Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14/05/2012
Phân công các đơn vị chuẩn bị cho hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

     Số: 1319/ĐHV-HCTH                                    Nghệ An, ngày 14 tháng 5 năm 2012

        V.v. phân công nhiệm vụ chuẩn bị

       cho hội thảo khoa học ngày 19/5/2012

 

Kính gửi:

-         Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ,

-         Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012), Trường Đại học Vinh quyết định tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào ngày 19/5/2012 tại Hội trường A. Để tổ chức thành công hội thảo, Nhà trường phân công và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Các khoa: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục chính trị

- Chủ trì phản biện báo cáo của các tác giả gửi tham gia hội thảo.

- Quyết định và lựa chọn các bài viết để đăng kỷ yếu hội thảo.

- Mỗi khoa chọn và thông báo cho 100 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đến tham dự hội thảo.

2. Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị Chương trình hội thảo; biên tập, in Kỷ yếu; chuẩn bị kinh phí; văn phòng phẩm cho hội thảo.

            - Chuẩn bị máy chiếu, máy tính tại Hội trường A để trình bày các báo cáo tham luận.

3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Tuyên truyền, chụp ảnh tư liệu và đưa tin về hội thảo trên website của Nhà trường.

- Trang trí và làm ma két tại Hội trường A.

            4. Văn phòng Đảng ủy

- Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị chuẩn bị Chương trình hội thảo; biên tập, in Kỷ yếu; chuẩn bị kinh phí; văn phòng phẩm cho hội thảo.

- Gửi giấy mời cho các đơn vị, cá nhân đến tham dự hội thảo.

- Mời phóng viên báo chí đến dự và đưa tin về hội thảo.

5. Phòng Hành chính - Tổng hợp

            - Bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự hội thảo.

            - Bố trí địa điểm ăn, ở cho các đại biểu ngoài Trường có báo cáo mời tham dự hội thảo.

- Chuẩn bị nước uống, điểm tâm giữa giờ, hoa trang trí cho hội thảo.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị lập dự trù kinh phí tổ chức hội thảo; đón tiếp, phát tài liệu cho đại biểu tham dự Hội thảo.

- Đặt tiệc liên hoan giao lưu các đại biểu khách mời tham dự hội thảo vào chiều ngày 18/5/2012 để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

6. Phòng Quản trị

- Chuẩn bị hội trường A, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội thảo.

- Chuẩn bị máy nổ dự phòng mất điện.

- Làm công tác vệ sinh môi trường.

7. Phòng Bảo vệ

- Đảm bảo công tác an ninh trong toàn Trường.

- Bố trí chỗ đậu xe ô tô cho các đại biểu tham dự hội thảo.

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức hội thảo và các hoạt động liên quan sau khi đã được Ban giám hiệu duyệt.

           

                                                                                               

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- BBT website Trường;                                                                         Đã ký

- Lưu: HCTH, KHTB.

                               

                                                                             PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 

 

Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh