Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
20/03/2012
Thông báo mở lớp tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam đợt tháng 4 năm 2012
         ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2012
                             *
                     Số 217-CV/TV
 V.v. mở lớp tìm hiểu về Đảng đợt tháng 4/2012
 
 
               Kính gửi:        
                                                - Các Đảng uỷ bộ phận,
                                                - Các Chi uỷ chi bộ,
                                                - Các đoàn thể.
 
            Thực hiện Chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quyết định mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho quần chúng là cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên trong toàn Trường.
            Thời gian: tháng 4 năm 2012 (có thông báo lịch học cụ thể trên website của Nhà trường và phần mềm eOffice).
            Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.
           Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để các Đảng uỷ bộ phận, các Chi ủy chi bộ, các đoàn thể chỉ đạo cho các công đoàn bộ phận, các liên chi đoàn, chi đoàn lựa chọn giới thiệu những quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng trên.
           Danh sách học viên cử đi học cần đầy đủ các thông tin về họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị và phải được Đảng uỷ bộ phận, Chi uỷ chi bộ duyệt, gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 02/4/2012.
 
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                      BÍ THƯ
    - Các đảng bộ bộ phận,
    - Các chi bộ,                                                                          Đã ký
   - Các đoàn thể.
    - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                    
                                                                                             Đinh Xuân Khoa
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh