Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
25/05/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 5 năm 2012

 

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2012
                             *            
                 Số 378-TB/TV
 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 5 năm 2012
 
 
Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2012
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2012.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục chính trị, Luật, Kinh tế, Nông Lâm Ngư, Giáo dục thể chất; Chi bộ các khoa Địa lý, Giáo dục, Giáo dục quốc phòng kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.     
Phạm Minh Ngọc,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
2.     
Đậu Thị Phúc,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
3.     
Mai Thị Phương,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
4.     
Đậu Thị Tâm,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
5.     
Tống Thị Hà,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
6.     
Phạm Thị Tuyết Mây,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
7.     
Vũ Quỳnh Phương,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
8.     
Bùi Như Hải,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
9.     
Phan Thị Hằng,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
10.   
Nguyễn Thị Thu Hiền,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
11.   
Trần Thị Luyện,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
12.   
Nguyễn Thị Ngân,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
13.   
Bùi Thị Thoa,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
14.   
Hà Thị Thuận,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
15.   
Hà Thị Thúy,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
16.   
Phùng Thị Hoài Thương,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
17.   
Vi Văn Vui,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
18.   
Phạm Thị Chi,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
19.   
Bạch Thị Thu Hường,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
20.   
Phạm Thị Huyền Trang,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
21.   
Trần Thị Thu Thủy,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
22.   
Nguyễn Thị Vang,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
23.   
Phan Thị Ngọc,
Sinh viên lớp 50B khoa Ngữ văn,
24.   
Nguyễn Thị Thúy,
Sinh viên lớp 50B khoa Ngữ văn,
25.   
Lê Thị Vân,
Học viên cao học khóa 18 khoa Ngữ văn,
26.   
Lang Văn Hiệp,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
27.   
Đặng Thị Hồng Mến,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
28.   
Nguyễn Thế Quân,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
29.   
Trương Thị Ngọc Quỳnh,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
30.   
Võ Thị Kim Liên,
Sinh viên lớp 49B khoa Vật lý,
31.   
Vương Thị May,
Sinh viên lớp 49B khoa Vật lý,
32.   
Nguyễn Đức Tiến,
Sinh viên lớp 49B khoa Vật lý,
33.   
Trần Thị Kim Chi,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
34.   
Nguyễn Thị Quý,
Sinh viên lớp 49K khoa Hóa học,
35.   
Nguyễn Thị Hồng Thúy,
Sinh viên lớp 49K khoa Hóa học,
36.   
Đinh Thị Hoàn,
Sinh viên lớp 50K khoa Hóa học,
37.   
Nguyễn Thị Thùy Dung,
Sinh viên lớp 49A khoa Sinh học,
38.   
Đỗ Thị Thùy Linh,
Sinh viên lớp 49A khoa Sinh học,
39.   
Lê Thị Cẩm Nhung,
Sinh viên lớp 49A khoa Sinh học,
40.   
Hoàng Thị Kim Oanh,
Sinh viên lớp 49A khoa Sinh học,
41.   
Phan Thanh Thủy,
Sinh viên lớp 49A khoa Sinh học,
42.   
Võ Thị Hằng Hải
Sinh viên lớp 49B khoa Sinh học,
43.   
Nguyễn Văn Lâm,
Sinh viên lớp 49B khoa Sinh học,
44.   
Trần Tuấn Lâm,
Sinh viên lớp 49B khoa Sinh học,
45.   
Phan Anh Tuấn,
Sinh viên lớp 49B khoa Sinh học,
46.   
Nguyễn Hữu Trung,
Sinh viên lớp 49B khoa Sinh học,
47.   
Nguyễn Thị Như Trang,
Sinh viên lớp 50B khoa Sinh học,
48.   
Dương Thị Lệ,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
49.   
Nguyễn Thị Hà Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
50.   
Phạm Thị An,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
51.   
Lương Thị Oanh,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
52.   
Trần Hữu Phượng,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
53.   
Nguyễn Thị Thùy Dung,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
54.   
Nguyễn Thị Thùy Dung,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị ,
55.   
Hà Ngọc Huyền,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
56.   
Trương Thị Thìn,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
57.   
Lang Văn Sáng,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
58.   
Lường Thị Thức,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
59.   
Thái Thị Phương Thảo,
Sinh viên lớp 50B khoa Giáo dục chính trị,
60.   
Lê Văn Đạt,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
61.   
Lê Thị Hương,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
62.   
Đặng Tiến Mạnh,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
63.   
Bùi Văn Mão,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
64.   
Nguyễn Thị Ngọc,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
65.   
Hoàng Thị Thu Phương,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
66.   
Nguyễn Thị Thắm,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
67.   
Đoàn Phúc Trường,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
68.   
Ngô Thị Thu Hoài,
Cán bộ giảng dạy khoa Luật,
69.   
Nguyễn Thị Thanh Hòa,
Cán bộ giảng dạy khoa Kinh tế,
70.   
Trương Thị Dung,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
71.   
Nguyễn Thị Huyền,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
72.   
Lê Thị Thùy Linh,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
73.   
Nguyễn Duy Quốc,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
74.   
Đoàn Minh Tâm,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
75.   
Nguyễn Thị Tất Thành,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
76.   
Trương Thị Thu Trang,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
77.   
Hà Mạnh Trúc,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
78.   
Nguyễn Thị Thúy Vân,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
79.   
Nguyễn Thị Vinh,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
80.   
Nguyễn Thị Mai,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
81.   
Trương Thị Lý,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục thể chất,
82.   
Nguyễn Thị Tú,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục thể chất,
83.   
Nguyễn Thị Khánh Ly,
Sinh viên lớp 49A khoa Địa lý,
84.   
Phan Thị Sương,
Sinh viên lớp 49A khoa Địa lý,
85.   
Lang Thanh Thủy,
Sinh viên lớp 49A khoa Địa lý,
86.   
Nguyễn Thị Phương Anh,
Sinh viên lớp 50A khoa Địa lý,
87.   
Trần Thị Mỹ Hạnh,
Sinh viên lớp 50K khoa Địa lý,
88.   
Nguyễn Thị Định,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
89.   
Phạm Thị Ngân,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
90.   
Phạm Thị Phương,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
91.   
Đào Thị Hồng Thơm,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
92.   
Nguyễn Minh Thương
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
93.   
Lương Thị Hồng Vân,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
94.   
Dương Thị Cẩm Vân,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục,
95.   
Trần Ngọc Hiệp,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
96.   
Lê Bá Hưng,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
97.   
Phạm Viết Lập,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
98.   
Thái Hồng Nam,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
99.   
Trịnh Định Tài,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
100. 
Đào Phan Thành,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
101. 
Lê Thị Thanh,
Sinh viên lớp 51A khoa Giáo dục quốc phòng,

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 30/5/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã chuẩn y đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Công nghệ thông tin, Lịch sử, Luật, Giáo dục thể chất; các chi bộ: khoa Địa lý, Trạm Y tế chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.        
Đinh Bích Yến,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
2.        
Nguyễn Thị Định,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
3.        
Đậu Văn Hòa,
Sinh viên lớp 48K khoa Công nghệ thông tin,
4.        
Lê Quang Đức,
Sinh viên lớp 49A khoa Công nghệ thông tin,
5.        
Nguyễn Thị Hoa,
Sinh viên lớp 49A khoa Công nghệ thông tin,
6.        
Nguyễn Thị Thu Hoài,
Sinh viên lớp 49A khoa Công nghệ thông tin,
7.       
Tô Thị Linh,
Sinh viên lớp 49A khoa Công nghệ thông tin,
8.        
Đoàn Thị Thúy,
Sinh viên lớp 49A khoa Lịch sử,
9.        
Trần Đình Hồng,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
10.     
Lê Đăng Khải,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
11.     
Lê Văn Trí,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
12.     
Nguyễn Văn Tuyên,
Sinh viên lớp 49B khoa Lịch sử,
13.     
Hoàng Thị Lan Hương,
Sinh viên lớp 50A khoa Lịch sử,
14.     
Nguyễn Đức Anh,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
15.     
Nguyễn Thanh Huyền,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
16.     
Đỗ Văn Phương,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
17.     
Nguyễn Thị Tuyết,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
18.     
Đặng Thị Hoa,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
19.     
Lê Thị Như Quỳnh,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
20.     
Mạc Thị Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
21.     
Nguyễn Thị Thu Hiền,
Sinh viên lớp 49A khoa Địa lý,
22.     
Cao Thị Thanh Yến,
Cán bộ Trạm Y tế.

 
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe báo cáo về kết quả tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012 của khoa Đào tạo Sau đại học, khoa Nông Lâm Ngư và khoa Kinh tế. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất giới thiệu nhân sự giữ chức Trưởng khoa Nông Lâm Ngư, Trưởng khoa Kinh tế và Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học để trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thông qua gồm các đồng chí sau đây:
- Đồng chí Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Nông Lâm Ngư, giữ chức Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Bùi Văn Dũng, nguyên Phó Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, giữ chức Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Nguyễn Đình Nhâm, nguyên Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, giữ chức Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nhiệm kỳ 2010-2015.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đồng ý để các đơn vị: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Trung tâm Nội trú; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện quy trình bổ sung 1 Phó Trưởng phòng và Phó giám đốc.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị:
- Đồng chí Tăng Thị Thanh Sang, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước khoa Luật, giữ chức Phó Trưởng khoa Luật.
- Đồng chí Nguyễn Thị Trang Thanh, cán bộ giảng dạy khoa Địa lý, giữ chức Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Địa lý.
- Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, nguyên Phó Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, giữ chức Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.
- Đồng chí Đinh Trung Thành, Trưởng bộ môn Kinh tế chính trị khoa Giáo dục chính trị, giữ chức Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, góp phần ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số của nước nhà; thực hiện nghiêm túc quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con để có điều kiện nuôi dạy tốt. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình tại các đơn vị. Những cán bộ, đảng viên nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm túc, kịp thời theo quy định.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên; tuyển sinh đại học năm 2012; đánh giá kết quả hội nghị cán bộ trẻ năm 2012; việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm, vừa học và Sau đại học; kết quả triển khai Nghị quyết số 666-NQ/ĐU của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; kết quả tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”...
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: việc thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung; đánh giá kết quả thực hiện các dự án xây dựng cơ bản....
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ ngày 20/4/2012 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).
- Công văn số 617-CV/BTCTU ngày 27/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác huy hiệu Đảng.
- Báo cáo số 61-BC/BTCTU ngày 27/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 4/2012.
- Công văn số 928-CV/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải quyết kiến nghị, đề xuất tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011.
- Thông báo số 474-TB/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Quyết định số 2233-QĐ/TU ngày 27/04/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Quy định số 2231-QĐ/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quan hệ công tác giữa đảng đoàn, mặt trận Tổ quốc tỉnh, đảng đoàn các đoàn thể với tập thể lãnh đạo và đảng ủy.
- Công văn số 08-CV/TGTU ngày 02/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.
- Công văn số 330-CV/TGTU ngày 02/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW.
- Thông báo số 18-TB/BTCTU ngày 02/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức năm 2012.
- Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 07/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị.
- Thông báo số 93-TB/TW ngày 07/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân.
- Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp.
- Thông báo số 485-TB/TU ngày 09/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua giao ban kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Công văn số 339-CV/TGTU ngày 10/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW.
- Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 10/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW.
- Kế hoạch số 04-KH/BTCTU ngày 10/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW.
- Công văn số 341-CV/TGTU ngày 10/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.
- Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Bộ Nội vụ về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình.
- Báo cáo số 54-BC/UBKTTU ngày 12/5/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.
- Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 14/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.
- Kết luận số 08-KH/TU ngày 14/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá 4 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý của bộ máy nhà nước.
- Báo cáo số 85-BC/TGTU ngày 14/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình tâm trạng và dư luận xã hội trong tình tháng 4/2012.
- Công văn số 347-CV/TGTU ngày 14/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào.
- Công văn số 346-CV/TGTU ngày 14/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ.
- Hướng dẫn số 06-HD/DVTU ngày 17/5/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2012.
- Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 21/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2012.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2012
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
2. Hoàn thành học tập và viết bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 và Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012.
4. Chỉ đạo công tác chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên, tuyển sinh đại học năm 2012.
5. Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 của các ban của Đảng uỷ, Văn phòng Đảng ủy, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ; chỉ đạo tổng kết năm học 2011-2012 của các đơn vị; chỉ đạo Lễ tốt nghiệp ra Trường cho sinh viên năm cuối.
6. Chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo hè và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013.
7. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2012. Tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường.
8. Phát động triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.
 
 
Nơi nhận:                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                      BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                          
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                              Đinh Xuân Khoa 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh