Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
09/04/2012
Thông báo về việc sử dụng thư viện số Trường Đại học Vinh

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 


Số:         /TB-ĐHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng thư viện số Trường Đại học Vinh

 
 
 

 

 

Kính gửi: Các Đơn vị trong trường.

 

Trong những năm qua, Trường Đại học Vinh đã triển khai mạnh mẽ việc đầu tư nâng cấp thư viện, tiến hành chuẩn hoá, hiện đại hoá, xây dựng thư viện điện tử/thư viện số, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho Trường Đại học Vinh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào Trường Đại học Vinh đã đưa “Hệ thống quản lý tài nguyên số và khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến qua mạng Internet” phục vụ bạn đọc. Triển khai hệ thống này sẽ giúp cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh có điều kiện thuận lợi sử dụng nguồn tài nguyên thông tin số có giá trị khoa học, chuẩn hoá về nội dung, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; sử dụng nguồn tin điện tử mà không cần đến Thư viện của Trung tâm. Bạn đọc có thể truy cập nguồn tin điện tử, dữ liệu số từ bất cứ máy tính nào có kết nối mạng Internet.

Trong giai đoạn đầu, bạn đọc sẽ được sử dụng toàn văn hơn 12.000 giáo trình, bài giảng của tất cả các chuyên ngành đào tạo (trong đó có 350 giáo trình bài giảng do giảng viên Trường Đại học Vinh biên soạn); hơn 10.000 tên khoá luận đại học, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

 Địa chỉ truy cập:           http://lib.vinhuni.edu.vn  à vào menu Tài liệu số

               hoặc http://tvs.vinhuni.edu.vn

Trường Đại học Vinh thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh được biết để đăng ký sử dụng (có mẫu phiếu đăng ký và hướng dẫn sử dụng kèm theo).

Chi tiết xin liên hệ phòng Mạng - Thông tin: Điện thoại 0383.557460. Di động: 0912583729.

Nhân dịp này, Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác giúp đỡ có hiệu quả của cán bộ, giảng viên và bạn đọc trong việc nâng cao chất lượng kho tài nguyên số, tăng cường nguồn lực thông tin - thư viện.                                               

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

    - Như kính gửi;                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG                   

    - Lưu HCTH, TV.

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                      

  PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng

                                                                          

PHIẾU ĐĂNG KÝ

SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Họ và tên:                                                           Nam/ Nữ

Ngày sinh:

Số CMND:

Hộ khẩu thường trú:

Loại bạn đọc (Cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên, học sinh hoặc bạn đọc tự do):

Thẻ thư viện: Có:                                              Không :

Đơn vị công tác:

Số điện thoại:

Email:

Tôi xin đăng ký sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên số có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào để phục vụ cho công tác, học tập và nghiên cứu khoa học.

Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, các quy định của Trung tâm về sử dụng Thư viện số.

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ Email: thuviendhv@vinhuni.edu.vn

(Bạn đọc có thể đăng ký trực tiếp tại phòng Dịch vụ thư viện số, tầng I, nhà Thư viện 7 tầng).

 

                                                                   Nghệ An, ngày      tháng      năm 20

                                                                             NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh