Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
27/11/2009
Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
  

 

         ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                 CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ
                 KHOA HỌC VÀ THIẾT BỊ                           Vinh, ngày 10  tháng 11 năm 2009
                                           *
BẢN ĐĂNG KÝ
Nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
 
            1. Họ và tên: Đinh Xuân Khoa
            2. Ngày sinh: 06/06/1960
            3. Ngày vào Đảng: 18/12/1997              - Ngày chính thức: 18/12/1998
            4. Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
            5. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ phòng Quản lý khoa học và Thiết bị.
            6. Nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân:
            - Làm theo Bác ở các phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
            + Nghiêm túc và có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
            + Thực hành tiết kiệm trong công tác, trong cuộc sống, trong quản lý đơn vị; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.
            + Không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
            +  Công bằng, vô tư trong công tác điều hành, quản lý.
            + Chấp hành tốt Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/08/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học.
            - Làm theo Bác trong việc sửa đổi lề lối làm việc theo hướng tăng cường hiệu quả, tính chủ động và cải cách thủ tục hành chính gắn liền với trách nhiệm cá nhân.
            + Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
            + Chăm lo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, vận động quần chúng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.
            + Không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều.
            + Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Trường trên cơ sở Cương lĩnh và Điều lệ Đảng.
            + Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; không cơ hội, bè phái; luôn phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
            - Làm theo Bác là thực sự quan tâm tới học sinh, sinh viên, gắn liền việc dạy chữ với dạy người.
            + Có quan hệ tốt, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường.
            + Giữ mối liên hệ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở địa phương nơi cư trú.
            + Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở Nhà trường và địa phương nơi cư trú.
             7. Tôi cam đoan thực hiện tốt những nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên đây, báo cáo chi bộ, đơn vị biết để theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra và giám sát việc thực hiện./.
 
 
                    T/M CHI BỘ                                                                     NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                        BÍ THƯ
 
 
 
 
                       Bùi Bá Tỷ                                                                       Đinh Xuân Khoa
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh