy như sau:

1. Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về toàn bộ hoạt động và các lĩnh vực công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy...

- Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ký các văn bản trình cấp ủy cấp trên, Uỷ ban Kiểm tra cấp trên; các quyết định về thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

- Phụ trách theo dõi các đơn vị: Đảng bộ bộ phận khoa Lịch sử; Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục chính trị; Đảng bộ bộ phận khoa Ngoại ngữ; Đảng bộ bộ phận khoa Giáo dục thể chất; Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế; Đảng bộ bộ phận khoa Luật; Chi bộ khoa Địa lý; Chi bộ phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Chi bộ phòng Bảo vệ; Chi bộ phòng Quản trị; Chi bộ phòng Hợp tác quốc tế; Chi bộ Trạm Y tế; Chi bộ Trung tâm Phục vụ Sinh viên.

2. Đồng chí Mai Văn Tư, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy:

- Có trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy được quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường.

- Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khi được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ủy quyền.

- Phụ trách theo dõi các đơn vị: Đảng bộ bộ phận khoa Toán học; Đảng bộ bộ phận khoa Vật lý; Đảng bộ bộ phận khoa Hóa học; Đảng bộ bộ phận khoa Sinh học; Đảng bộ bộ phận khoa Xây dựng; Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin; Chi bộ khoa Giáo dục; Chi bộ Ban Quản lý các dự án xây dựng; Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên; Chi bộ Trường Mầm non thực hành; Chi bộ phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Đồng chí Mạnh Tuấn Hùng, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy:

- Có trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy được quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Phụ trách theo dõi các đơn vị: Chi bộ khoa Đào tạo Sau đại học; Chi bộ khoa Điện tử viễn thông; Chi bộ phòng Đào tạo; Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa và Quan hệ doanh nghiệp; Chi bộ Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng.

4. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy:

- Có trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy được quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Phụ trách theo dõi các đơn vị: Đảng bộ bộ phận khoa Ngữ văn; Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào; Chi bộ phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị; Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ; Chi bộ phòng Hành chính - Tổng hợp.

5. Đồng chí Trần Hậu Thìn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy:

- Có trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy được quy định trong Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Phụ trách theo dõi các đơn vị: Đảng bộ bộ phận khoa Nông Lâm Ngư; Chi bộ khoa Giáo dục quốc phòng; Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm.

Các thành viên của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công này bắt đầu từ ngày 15/3/2012. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thông báo để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ được biết.

 

 

Nơi nhận:                                                                                              T/M UBKT ĐẢNG UỶ

 -  Như điều 3.                                                                                                    CHỦ NHIỆM

-  Đảng uỷ (báo cáo).

 - Lưu Văn phòng Đảng ủy.

 

 

 

 

                                                                                                                 Ngô Đình Phương

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh