Trang chủ |   Đăng nhập | English
Giới thiệuCơ cấu tổ chứcCác ban của Đảng ủyTin tức sự kiệnVăn kiện Đảng
Đại hội Đảng các cấp
 
Đại hội Đảng các cấp
15/01/2010
Hội nghị các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2010-2015

 

            Sáng ngày 15/1/2009, Nhà trường đã tổ chức hội nghị các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, chủ trì hội nghị.
            Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Xuân Khoa công bố quyết định thành lập; phân công và thống nhất nhiệm vụ cho thành viên các Tiểu ban. Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ: Xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội gồm: Báo cáo chính trị; diễn văn khai mạc, bế mạc; nghị quyết đại hội... Định hướng các nội dung cần thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo và các văn kiện của đại hội Đảng cấp trên. Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội. Xây dựng chương trình đại hội. Dự thảo các bài phát biểu cho lãnh đạo; kịch bản điều hành đại hội; đặt các bài tham luận… Chuẩn bị công tác khen thưởng tại đại hội. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ: Xây dựng đề án phân bổ đại biểu cho các tổ chức đảng cấp dưới. Xây dựng đề án và chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2010-2015). Xây dựng đề án nhân sự đoàn đại biểu của Đảng bộ Trường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015). Chuẩn bị dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XXIX. Xây dựng các văn bản phục vụ đại hội như Thông tri triệu tập đại biểu, nội quy đại hội, các văn bản phục vụ cho công tác bầu cử, thẩm tra tư cách đại biểu… Tiểu ban Phục vụ có nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2010-2015). Chuẩn bị trang trí khẩu hiệu, pa-nô, áp phích và trang trí khánh tiết hội trường đại hội. Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Chuẩn bị tài liệu tuyên truyền sau đại hội. Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ cho Đại hội. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, an ninh trật tự cho đại hội và các hoạt động liên quan khác. Trưởng các Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Tiểu ban. Thành viên các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX của Đảng uỷ. Các Tiểu ban tự giải thể khi kết thúc Đại hội.
              Tại hội nghị, thành viên các Tiểu ban đã đóng góp ý kiến về định hướng phát triển của Nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; xây dựng nguyên tắc làm việc; kế hoạch, thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban. Các thành viên nhấn mạnh: cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự; công tác an ninh, tuyên truyền, truyền thông... cho đại hội.
              Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, khẳng định việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2010-2015) phải đảm bảo yêu cầu về tư tưởng, nội dung, an toàn, tiết kiệm và tạo được sự phấn khởi lớn trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên toàn Trường về sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới; đồng thời yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương bố trí họp Tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tiểu ban; xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí hoạt động của từng Tiểu ban để đảm bảo đại hội hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng uỷ, công bố quyết định thành lập các Tiểu ban
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng, trình bày định hướng phát triển của Nhà trường  
 
 
                                                                                                                                    Nguyễn Quang Tuấn
Phản hồi ý kiến   In tin   
 Trở về đầu trang Trở về đầu trang  

 

   © 2008  Bản quyền của Đảng ủy Trường Đại Học Vinh

     Địa chỉ: Nhà A1, số 182, đường Lê Duẩn - thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

     Điện Thoại:(0383) 855290; Fax:(0383) 557952; Email: danguy_dhv@yahoo.com; Website: www.VinhUni.edu.vn

     Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh