Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Tin tức sự kiện
 
Tin tức sự kiện
27/06/2012
Thông báo nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 6 năm 2012

 

             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2012
                             *            
                 Số 538-TB/TV
 
THÔNG BÁO
nội dung hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (khóa XXX)
phiên tháng 6 năm 2012
 
 
Ngày 25 tháng 6 năm 2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (khoá XXX) đã tổ chức hội nghị với các nội dung sau:
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2012
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các ban của Đảng ủy, báo cáo kết quả công tác tháng 6 năm 2012.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Giáo dục chính trị, Ngoại ngữ, Xây dựng, Luật, Nông Lâm Ngư, Kinh tế, Giáo dục thể chất và các chi bộ: khoa Địa lý, Trường Trung học phổ thông chuyên kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
 

1.     
Nguyễn Thị Duyên,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
2.     
Trần Thị Huế,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
3.     
Vũ Thị Mừng,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
4.     
Hoàng Thị Thu,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
5.     
Dương Thị Quỳnh Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Toán học,
6.     
Ngô Thị Ngọc Diệp,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
7.     
Nguyễn Thị Lành,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
8.     
Bùi Thị Liên,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
9.     
Lê Thị Giao Linh,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
10.   
Vũ Thị Thanh Mai,
Sinh viên lớp 49B khoa Toán học,
11.   
Bùi Thị Khánh Trang,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
12.   
Phạm Thị Hồng Nhung,
Sinh viên lớp 49B khoa Ngữ văn,
13.   
Hồ Hồng Hoa,
Sinh viên lớp 50A khoa Ngữ văn,
14.   
Lê Tuấn Anh,
Sinh viên lớp 50B khoa Ngữ văn,
15.   
Lê Cao Thắng,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
16.   
Đặng Thị Hồng Vân,,
Sinh viên lớp 49A khoa Vật lý,
17.   
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Sinh viên lớp 49A khoa Hóa học,
18.   
Đặng Thị Chi,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
19.   
Trần Thị Duyên,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
20.   
Nguyễn Thị Hồng,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
21.   
Trần Thị Linh,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
22.   
Cao Thị Ngọc Quỳnh,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
23.   
Trương Thị Ngọc Hiền,
Sinh viên lớp 50B khoa Hóa học,
24.   
Lâu Văn Phía,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
25.   
Lữ Thị Băng Châu,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
26.   
Nguyễn Văn Công,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
27.   
Hồ Sỹ Lộc,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
28.   
Hồ Đình Ngũ,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
29.   
Nguyễn Thị Phương Thảo,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
30.   
Phạm Xuân Thắng,
Sinh viên lớp 49B khoa Giáo dục chính trị,
31.   
Lê Thị Kiều Anh,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngoại ngữ,
32.   
Đinh Thị Dinh,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngoại ngữ,
33.   
Bùi Hồng Ngọc,
Sinh viên lớp 50A khoa Ngoại ngữ,
34.   
Đinh Thị Hoài Vinh,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngoại ngữ,
35.   
Nguyễn Thị Ngọc Sương,
Sinh viên lớp 50A khoa Ngoại ngữ,
36.   
Mai Thị Tuyết,
Sinh viên lớp 50B khoa Ngoại ngữ,
37.   
Nguyễn Hữu Cường,
Cán bộ giảng dạy khoa Xây dựng,
38.   
Nguyễn Thế Anh,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
39.   
Nguyễn Văn Lượng,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
40.   
Nguyễn Văn Hồng,
Sinh viên lớp 50K khoa Xây dựng,
41.   
Lê Hồng Hạnh,
Cán bộ giảng dạy khoa Luật,
42.   
Ngô Thanh Bình,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
43.   
Nguyễn Thị Hà,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
44.   
Lê Thị Mỹ Hảo,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
45.   
Phan Xuân Hiền,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
46.   
Phạm Thị Khuyên,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
47.   
Nguyễn Hữu Sơn,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
48.   
Nguyễn Thị Ngọc Trâm,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
49.   
Trần Anh Toàn,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
50.   
Phạm Thị Cẩm Vân,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
51.   
Phạm Bá Ánh,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư,
52.   
Nguyễn Thị Định,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
53.   
Nguyễn Thị Giang,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
54.   
Võ Thị Thanh Hào,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
55.   
Nguyễn Thị Thu Hiền,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
56.   
Nguyễn Thị Huyền,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
57.   
Đinh Thị Lam,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
58.   
Thái Thị Lê,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
59.   
Lê Thị Phương Thảo,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
60.   
Hồ Thị Thủy,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
61.   
Trịnh Thị Thương,
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
62.   
Phạm Mỹ Dung,
Cán bộ giảng dạy khoa Nông Lâm Ngư,
63.   
Trần Thị Hằng,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
64.   
Đỗ Thị Hiền,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
65.   
Nguyễn Thị Hiền,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
66.   
Trần Thị Lương,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
67.   
Phạm Thị Kiều Nhung,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
68.   
Cao Thị Trang Nhung,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
69.   
Phan Thị Thanh Phương,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
70.   
Nguyễn Thanh Sơn,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
71.   
Hoàng Phan Thái,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
72.   
Nguyễn Thị Thanh,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
73.   
Cao Thị Trang,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
74.   
Võ Anh Tuấn,
Sinh viên lớp 49B khoa Kinh tế,
75.   
Nguyễn Trọng Diên,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
76.   
Phạm Thị Bích Ngọc,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
77.   
Nguyễn Thị Oanh,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
78.   
Phạm Thị Thùy,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục thể chất,
79.   
Nguyễn Thị Hương Trầm,
Sinh viên lớp 49A khoa Địa lý,
80.   
Ngô Thị Trâm Anh,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên,
81.   
Nguyễn Ngọc Linh,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên,
82.   
Thái Doãn Minh,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên,
83.   
Nguyễn Sỹ Quốc Phong,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên,
84.   
Cao Xuân Thắng,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên,
85.   
Ngô Ngọc Thương,
Học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên.

 
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 30/6/2012 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.
2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị
            Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thông qua đề nghị của Đảng bộ bộ phận các khoa: Toán học, Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục chính trị, Nông Lâm Ngư, Luật, Kinh tế và các chi bộ: khoa Giáo dục, khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Trung học phổ thông chuyên chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:
 

1.      
Phan Thị Thùy Linh,
Sinh viên lớp 48A khoa Toán học,
2.     
Trần Quốc Luật,
Sinh viên lớp 50A khoa Toán học,
3.     
Lê Thị Cẩm Anh,
Học viên cao học 19 khoa Toán học,
4.     
Lê Thị Mai Hương,
Học viên cao học 19 khoa Toán học,
5.     
Lê Thế Thông,
Học viên cao học 19 khoa Toán học,
6.     
Nguyễn Thị Mai,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
7.     
Vi Thị Mai,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
8.     
Dương Thị Lam,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
9.     
Thái Thị Cẩm Thơ,
Sinh viên lớp 49A khoa Ngữ văn,
10.   
Trần Thị Hồng,
Sinh viên lớp 49A khoa Hóa học,
11.   
Trần Thị Hải Lý,
Sinh viên lớp 49B khoa Hóa học,
12.   
Nguyễn Văn Tuấn,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục chính trị,
13.   
Lê Văn Điệp,
Cán bộ giảng dạy khoa Nông Lâm Ngư,
14.   
Nguyễn Thị Trang
Sinh viên lớp 49K khoa Nông Lâm Ngư
15.   
Đinh Trang Thơ
Sinh viên lớp 51K khoa Nông Lâm Ngư
16.   
Nguyễn Thị Hồng Dên,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
17.   
Nguyễn Thị Mai,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
18.   
Ngô Hồng Tuân,
Sinh viên lớp 49B khoa Luật,
19.   
Mai Thị Dung,
Sinh viên lớp lớp 49B khoa Kinh tế,
20.   
Lê Anh Xuân,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục,
21.   
Nguyễn Thị Vân Anh,
Học viên cao học 19 khoa Giáo dục,
22.   
Hồ Khánh Ly,
Học viên cao học 19 khoa Giáo dục,
23.   
Nguyễn Thế Tiến,
Cán bộ giảng dạy khoa Giáo dục quốc phòng,
24.   
Nguyễn Văn Quang,
Sinh viên lớp 49A khoa Giáo dục quốc phòng,
25.   
Trần Thị Khánh Hòa,
Sinh viên lớp 50A khoa Giáo dục quốc phòng,
26.   
Lê Mạnh Linh,
Giáo viên Trường THPT chuyên,
27.   
Quách Văn Long,
Giáo viên Trường THPT chuyên,
28.   
Trần Thị Anh Nguyệt,
Giáo viên Trường THPT chuyên,
29.   
Hoàng Thị Minh Thắng,
Giáo viên Trường THPT chuyên.

 
            3. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và quyết định sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 516-HD/ĐU ngày 04/10/2007 của Đảng ủy về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức. Ban Thường vụ Đảng ủy giao Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức phù hợp với thực tiễn của Nhà trường để trình Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2012.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ
1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị:
- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2007-2012, giữ chức Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản ngọt khoa Nông Lâm Ngư, giữ chức Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Hồ Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2007-2012, giữ chức Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng khoa Kinh tế, giữ chức Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đồng chí Hoàng Ngọc Diệp, chuyên viên phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Nguyễn Bá Út, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Nội trú, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú nhiệm kỳ 2010-2015.
- Đồng chí Đoàn Văn Minh, Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015.
2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất kiện toàn cấp ủy cho các đơn vị:
- Chỉ định đồng chí Bùi Văn Dũng, Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012-2017 vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế và giữ chức Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2010-2015.
- Chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Trang Thanh, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Địa lý, giữ chức Bí thư chi bộ khoa Địa lý nhiệm kỳ 2010-2013.
3. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất bổ sung Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy gồm các đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Anh Chương, Bí thư Đoàn trường, giữ chức Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy.
- Đồng chí Lê Minh Giang, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường, giữ chức Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận việc thực hiện Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 65-HD/BCSĐ ngày 08/6/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012. Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy và phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Đảng ủy xây dựng hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các đơn vị trực thuộc theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.
IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác kiểm định chất lượng, thanh tra giáo dục và hợp tác quốc tế với các nội dung cụ thể như: đánh giá kết quả học tập của sinh viên khóa 49; việc thực hiện Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc triển khai kế hoạch đào tạo hè; vấn đề đăng ký học của sinh viên; việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012; đánh giá kết quả lấy Phiếu điều tra ý kiến của sinh viên về mức độ hài lòng của sinh viên đối với Nhà trường... Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo các hoạt động của Nhà trường trên cơ sở các đề xuất, góp ý của người học để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.
V. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỜI SỐNG
Ban Thường vụ Đảng uỷ nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các dự án và công tác xây dựng cơ sở vật chất với các nội dung chính như: kế hoạch kinh phí cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012; đánh giá việc thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; kết quả thực hiện các dự án xây dựng...
VI. CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản của cấp trên, bao gồm:
- Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
- Hướng dẫn số 02-HD/ĐNTW ngày 18/5/2012 của Ban Đối ngoại Trung ương về thực hiện Kết luận số 73-TB/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường quan hệ đối ngoại trong tình hình mới.
- Công điện số 05-CĐ/TU ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo công tác thi tuyển năm 2012.
- Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
- Công văn số 641-CV/BTCTU ngày 24/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung công tác nghiệp vụ đảng viên.
- Công văn số 75-CV/DVTU ngày 24/5/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền công tác dân vận.
- Báo cáo số 63-BC/BTCTU ngày 24/5/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5/2012.
- Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 25/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”.
- Công văn số 1003-CV/TU ngày 25/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo, kiểm tra công tác đảng viên từ năm 2006 đến nay.
- Công văn số 1004-CV/TU ngày 25/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Kết luận số 20-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
- Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về việc về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Kết luận số 22-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Kết luận số 23-NQ/TW ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.
- Công văn số 1023-CV/TU ngày 30/5/2012 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015.
- Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
- Công văn số 508-CV/TU ngày 04/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thông báo kết luận kiểm tra việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh.
- Công văn số 108-CV/UBKT ngày 04/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về góp ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định, kèm theo bảng điểm thi đua, khen thưởng.
- Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
- Quyết định số 945-QĐ/BTGTW ngày 05/6/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng Ngành Tuyên giáo.
- Quyết định số 947-QĐ/BTGTW ngày 05/6/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.
- Hướng dẫn số 17-HD/TGTU ngày 05/6/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
- Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 06/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”.
- Công văn số 645-CV/BTCTU ngày 08/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
- Công văn số 88-CV/DVTU ngày 08/6/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc xin ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo.
- Báo cáo số 89-BC/TGTU ngày 12/6/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số tình hình tâm trạng và dư luận xã hội trong tỉnh tháng 5/2012.
- Công văn số 120-CV/UBKTTU ngày 12/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Công văn số 122-CV/UBKTTU ngày 13/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về gợi ý kiểm điểm tập thể và cá nhân thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Công văn số 370-CV/BTGTU ngày 15/6/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về gợi ý kiểm điểm tập thể và cá nhân thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
- Báo cáo số 68-BC/BTCTU ngày 15/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2012.
- Quy chế số 03-QC/TU ngày 16/4/2012 của Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2010-2015).
- Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 18/6/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng.
- Công văn số 562-CV/VPTU ngày 19/6/2012 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc góp ý đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.
- Công văn số 1064-CV/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác vận động quần chúng trước yêu cầu mới.
VII. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 7 NĂM 2012
1. Chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
2. Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
3. Chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo hè và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013.
4. Chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
5. Tổ chức chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường.
6. Chỉ đạo chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2012.
7. Chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
   - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                     BÍ THƯ
   - Hiệu trưởng Nhà trường,
   - Các đảng bộ bộ phận, chi bộ,                                                         
   - Các ban của Đảng uỷ,
   - Các đoàn thể,
   - Lưu Văn phòng Đảng ủy.
                                                                                              Đinh Xuân Khoa
 
 
 
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh