Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11/01/2010
Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đồng chí Nguyễn Ngọc Hợi, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
  

 

           ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                  CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO                        Vinh, ngày 20  tháng 11 năm 2009
                                           *
BẢN ĐĂNG KÝ
Nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
            1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hợi
            2. Ngày sinh: 18/09/1950
            3. Ngày vào Đảng: 12/06/1980              - Ngày chính thức: 12/06/1981
4. Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
            5. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ phòng Đào tạo.
            6. Nội dung đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân:
            - Về phẩm chất chính trị:
+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào Trường Đại học Vinh.
+ Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 + Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
+ Có các biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.
- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
+ Có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách.
+ Nắm vững và chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà trường theo đúng Điều lệ trường đại học và quy định của pháp luật.
            + Phấn đấu đưa Trường Đại học Vinh thành đại học trọng điểm quốc gia.
            + Có tính quyết đoán cao và kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị (nhất là thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trong Nhà trường) và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức trong sạch, vững mạnh.
- Về đạo đức lối sống:
+ Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Gương mẫu chấp hành những điều quy định đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
+ Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Nhà trường.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
            + Nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng.
            + Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.
+ Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương.
7. Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đăng ký nêu trên.
 
                    T/M CHI BỘ                                                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                         BÍ THƯ  
 
 
 
                Nguyễn Xuân Bình                                                                         Nguyễn Ngọc Hợi
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh