Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
11/11/2009
Quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

           Ngày 7/11/2009, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, nghiên cứu Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
           Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy; Hướng dẫn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; Hướng dẫn một số điểm về thực hiện thí điểm chủ trương đai hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy... của Ban Tổ chức Trung ương; quán triệt Thông tri về đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; Hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện và tài chính phục vụ đại hội đảng bộ huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc... của Tỉnh ủy Nghệ An (dự thảo).
              Sau khi nghe ý kiến và giải đáp của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, kết luận nhấn mạnh: ngay sau hội nghị, các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37-CT/TW và các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, phương án chuẩn bị nhân sự, cấp cơ sở hoàn thành trước 30/3/2010, cấp trên cơ sở hoàn thành trước 30/5/2010. Toàn đảng bộ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nắm vững công tác tư tưởng, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, kỷ luật, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
                                                                                                               Theo baonghean.vn
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh