Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
14/12/2009
Hội nghị triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng

            Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Đình Sâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/20009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông tri số 23-TT/TU ngày 12/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội Đảng các cấp; Hướng dẫn số 16-HD/VPTU ngày 17/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác chuẩn bị Văn kiện và tài chính phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc nhiệm kỳ 2010-2015 và Hướng dẫn số 06-HD/KTTU ngày 16/11/2009 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác nhân sự uỷ ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

            Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nội dung Chỉ thị 37-CT/TW ngày 4/9/2009 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, quy trình về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; gắn việc tổ chức đại hội với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thông qua kế hoạch tổ chức đại hội của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ và đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXX như sau:
            - Thời gian tiến hành đại hội
            + Đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2010-2015, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013 không quá 1 ngày, hoàn thành trong tháng 4/2010.
            + Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2010-2015 không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2010.
            - Cơ cấu cấp uỷ và độ tuổi cấp uỷ viên
            + Đảm bảo tính kế thừa và phát triển, cấp uỷ các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp uỷ viên; cần có 3 độ tuổi trong cấp uỷ; tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ không dưới 15%; cấp uỷ viên trẻ tuổi không dưới 15%.
            + Số lượng cấp uỷ của Đảng bộ Trường: số cấp uỷ viên từ 15-21 đồng chí, uỷ viên ban thường vụ 5-7 đồng chí, phó bí thư 1-2 đồng chí. Số lượng cấp uỷ viên của các tổ chức cơ sở đảng khác thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng.
            Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hợi, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Trường nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; không phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên. Các cấp ủy cần tổ chức tốt việc thảo luận và tiếp thu những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; xây dựng báo cáo của đảng bộ, chi bộ cần tập trung đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát hợp. Công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy chế, quy trình theo tinh thần kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về chiến lược cán bộ... Cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và các nghị quyết đại hội cấp trên.
                                                                                                                      Nguyễn Quang Tuấn
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh